Nieuws

LOKAAL: Fietsstraten doen Hasselaar massaal naar de fiets grijpen

Vooruit Hasselt

Tuesday 23

May 2023 14:50

25% meer fietsers in Hasselt

 

Marc Schepers zet sinds zijn aantreden als Hasselts schepen van mobiliteit sterk in op de fiets. “Fietsen is niet enkel gezond, het is de meest milieuvriendelijke manier om je te verplaatsen.”

Volgens Schepers zijn de fietsers echter te lang benadeeld geweest, het zijn namelijk diegene die nog steeds de minste ruimte op de weg krijgen. “Nét daarom hebben we de laatste jaren tal van inspanningen gedaan om deze weggebruikers een veiligere en comfortabelere plek te geven op de baan”, aldus de schepen.

 

“Niet enkel door fietspaden – en suggestiestroken te optimaliseren of zelfs bij aan te leggen, maar ook door de snelheid van het autoverkeer zo veel mogelijk af te remmen.” Denk maar aan de invoering van de zone 30 binnen de grote ring, de invoering van het Woonerf in de binnenstad én de talloze snelheidsremmende maatregelen in verschillende Hasseltse straten.

 

Tellingen

Om het beleid voortdurend te evalueren organiseert stad Hasselt fietstellingen, zo ook afgelopen november. “Meten is weten natuurlijk, daarom wordt het fietsverkeer om de zoveel tijd gemeten op een aantal strategische locaties.” Er wordt steeds geteld in dezelfde periode om de meest representatieve resultaten te hebben. “Uit de laatste resultaten (2022) blijkt dat de vele inspanningen duidelijke hun vruchten beginnen af te werpen”, stelt een enthousiaste Schepers. 

 

Zo ziet Stad Hasselt in haar 9 opvallend roodgekleurde fietsstraten het fietsverkeer stijgen met maar liefst 28% sinds 2020. “Net wat we wilden bereiken met deze straten die speciaal ingericht zijn voor de fietser. Natuurlijk is de auto er nog steeds welkom, maar zij zijn beperkt tot een snelheid van 30km/u en mogen de fietsers niet inhalen.” Uit snelheidsmetingen blijkt ook dat het autoverkeer effectief trager rijdt op deze rode straten.

 

De metingen tonen ook op de andere gemeten locaties een duidelijke stijging van het fietsverkeer. “Gemiddeld genomen zien we een stijging van maar liefst 25% sinds 2020”, duidt Schepers. “De meest opvallende toename zien we op onze fietslus, daar zijn de cijfers zelfs verdubbeld.”

 

Het werk is niet gedaan

Hoewel Schepers tevreden is over de tussentijdse resultaten, rust hij niet op zijn lauweren. “Dit zijn natuurlijk positieve cijfers om te ontvangen, maar het werk is nog lang niet klaar. Wij blijven in Hasselt de kaart van de fietser trekken en inzetten op die noodzakelijke fietsveiligheid.” De schepen concentreert zich onder meer op veilige schoolomgevingen én veilige fietsroutes naar de schoolpoort. “Verder pakken we het straat per straat aan. Sommige straten krijgen volwaardige fietspaden, denk aan de Toekomststraat, Crutzenstraat en Diepstraat, op andere plekken gaan we dan weer snelheidsremmend werken. Alles om onze fietsers een zo duidelijke, veilige én comfortabele plek te geven.”

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant