Nieuws

LOKAAL: Extra kinderopvang in Hellegat

Vooruit Turnhout

Friday 14

October 2022 14:41

Sinds 1 september 2022 heeft Turnhout in buurt Hellegat een bijkomende locatie voor buitenschoolse kinderopvang. Eind juni sloot het stadsbestuur een akkoord met Freinetschool de Regenboog in de Tijl- en Nelestraat om zo de vraag naar extra kinderopvang vorm te geven. “In deze buurt was er al langer nood aan extra opvangplaatsen. De realisatie hiervan stond dan ook met stip aangeduid in ons meerjarenplan”, zegt schepen Jan Van Otten.

Het project zorgt ervoor dat op schooldagen 42 kinderen vóór schooltijd en 72 kinderen na schooltijd kunnen opgevangen worden. Daarnaast kunnen op woensdagnamiddagen ook kinderen uit de naburige scholen (de Michaëlschool en het Sint-Pietersinstituut) er terecht. “Tenslotte hebben we er ook voor gezorgd dat 70 extra opvangplaatsen tijdens de schoolvakanties beschikbaar zijn voor alle kinderen die in Turnhout naar school gaan of wonen”, vult Van Otten aan. “Ook in Turnhout was het aantrekken van kinderbegeleiders trouwens een van de grote uitdagingen om dit project te doen slagen. Dit hebben we opgelost door geïnteresseerde wijkwerkers de kans te geven om via een verkorte procedure het attest van begeleider in de kinderopvang te behalen”, aldus Van Otten.

Ook de vzw Kinderopvang is zeer tevreden met de realisatie van deze bijkomende plaatsen. “De overeenkomst die we nu hebben gesloten met de Regenboog is voor alle betrokkenen een nieuwe vorm van samenwerken, maar we geloven dat die toekomst heeft”, zegt Stan van Hees, bestuurder van de vzw Kinderopvang. Het nieuwe opvanginitiatief wordt tegelijk ook beschouwd als een proeftuin waarin het Vlaamse BOA-decreet in praktijk zal omgezet worden. BOA staat voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Hiermee wil de Vlaamse overheid gemeenten, kinderopvang, scholen en aanbieders van vrijetijdsactiviteiten stimuleren tot meer samenwerking. “We kunnen leren uit deze samenwerking en snel bijsturen indien nodig. Als alles op punt staat, kunnen we dit model ook verder toepassen in andere basisscholen van onze stad”, besluit Van Hees.

Meer vrijetijdsmogelijkheden

“Dit komt tegelijk ook tegemoet aan de vraag naar een betere afstemming tussen vrijetijdsactiviteiten en buitenschoolse opvang”, weet Vooruit-bestuurslid Lindsy Jansen. “Voor veel ouders is het moeilijk om werk en gezin te combineren waardoor er dikwijls moet gekozen worden tussen opvang of een andere buitenschoolse activiteit voor de kinderen. Als deze twee beter samenhangen, is het voor ouders makkelijker om alles te organiseren én hebben kinderen meer keuzeopties.” 

Meer buitenruimte 

Het doel van het BOA-decreet is om kwaliteitsvolle vrije tijd te creëren voor elk kind. Dat betekent dat er ook meer kwalitatieve buitenruimte moet zijn. Er zal dan ook volop verder geïnvesteerd worden in ontmoetings- en belevingspleinen op maat van de buurt. “Binnenkort realiseren we zo een plek op het speelplein in de Tijl- en Nelestraat. Een ontwerpbureau werd intussen aangesteld om de ontwerpfase op te starten en in de volgende fase betrekken we ook de buurtbewoners, de skaters, kinderdagverblijf Dol-Fijn en de scholen in het ontwerpproces. Een eerste inspraakmoment hiervoor plannen we al in het najaar van 2022”, zegt Jan Van Otten. Tegen de zomer van 2024 moet het nieuwe plein klaar zijn.


Ga naar Vooruit Turnhout
Over de Auteur

Vooruit Turnhout

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant