Nieuws

LOKAAL: Freija Dhondt over de negenstratenwijk

Wouter De Schepper

Voorzitter Vooruit Deinze

Monday 26

February 2024 09:57

Een inleiding tot dit dossier is niet meer nodig. Het dossier leeft in onze stad. We kregen heel veel verschillende brieven en mails van de wijk, van de ambassadeurs, van mensen uit de Kouterlosstraat, uit de Poelstraat, uit de Ten Rodelaan, van de ere-schepen, die allemaal uitgebreid de tijd namen om de historiek van het dossier nog eens grondig te schetsen. De overvolle raadszaal vanavond bewijst dat dit een agendapunt is die echt leeft in onze stad.  

 

De kans is bijzonder groot dat ik een aantal keren in herhaling val, zo meteen. Maar ik zit er niet mee.  Omdat we met Vooruit en Groen dit dossier bijzonder belangrijk vinden. En dat herhaling in deze zeker geen overbodige luxe is, zodat alle raadsleden hier aan tafel, een stem kunnen uitbrengen waar ze zelf 100% achter kunnen staan. Dat ze een stem kunnen uitbrengen in eer en geweten, met het beste voor de buurt en haar bewoners in het achterhoofd. 

 

Het dossier valt voor ons in 2 grote delen uit elkaar: mobiliteit en participatie. Mobiliteit werd al uitvoerig besproken in naam van Groen & Vooruit door mijn collega Peter, ik wil nog een aantal zaken heel kort herhalen om dan te komen tot het luik participatie en dan vooral het gebrek aan respect en het omgaan met de buurt. 

 

Mobiliteit en verkeersleefbaarheid van de wijk

Ik start met wat belangrijke feiten in dit dossier die van belang zijn en ik som ze voor jullie op:

  1. 80% van het verkeer in de Poelstraat is lokaal verkeer, slechts 20% is doorgaand verkeer en dus zgn 'sluipverkeer'.
  2. De metingen waar het stadsbestuur naar verwijst zijn gebaseerd op nulmetingen van amper 1 week, vlak voor het einde van het schooljaar. Op de commissie gaf de deskundige van Telraam toe dat dergelijke voormetingen in principe 2 maanden duren, dus 8 weken.
  3. Als we dan toch naar de metingen kijken dan zien we dat er een systematische toename is van het verkeer in de Ten Rodelaan. Ongeveer de helft van het verkeer heeft zich verplaatst naar een wijk die volgens de cijfers zeer duidelijk intensief wordt gebruikt door schoolgaande fietsers. Wat met de veiligheid voor hen in deze situatie? De schepen stelt dat die wijk dat extra verkeer aankan, ik beweer absoluut het tegendeel.
  4. De impact op de Kouterlosstraat is niet gekend, want er zijn geen voormetingen.
  5. Interessante bijkomende informatie: metingen van telramen werken niet in het duister en als ze niet op de goede hoogte opgehangen worden.
  6. En voor alle duidelijkheid. Iedereen hier rond de tafel is bezorgd over de veiligheid van onze schoolgaande jeugd. Iedereen van de buurt is bezorgd over de veiligheid van onze schoolgaande jeugd. Stop altijd met te framen alsof wij dat niet willen. De fietsveiligheid aan het kruispunt Poelstraat/Gaversesteenweg moet aangepakt worden, daar is iedereen het over eens. Maar er zijn veel meer alternatieven dan het eenrichting maken voor alle verkeer, daar is ook quasi iedereen het over eens.

 

Er werden zoveel signalen gegeven. Er werden vanuit de wijk heel wat waardevolle alternatieven voorgesteld. Geen van deze signalen, geen van deze voorstellen werden ernstig genomen. Geen werden degelijk onderzocht. Ze kwamen gewoon terecht in dovemansoren. 

 

Op de laatste meeting met de wijkambassadeurs, afgelopen woensdag, verklaart de burgemeester opeens wél dat hij de voorstellen zoals de inzet van slimme camera's of het beperkt toegankelijk houden van de Poelstraat voor bewoners zal onderzoeken... Ik kom er straks nog op terug. 

Een bijzonder vreemde zet. Bovendien staat daar ook niets over in het verslag. Een verslag, eenzijdig opgemaakt, zonder goedkeuring van de aanwezige mensen. Intussen ontvingen we allemaal hun 15 opmerkingen.

 

 Tijdens het proces van proefopstelling werden geen van deze alternatieven bekeken, en een week voor de definitieve goedkeuring op de raad staat hier zou er dan opeens nadat de eenrichting defintief is goedgekeurd wél ruimte zijn voor onderzoek. Laat me toe daar toch zeer veel vragen bij te hebben... Als je dit meent, dan keur je vanavond niet goed. Maar doe je je huiswerk opnieuw. En dat is ook onze expliciete vraag vanavond. 

 

Wijkambassadeurs en participatie

 

En nu ik het toch over de wijkambassadeurs heb en de nogal vreemde omgang met hen... Ik sta er van versteld dat er nog mensen bereid zijn om 'ambassadeur' van de negenstratenwijk te blijven. De manier waarop met hen en met hun voorstellen is omgegaan is bijzonder weinig respectvol. Deze mensen hebben altijd voor de hele wijk gepleit, niet voor hun eigen voordeur. 

 

Nochtans als je kijkt naar artikel 8 van het participatiereglement van de stad, dat door iedereen hier aan tafel is goedgekeurd, is het vrij helder. Ik lees het voor: 

 

Artikel 8

Met participatie wordt ingespeeld op de bestaande noden en behoeften bij de burgers. Het bestuur kiest voor positieve, constructieve participatie waarin alle partijen respectvol met elkaar omgaan. Transparantie en vertrouwen zijn hierbij van essentieel belang. Tijdens het volledige participatieproces wordt aan alle actoren de mogelijkheid geboden om hun standpunt te beargumenteren en daarover in dialoog te gaan om op die manier tot een gedragen voorstel te komen.

 

Ik lees: noden en behoeften van de burgers, positieve en constructieve participatie, respectvol met elkaar omgaan, transparantie en vertrouwen, dialoog, gedragen voorstel. Mooi op papier, maar wat in de praktijk?

 

Ik weet dat er één vergadering met de ambassadeurs fout afgelopen is, en ik weet dat zowel de ambassadeurs zelf, personeelsleden van onze stad als de schepen daar een wrang gevoel hebben bij overgehouden. Maar er is nooit een poging geweest om daarover in dialoog te gaan. Integendeel. Sinds dat moment worden alle wijkambassadeurs, zonder uitzondering, over éénzelfde kam geschoren: een bende herrieschoppers waar sommigen niet meer mee in overleg mee willen gaan. 

 

En waarom denken jullie daar nu zo over? Een tijdje geleden werd het voor mij erg duidelijk. Er werd hier in de raad gesteld dat de wijkambassadeurs dienden op de mensen uit de wijk te overtuigen van de plannen van het stadsbestuur. Op het moment dat deze ambassadeurs natuurlijk laten blijken dat ze voor wat meer dan wat praatjes dit engagement hebben opgenomen, worden ze afgeschoven als herrieschoppers. Heel erg jammer. Ongelofelijk zelf. Ik zei het eerder al: een gemiste kans om in een open dialoog, in alle transparantie en samenwerking met de buurt te werken aan een gedragen voorstel. 

 

Polarisering

Maar de meerderheid kiest hier voor de weg van de polarisering. Een weg die we in de politiek al te vaak al zijn ingeslagen. Een van de redenen waarom mensen stilaan hun buik vol hebben van politiek, en een van de redenen waarom de samenleving in een donkere toestand bevindt zoals vandaag. 

 

Openheid, transparantie, de wil om samen te werken. Drie pijlers die ikzelf als mens en als politica zo belangrijk vind. Drie pijlers die mijn engagement in de politiek omschrijven. Hier in dit dossier, in bijzonder kleine lettertjes terug te vinden. Ik vind het weerzinwekkend, degoutant hoe er hier met de buurt wordt omgegaan.

 

Ik ben er mij van bewust dat komen tot een 100% gedragen oplossing een utopie is. Maar de roep van 918  handtekeningen en wellicht nog veel extra inwoners naast je neerleggen, op deze manier. De roep van 1000 inwoners in de wind slaan, op deze manier. De vragen van de wijkambassadeurs eenvoudig telkens opnieuw met enkele zinnen weerleggen , zonder degelijk onderzoek of gewoonweg negeren. Dat is gewoon respectloos en onbeschoft. 

 

En als de burgemeester op het Valentijnsoverleg met de wijk aangeeft dat er opeens wél ruimte is om verdere onderzoeken te doen. Als de burgemeester hier vanavond verklaart dat we eerst moeten goedkeuren om de alternatieven te kunnen onderzoeken. 

 

Dan roep ik hem ook op om vandaag dit punt te verdagen. Om even wat politieke moed te tonen en het ego opzij te zetten door toe te geven dat er gewoon te weinig geluisterd is naar de wijk en dat de alternatieven gewoon te weinig bekeken zijn. Dat zou pas een krachtig signaal zijn. Dat zou pas een engagement zijn, ipv kleine losse beloftes die naar mijn aanvoelen bijzonder weinig waard zijn. 

 

Dus kortom; op basis van alles wat hier door de oppositie gezegd is geweest.

Op basis van gebrekkige voormetingen. Op basis van zeer beperkt onderzoek naar de voorgestelde alternatieven. Op basis van de signalen vanuit de wijk. Op basis van hoe er met de wijk is omgegaan. 

 

Wij vragen, samen met Groen, heel expliciet  het uitstel van dit agendapunt. Voor Elisabeth en haar moeder, voor Jules, voor Anne, voor Emilia, en voor alle andere bewoners uit de negen – intussen 20 – stratenwijk.

 

Wij herhalen onze oproep van april 2021, mei 2021, september 2021, februari 2022, mei 2023, juni 2023 en januari 2024. Keur dit punt vanavond niet goed en ga terug aan de tafel zitten.

Ga op zoek naar gedragen oplossingen en dit rekening houdend met artikel 8 van het door iedereen aan tafel goedgekeurde participatiereglement!

 

We roepen iedereen hier aan tafel op om kleur te bekennen en een duidelijk stem te geven. 
Durf te stemmen, ja of neen. Een onthouding, collega's, levert in deze niets op. Voor ons is het alvast een duidelijke neen


Ga naar Wouter De Schepper
Over de Auteur

Wouter De Schepper

Voorzitter Vooruit Deinze

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant