Nieuws

LOKAAL: Essen verkiest duurzaam composteren boven meer tuinafval gratis naar recyclagepark te brengen

Team Vooruit

Tuesday 26

October 2021 22:30

Op het recyclagepark kan elk Essens gezin per jaar 300 kg gratis groenafval aanbieden.

De voorbije gemeenteraad werd voorgesteld om die gratis hoeveelheid op te trekken naar 500 kg.

Essen kiest ervoor om in te zetten op duurzaam afvalbeheer.  Daarom stimuleren we het composteren van GFT én tuinafval.  Essen is samen met Wuustwezel de enige gemeente in de verre regio die de aankoop van een Igean- compostvat of -bak voor de helft subsidieert.

Inwoners met een grote tuin hebben het meeste groen- en tuinafval, maar ook het meeste plaats om een compostvat te zetten. Composteren biedt bovendien het voordeel dat men geen compost moet aankopen. Dat is niet alleen kostenbeperkend, maar zet er toe aan om op een duurzame manier aan tuinieren te doen.

Op het recyclagepark kan iedere Essenaar per jaar 300 kg gratis groenafval aanbieden.

De voorbije gemeenteraad stelde de n-va-fractie voor om die gratis hoeveelheid naar het voorbeeld van Kalmthout op te trekken naar 500 kg.

De intercommunale Igean, een vereniging van gemeenten die onder meer de recyclageparken uitbaat, streeft er steeds naar om de tarieven en maatregelen binnen haar werkingsgebied zoveel mogelijk gelijk te schakelen.  Dat is ook zo wat de tarieven van de recyclageparken betreft.  Binnen de regio noord hanteren alle gemeenten een vrijstelling van 300 kg per gezin. Behalve Brasschaat en Kalmthout, die laatste geeft een vrijstelling van 500 kg per inwoner. 

Omdat heel wat inwoners van Nieuwmoer gebruik maken van het Essense recyclagepark had dit beter vooraf met ons afgestemd geweest. Dat is jammer genoeg niet gebeurd, maar het is en blijft uiteraard de autonomie van iedere gemeente.

Essen kiest er sinds enkele jaren voor om in te zetten op duurzaam afvalbeheer.  Daarom stimuleren we zoveel mogelijk het composteren van GFT én tuinafval.  Via de opleiding van recyclagemeesters (de vroegere compostmeesters) en door het composteren te promoten. In de Samentuin Hemelrijk is er overigens een heuse compost-demonstratieplaats waar inwoners terecht kunnen met alle vragen over composteren.

Essen subsidieert 50 % van aankoopprijs IGEAN compostvaten en -bakken

Schepen van leefmilieu Helmut Jaspers (Vooruit): “We zijn samen met Wuustwezel de enige gemeente binnen het IGEAN-werkingsgebied die voor de helft tussenkomt bij de aankoop van compostvaten, beluchtingsstokken en ook compostbakken.  Misschien is dit te weinig geweten, want de verrekening gebeurt automatisch bij de aankoop ervan op het recyclagepark”.

Stel dat een inwoner een compostbak met aanbouwmodule aankoopt in Essen, dan ontvangt hij hiervoor een tussenkomst van de gemeente van € 55,00.   

“Omgerekend naar aantal kg gratis groen- en tuinafval geeft dit een equivalent van 13.750 kg dat men dus eigenlijk gratis krijgt bovenop de 300 kg (of omgerekend naar aantal jaren: 68 jaar 200 kg extra).  Bovendien lijkt het me logisch dat de inwoners die een grote tuin hebben ook het meeste groenafval hebben.  Het zijn net zij die ook het meeste plaats hebben om een compostbak of compostvat te plaatsen of een composthoop aan te leggen”, aldus nog schepen Jaspers.

‘Laat ze liggen…’.  Bladeren zijn gratis meststof voor de tuin

Composteren biedt bovendien het voordeel dat men geen compost moet aankopen. Dat is niet alleen kostenbeperkend, maar zet er ook toe aan om op een duurzame manier aan tuinieren te doen.

“Het was deze week nog uitgebreid in het nieuws.  We doen enorm veel moeite om een van de meest kostbare grondstoffen weg te gooien. Planten, struiken maar vooral ook bomen zijn reusachtige pompen die voedingsstoffen uit grote dieptes naar boven brengen en onder andere opslaan in hun bladeren. De bladeren die ze laten vallen komen dan op de bodem terecht, waardoor de aarde ieder jaar rijker wordt, als we ze tenminste laten liggen. Gratis meststof dus”.

We gooien -en ja ook de gemeente- nog altijd te veel kilo’s tuinafval weg. Afval dat dus geen afval is.  Er worden tonnen aan CO2 uitgestoten om dat zogenaamd afval naar het recyclagepark te brengen met de eigen wagen.

Het boswetboek zegt dat je geen bladeren uit een bos mag halen, omdat dit de bodem zou verarmen en het bos sterk zou verzwakken. We kopen dure compost aan, houthaksel, boomschors,… die bij de productie en het vervoer ervan ook veel CO2-uitstoot geven.

We willen allemaal meer naar een circulaire economie, waarbij het de bedoeling is om de cirkels zo klein mogelijk te maken.  Wel, dit voorstel past daar dus niet in.

Het voorstel werd dan ook niet weerhouden.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant