Nieuws

LOKAAL: Fietsstraten doen Hasselaar massaal naar de fiets grijpen

Vooruit Hasselt

Tuesday 23

May 2023 14:50

Marc Schepers zet sinds zijn aantreden als Hasselts schepen van mobiliteit sterk in op de fiets. “Fietsen is niet enkel gezond, het is de milieuvriendelijkste en vaak ook de meest efficiënte manier om je te verplaatsen.”

 

Volgens Schepers heeft de fiets nog onvoldoende haar rechtmatige plek in het verkeer.  Het zijn namelijk de fietsers die het vaak nog moeten doen met een schamel fietsstrookje langs de rijbaan. “Nochtans begint alles bij goede infrastructuur”, aldus de schepen.  “Nét daarom doen we sinds het begin van deze bestuursperiode grote inspanningen om de fietser een veiligere en comfortabelere plek te geven op de weg”.

 

“We doen dat onder meer door nieuwe  fietspaden aan te leggen,  bestaande fietspaden te verbeteren en fietssuggestiestroken aan te leggen.  Maar ook tal van andere ingrepen dragen bij tot het comfort en de veiligheid van de fietser.” Denk maar aan de invoering van de zone 30 binnen de grote ring waar we nu ook stap voor stap de nodige straten herinrichten aangepast aan 30 km/h; de invoering van het woonerf in de binnenstad waardoor de straat door elke weggebruiker gedeeld moet worden; de invoering van ondertussen een tiental fietsstraten in onze stad en het structureel investeren in het fietsparkeren in onze wijken en de binnenstad.

 

Meten is weten

Om het beleid voortdurend te evalueren organiseert de stad Hasselt regelmatig fietstellingen, zo ook in 2022. “Om te weten moet je natuurlijk meten. Daarom wordt het fietsverkeer tweejaarlijks gemeten op een aantal strategische locaties. In totaal wordt er op een 25-tal plekken voornamelijk binnen de grote ring geteld en dat in het vroege najaar.” Er wordt steeds geteld in dezelfde periode om de meest representatieve resultaten te hebben. “Uit de laatste resultaten blijkt nu dat de vele inspanningen om van Hasselt een fietsstad te maken, duidelijke haar vruchten beginnen af te werpen”, stelt een enthousiaste Schepers. 

 

Zo ziet Stad Hasselt in haar roodgekleurde fietsstraten het fietsverkeer stijgen met 28% sinds 2020 en maar liefst 160% sinds het begin van deze bestuursperiode. “Net wat we wilden bereiken met deze straten die speciaal ingericht zijn voor de fietser. De fietsstraten evolueren naar belangrijke fietsinvalsassen.  Natuurlijk is de auto er nog steeds welkom, maar zij zijn beperkt tot een snelheid van 30km/u en mogen de fietsers niet inhalen.” Uit snelheidsmetingen blijkt ook dat het autoverkeer er effectief trager rijdt. 

 

De metingen tonen ook op de andere gemeten locaties een duidelijke stijging van het fietsverkeer. Zo stellen we vast dat het aantal fietsers binnen de grote ring met 23% is gestegen t.o.v. 2020 en met 52% ten opzichte van 2018”, duidt Schepers. “Ook op de fietslus rond de binnenstad zien we een opvallende toename met meer dan een verdubbeling van het aantal fietsers sinds 2018.”

 

Werk op de plank

Hoewel Schepers tevreden is over de tussentijdse resultaten, weet hij ook dat er nog veel werk op de plank ligt. “Dit zijn natuurlijk positieve cijfers en het is fijn om de beginnende resultaten te zien van ons fietsbeleid. We hebben in Hasselt sinds het begin van deze bestuursperiode duidelijk de fietskaart getrokken en die moeten we nu blijven trekken. Er zijn nog veel fietspaden aan te leggen en te verbeteren. We moeten blijven investeren in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur en daarmee comfort en veiligheid geven aan de fietser. We pakken dat straat per straat aan. Sommige straten krijgen volwaardige fietspaden, denk aan de Toekomststraat, Crutzenstraat en Diepstraat. Voor bepaalde verbindingen leggen we nieuwe fietstrajecten aan los van de steenwegen zoals tussen Kermt en het centrum die dan inpassen in ons tragewegennetwerk.  Weer op andere plekken zetten we dan in op andere ingrepen om de zachte weggebruiker een duidelijke, veilige én comfortabele plek te geven.”

 

Op de agenda voor de komende jaren staan verder de verbetering van fietslus rond de binnenstad en het optimaliseren van het fietsparkeren. Waar nodig worden bijkomende veilige fietsenstallingen geplaatst, breiden we de bestaande infrastructuur uit en passen we die aan op de grote variatie in type fietsen (bakfietsen, elektrische fietsen,..).

 

Tenslotte wil de schepen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen én veilige fietsroutes naar de schoolpoort.  “We werken al jaren aan de aanpassing van onze schoolomgevingen.  Vooral omdat onze kinderen het verkeer niet lezen zoals volwassenen en we op de veiligheid van onze kinderen geen compromissen mogen maken.  Bovendien zijn onze kinderen onze toekomst, en als zij van kindsbeen af leren om met de fiets naar school te komen, en dat op een veilige manier kunnen doen, dan nemen ze dat mee in hun verdere leven.  Investeren in de jeugd, is dus ook investeren in de fietsstad van de toekomst.”, aldus nog Schepers.

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant