Nieuws

LOKAAL: Essen werkt aan duurzame en leefbare toekomst met 'Beleidsplan Ruimte'

Helmut Jaspers

Bediende

Monday 10

April 2023 20:08

De Essense gemeenteraad ging op 28 maart unaniem akkoord met de ‘voorlopige vaststelling’ van het 'Beleidsplan Ruimte Essen'. Dit is een belangrijke stap voor de gemeente Essen en voor de schepen voor ruimtelijke ordening, Arno Aerden.

Het beleidsplan is tot stand gekomen door een participatief traject waarbij de Essenaren betrokken werden. Het doel was om te kijken wat er nodig is om Essen ook in 2040 een aangename plek te laten zijn om te wonen, te werken, en te leven. Er werd bewust gekozen om de inwoners van Essen te betrekken in het proces. Het document dat nu voorligt is dan ook het resultaat van de inzet en bijdrage van vele honderden Essenaren.

Het beleidsplan heeft als belangrijkste uitgangspunt het op een verantwoorde manier omgaan met de ruimte in Essen. Er is nog veel open ruimte in Essen, en deze moet bewaard blijven voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd moeten er ook antwoorden geboden worden op ruimtelijke uitdagingen en moet er een sterk toekomstbeeld gecreëerd worden voor de gemeente.

Het document biedt handvatten voor een duurzaam ruimtelijk beleid in Essen en omvat onder andere richtlijnen voor de bescherming van de open ruimte, het stimuleren van duurzame mobiliteit, het creëren van groene en gezonde leefomgevingen, en het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid.

De voorlopige vaststelling van het 'Beleidsplan Ruimte Essen' is een belangrijke stap voor de gemeente Essen. Eind 2023 wordt het Beleidsplan definitief vastgesteld. Dit zal een belangrijk document zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en te zorgen voor een leefbare en duurzame omgeving voor de huidige en toekomstige generaties. Nu is het tijd om het beleid om te zetten in actie en samen te werken aan een betere toekomst voor Essen.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant