Nieuws

LOKAAL: Fusies Waasland: enkele bedenkingen?

Ronny Wolfcarius

Tuesday 12

April 2022 12:55

In het Waasland is het gesprek over de fusies van gemeenten volop aan de gang. Lokeren en Moerbeke hebben een akkoord om te fusioneren en verleden week konden we lezen dat dit ook het geval is in Beveren en Kruibeke. Stekene staat er volgens een interview met de burgemeester voor open en Sint-Gillis-Waas houdt - volgens datzelfde interview - voorlopig de boot af. 

In Sint-Niklaas bleef het tot nu toe oorverdovend stil. De stad heeft nochtans goede redenen om zich te beraden over een eventuele schaalvergroting. 

  1. financieel is er het perspectief van een schuldverlichting a rato van 500 euro per inwoner. Voor Sint-Niklaas zou een fusie betekenen dat men dichtbij of over het maximale bedrag van 50 miljoen euro uitkomt dat de Vlaamse overheid als stimulans wil toekennen. Voor een stad die de ambitie heeft om de komende jaren fors te investeren in overheidsgebouwen (zwembad, bibliotheek, schouwburg) en in de heraanleg van het openbaar domein (markt, Heymanplein, site Vitaz) zou dit meer dan welkom zijn. Op financieel vlak is er ook een "defensief" argument: wanneer Sint-Niklaas vasthoudt aan zijn huidige schaalgrootte, dan dreigt het te verdwijnen uit het lijstje van Vlaamse centrumsteden of dreigt dat lijstje zodanig uit te breiden dat de dotaties van de Vlaamse overheid sterk verdunnen.
  2. op het vlak van de ruimtelijke ontwikkeling botst de stad op haar grenzen. Het stedelijk gebied grenst ten noorden aan Sint-Gillis-Waas, ten oosten aan Beveren en ten zuiden aan Temse. Sowieso is het zinvol om de inplanting van economische activiteiten, de ruimte voor wonen en de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden te bekijken in een context ruimer dan deze van de huidige stad Sint-Niklaas. Een fusie zou de mogelijkheid bieden om deze uitdagingen op een grotere en meer gepaste schaal te bekijken en aan te pakken.
  3. ook op het vlak van de mobiliteit dringt samenwerking met naburige gemeenten zich op: wegen, fietsverbindingen en buslijnen stoppen niet aan de gemeentegrenzen. Een eengemaakt bestuur biedt de beste garanties om sterke vervoersverbindingen uit te bouwen.

Dit verhaal kan worden uitgebreid naar zowat alle sectoren. Ook op het vlak van de spreiding van het cultuuraanbod, de uitbouw van sportvoorzieningen, de sociale woningbouw, de toeristische promotie, de welzijnsvoorzieningen,... kan een schaalvergroting een meerwaarde bieden en leiden tot een meer rationale besteding van de middelen. Op het vlak van sociale economie (Den Azalee) en huisvuilophaling (MIWA) zijn de Wase gemeenten die tot nu toe buiten het fusieverhaal bleven vandaag trouwens al loyale partners. 

Het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering op 1 april ll. goedkeurde, geeft het fusieverhaal bovendien een andere wending. Steden met meer dan 100.000 inwoners zouden de mogelijkheid krijgen om zich op te delen in districten, met eigen (verkozen) districtsraden en een districtsbestuur. Dit kan een oplossing zijn om in een fusie met een grotere stad als Sint-Niklaas de eigenheid als gemeente voor een belangrijk deel te behouden.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant