Nieuws

LOKAAL: Essen.- WilderTnis wordt ‘oase van rust’ en een parel op wandelafstand van dorpskern Wildert

Helmut Jaspers

Bediende

Thursday 05

May 2022 13:18

Het beekdal van de Kleine Aa in Wildert  is nog een van de mooiste landschappen in Essen. 

Jaren geleden kocht de intercommunale Igean -in opdracht van de gemeente- deze gronden aan om deze op termijn te ontwikkelen. 

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu en natuur (Vooruit): “Intussen hebben we gelukkig het geweer van schouder veranderd, werd een groot gedeelte van deze gronden aangekocht door de gemeente Essen en is het gebied aangemeld als ‘signaalgebied’, vermits het overstromingsgevoelig is".  

“Het gemeentebestuur wil dit prachtige landschap bovendien ook in de toekomst beschermen door dit te verankeren in het Beleidsplan Ruimte Essen,” vult schepen voor ruimtelijke ordening Arno Aerden aan.

Dat betekent dan ook dat dit mooie stukje Essen gevrijwaard zal blijven van bebouwing.  Meer nog, we gaan er op wandelafstand van het centrum van Wildert nu een landschapspark van maken, waarbij we ook de natuurwaarde en de biodiversiteit van dit terrein gaan verhogen.

Als gemeente doen we hiervoor beroep op de provincie Antwerpen en op twee van onze ‘partnerorganisaties’.  Enerzijds het Regionaal Landschap De Voorkempen en anderzijds de Bosgroep Antwerpen-Noord. Daarnaast werken we ook samen met de school WIGO.

Voor de realisatie van dit project deden we een aanvraag voor een projectsubsidie in het kader van ‘Natuur in je Buurt' van het agentschap Natuur en Bos.  En, we hebben die subsidie binnengehaald.

De plannen zijn klaar, de omgevingsvergunning is afgeleverd.  En dus werd dinsdag 17 mei het project ter plaatse toegelicht aan de naaste buren en omwonenden.  Samen met alle geïnteresseerden werden ze tijdens een wandeling ingelicht over de plannen en de timing van de werken. Die zullen nog voor de zomervakantie beginnen.

Na de omvorming van de begraafplaats naar begraafpark wordt WilderTnis ongetwijfeld opnieuw een mooie en aangename meerwaarde voor Wildert, de leerlingen, maar bij uitbreiding ook voor de gemeente en haar bezoekers.  Maar bovenal zal dit project ook voor de natuur en de fauna & flora opnieuw een serieuze stap voorwaarts zijn.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant