Nieuws

LOKAAL: Essense gemeenteraad keurt ambitieus klimaatplan goed

Helmut Jaspers

Bediende

Sunday 12

March 2023 16:59

De Essense gemeenteraad keurde op voorstel van milieuschepen Helmut Jaspers (Vooruit) éénparig een ambitieus klimaatplan goed.

‘Het is een open deur intrappen als ik zeg dat de klimaatproblematiek alsmaar hoger op de politieke agenda staat. De recente overstromingen in de Ardennen, de droogte van afgelopen zomer, …  De klimaatdoelstellingen zijn niet langer een ver-van-mijn-bed-show.  Ook gemeenten hebben hierin als bestuur dat het dichtst bij de inwoners staat een belangrijke rol en verantwoordelijkheid op te nemen. Het feit dat dit plan door de voltallige gemeenteraad werd goedgekeurd is een krachtig signaal”, zegt Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu, klimaat en duurzaamheid (Vooruit).

Klimaat- en Energiepact

In september 2020 ondertekende Essen het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie. Een Europees initiatief waarbij de gemeente haar engagement herbevestigde om de klimaat- en energiedoelstelling van de Europese Unie te behalen. Ook werd het Lokaal Klimaat- en Energiepact met de Vlaamse overheid onderschreven.

Schepen Helmut Jaspers: “Met dit klimaatplan wil Essen de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 % reduceren tegen 2030 (t.o.v. het referentiejaar 2012).  We willen de uitstoot van broeikasgassen door energie sterk verminderen en Essen klaarmaken om de gevolgen van de klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige neerslag tegen te gaan”.

Set van 160 concrete maatregelen

De gemeente werkte hiertoe een actieplan met een concrete set van ruim 160 maatregelen uit om enerzijds de CO2-uitstoot terug te dringen en om anderzijds de gevolgen van de klimaatverandering zoals droogte, hitte en wateroverlast, op een slimme manier aan te pakken. Duurzaam energieverbruik en hernieuwbare energie, onthardingsprojecten, robuustere bossen en ‘klimaatgroen’, milieuvriendelijker vervoer en minder CO²-uitstoot...

“We starten gelukkig niet van nul.  Veel bedrijven, inwoners en organisaties dragen nu al hun steentje bij door te investeren in een energetische renovatie, isolatie of in energiezuinige toestellen.  Zij kunnen voor duurzame oplossingen terecht bij het EnergieK loket in ons gemeentehuis. Naast begeleiding en Vlaamse premies kunnen ze ook rekenen op een extra steuntje in de rug via de gemeentelijke duurzaamheidspremie.

En ook de gemeente als ‘bedrijf’ zit niet stil.  Een schoolvoorbeeld daarvan is de verledding van de straatverlichting, waar we zelfs piloot zijn in Vlaanderen. Eind volgend jaar zal Essen volledig verled zijn”. 

Samenwerken om onze doelen te behalen en ervoor zorgen dat niemand achter blijft

Aan het opstellen van dit plan ging heel wat inspraak en participatie vooraf. Niet alleen werden alle leden van de gemeentelijke adviesraden betrokken, maar ook de inwoners konden via online bevragingen of dank zij het bewonerspanel ‘De Adviseurs’ hun mening geven of voorstellen en ideeën inbrengen. 

Alle Essenaren zullen dan ook regelmatig geïnformeerd worden over de acties die genomen worden en kunnen volgen hoever we staan. “Dat is nodig om de ambitie hoog en iedereen betrokken te houden en zeker ook om indien nodig tijdig het plan bij te kunnen sturen”.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant