Nieuws

LOKAAL: Extra gemeenteraad: voorstel Vooruit Sint-Niklaas en CD&V

Vooruit Sint-Niklaas

Tuesday 18

January 2022 16:25

Woensdagavond is er een extra gemeenteraad rond mobiliteit, die kan je live volgen via deze link

MOBILITEIT DON BOSCOWIJK

Gezien de terechte bezorgdheid om deze wijk meer leefbaar en verkeersveilig te maken,

Gezien de toenemende onvrede over de voorliggende mobiliteitsaanpak bij een deel van de inwoners van de wijk, zoals ook blijkt uit de petitie die eind 2021 vanuit deze wijk opgestart is en op korte termijn door meer dan 2000 mensen getekend werd, 

Gezien de onvrede bij de bewoners en de werknemers in de aanpalende wijken,

Gezien de grote zorg van de middenstanders van deze wijk voor hun bereikbaarheid, zeker voor de bezoekers van buiten de wijk, en de gebrekkige communicatie hierover,

Gezien de problematiek van het sluipverkeer die zich vandaag stelt in bepaalde straten (o.a. Daliaweg - Madeliefjesdreef),

Geeft de gemeenteraad opdracht aan het college om

* de voorgestelde periode van niet verbaliseren te verlengen tot 1 juli 2022;

* ondertussen, zodra de coronamaatregelen het toelaten, live in overleg te gaan met de wijkbewoners en de belangrijkste groepen gebruikers van buiten de wijk over de bijsturing van de genomen maatregelen en over eventuele alternatieven, gelet op het effect ervan op de wijk en de omliggende straten.

Fundamenteel in dit besluitvormingsproces is echte betrokkenheid en participatie van de bevolking en van de gemeenteraad.

MOBILITEIT EN HERINRICHTEN GROTE MARKT

Gezien de terechte bezorgdheid om de Grote Markt gezelliger, groener en gebruiksvriendelijker te maken, die aan de basis lag van de Open Oproep voor een ontwerper van de nieuwe markt die de stad in 2019 publiceerde,

Gezien de grote bezorgdheid over het knippen van het autoverkeer op de Grote Markt, zoals die naar voor komt in de houding van de middenstand in de stadskern, in de online-petitie die momenteel circuleert en bij de mensen die het stadscentrum bezoeken,

Gezien essentiële randvoorwaarden om het autoverkeer op de Grote Markt te knippen in 2024, zoals die naar voor worden geschoven in het mobiliteitsplan (2015) en het wijkcirculatieplan (2017) momenteel niet ingevuld zullen zijn:

* de bijkomende in- en uitrit naar de parking Grote Markt die naar voor wordt geschoven in het wijkcirculatieplan zal niet gerealiseerd worden;

* de realisatie van de oostelijke tangent die in het mobiliteitsplan vermeld wordt als een belangrijke aanvullende maatregel op korte termijn, zal niet gerealiseerd zijn in 2024 en laat mogelijks nog 10 jaar op zich wachten;

* de uitbreiding van het stadsbussennet die bepleit wordt in het mobiliteitsplan, zal niet gerealiseerd worden; integendeel, in 2023 verdwijnen de stadslijnen, 

Gezien de bijkomende parkings in de ruimere omgeving van de Hofstraat geen volwaardig alternatief zijn op vlak van bereikbaarheid voor de tweede in- en uitrit van de ondergrondse parking op de Grote Markt,


Is de gemeenteraad van oordeel dat momenteel noch de infrastructuur, noch het draagvlak aanwezig is om in 2024 over te gaan tot het knippen van het autoverkeer op de Grote Markt.

Geeft de gemeenteraad opdracht aan het college om:

* de realisatie van een tweede in- en uitrit naar de parking onder de Grote Markt opnieuw en bij prioriteit op te nemen in het project;

* te onderzoeken wat het impact zal zijn van de knip op de belangrijkste knooppunten op de stadsring en in hoeverre de realisatie van de oostelijke tangent noodzakelijk is om de bereikbaarheid te garanderen;

* na te gaan of de knip van het autoverkeer in timing losgekoppeld kan worden van de herinrichting van de Grote Markt;

* in de schoot van de vervoerregio hernieuwd aan te dringen op een performant en gebiedsdekken collectief vervoer tussen de stadskern en de stadsrand; 

* hierover met de middenstand en met de bevolking op wijkniveau in overleg te gaan, live zodra de coronamaatregelen het toelaten, ten einde de mensen correct te informeren en een zo ruim mogelijk draagvlak te creëren.

Fundamenteel in dit besluitvormingsproces is echte betrokkenheid en participatie van de bevolking en van de gemeenteraad.


Ga naar Vooruit Sint-Niklaas
Over de Auteur

Vooruit Sint-Niklaas

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant