Nieuws

LOKAAL: ESSEN.- Ontwerper gezocht voor Park Spoor Essen

Helmut Jaspers

Bediende

Saturday 26

February 2022 13:18

Nu de voormalige douaneloods volledig is gerenoveerd dient de ruimere omgeving nog te worden ingericht en aangelegd. De gemeenteraad van februari besloot daarom om op zoek te gaan naar een ontwerper. Die moet een visie en een inrichtingsplan maken voor de voormalige rangeersite. De site loopt van de Grensstraat in het noorden, tot de viaduct in het zuiden, inclusief de aangrenzende wegen (stukje Grensstraat en Hemelrijk). De gemeente wenst een totaalontwerp op te stellen voor de site, met behoud van de al aanwezige functies zoals de ecologische Samentuin en met integratie van Robotland en de reeds aangelegde parking. Het moet een echt ‘Park Spoor Essen’ worden.  Een locatie waar Essenaren kunnen samenkomen, ontspannen, genieten van de natuur, naar een evenement komen, … 

Groen karakter en ecologisch, duurzame inrichting

Het is zeer belangrijk dat het park een groen karakter krijgt en dat het duurzaam, ecologisch en onderhoudsarm wordt ingericht. Het ontwerp zal moeten voorzien in o.a. speelmogelijkheden, parkverlichting, zitbanken, publieke wifi etc.  Gezien de nabijgelegen spoorlijn is uiteraard ook het waarborgen van de veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Naast de werken voor de aanleg van het park, zullen de huizen in Hemelrijk worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel. De omwonenden zullen nog uitgebreid worden geïnformeerd en betrokken en komt er ook nog een ruimer participatietraject naar alle geïnteresseerden.

Passerelle of tunnel voor toegankelijkere sporen en betere verkeerssituatie

Sedert geruime tijd onderhandelt de gemeente ook met Infrabel en NMBS voor de aanleg van een ‘passerelle’ over de spoorbundel en/of de bouw van fiets- en voetgangerstunnels. Die passerelle (óf tunnel) moet enerzijds de toegang tot de sporen verbeteren (ook voor bv. mensen met een beperkte mobiliteit), anderzijds kan zo de huidige verkeerssituatie aan het station verbeterd worden.

Een verkeershub dus, die ruimte biedt voor een veilige en goed bereikbare halteplaats voor bussen van De Lijn, degelijke fiets- en parkeerinfrastructuur die het gebruik van de trein moet bevorderen en ook het gebruiksgenot van de reizigers moet verhogen. Daarom zal er ook een studie komen naar de noodzakelijke parkeercapaciteit, rekening houdend met de bestaande parkings in de ruimere omgeving (park Hemelrijk, Karrenmuseum/Kiekenhoeve, Handelsstraat, …).

De gronden vooraan Hemelrijk (naast de viaduct) zijn momenteel in eigendom van het ‘Fonds voor SpoorwegInfrastructuur’ (FSI). Het gemeentebestuur onderhandelt al een hele tijd met het FSI over de aankoop van deze gronden en heeft tot op heden nog een aankoopoptie lopen. Het is de bedoeling dat het groene en waardevolle karakter van deze omgeving zo maximaal mogelijk behouden blijft.

Gefaseerde herinrichting

De gemeente wil de volledige zone in verschillende fases herinrichten. Dit zal de nodige tijd vragen, wellicht een tiental jaar. In een eerste fase zal echter gefocust worden op de verdere aanleg van de onmiddellijke omgeving van de douaneloods. Hier zal ook een evenementenplein komen.

Bedoeling is dat deze eerste fase van het ontwerp (evenementenplein) afgerond is tegen december, zodat men tegen midden 2023 kan starten met de aanleg. Het volledige masterplan voor Park Spoor Essen zou tegen het voorjaar van volgend jaar moeten zijn opgemaakt.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant