mail.png    fb.png    ig.png    x.png

01

Why

De kinderopvang is te duur. Ons onderwijs gaat erop achteruit. En een eigen woning kopen, is voor heel wat mensen vandaag al helemaal onbetaalbaar. Vooruit wil die achteruitgang  stoppen en gewone dingen weer mogelijk maken. 

 

📍Met 130 dagen gratis kinderopvang voor élk kind, zodat kinderopvang weer betaalbaar wordt.

📍Met een belastinghervorming, zodat wie werkt netto meer overhoudt en grote bedrijven eerlijk bijdragen.

📍Met een maximumfactuur, ook in het middelbaar onderwijs, zodat ouders hun kind zonder zorgen naar school kunnen sturen.

Vooruit pakt de hoge facturen aan. En zorgt ervoor dat werken opnieuw loont.

Het is Vooruit met uw koopkracht.
Of het is achteruit.
Kies maar.

why
tag meegeven
Wat is er
gaande

Funda Oru calendar

Wil je meer weten over mijn strijd?