Nieuws

LOKAAL: Essen.- Gemeente beloont duurzame initiatieven van burgers

Helmut Jaspers

Bediende

Tuesday 21

December 2021 15:54

De gemeenteraad keurde op voorstel van Helmut Jaspers, schepen van duurzaamheid en klimaatbeleid (Vooruit) het nieuwe subsidiereglement voor duurzaamheids-, klimaat- en biodiversiteitspremies goed. Gemeente Essen blijft tal van initiatieven belonen waarbij Essenaren mee bouwen aan Essen als duurzame en klimaatneutrale gemeente. Burgers die hun dak, vloer, kelder of muren isoleren krijgen een premie tot 300 euro. Ook groendaken en -gevels, hemelwaterputten, zonneboilers, warmtepompen en thuisbatterijen komen in aanmerking voor subsidies. Belangrijke nieuwkomers zijn de premies voor ontharding van voortuinen en het inzetten op biodiversiteit met bloemenweides en natuurlijke tuinafsluitingen.

Essenaren kunnen al meer dan tien jaar een beroep doen op duurzaamheidspremies van de gemeente. In de gemeenteraad van december 2021 werd het vorige reglement, dat van 2017 dateert, geüpdatet. De nieuwe versie focust meer op klimaat en biodiversiteit en beloont nieuwe initiatieven van burgers.

Klimaatverandering is dé grote uitdaging de komende jaren en decennia. Daarom zet het Essense gemeentebestuur hierop in, met de nieuwe duurzaamheidspremies. Zo stimuleert de gemeente initiatieven van Essenaren om energie te besparen of het klimaat te ontlasten. 

 

Energie besparen met steun van Essen en Fluvius

Hoe kan je bouwen aan een klimaatrobuuster Essen? Je bent al goed op weg als je zuinig omgaat met energie en grondstoffen. Vandaag zijn 6 op 10 woningen in Vlaanderen toe aan een grondige renovatie. Zo is 1 dak op 6 niet goed geïsoleerd, zijn bij de helft van de woningen de muren toe aan betere isolatie en heeft 1 op 10 nog maar enkele beglazing.

Daarom geeft het gemeentebestuur premies aan mensen die energiezuiniger willen wonen. Denk daarbij aan de isolatie van daken, zoldervloeren, buitenmuren, vloeren en kelders, het plaatsen van nieuwe beglazing, en het behalen van een goed EPC label. Hierbij kom je in aanmerking voor een premie tot 200 euro voor ‘gewone’ afnemers en 300 euro voor beschermde afnemers (burgers die recht hebben op een sociaal tarief).  Helmut Jaspers, schepen voor Milieu en Klimaatbeleid, vertelt: “We koppelen heel wat van onze eigen premies aan de bestaande subsidies van netbeheerder Fluvius. Zo helpen we mensen om in één klap beide premies aan te vragen, zonder de administratie volledig opnieuw te moeten doen.”

Essenaren die inzetten op hernieuwbare energie, met bijvoorbeeld een zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler of thuisbatterij, kunnen ook beroep doen op subsidies via Fluvius of het Vlaams Energie- en Klimaatlandschap.

 

Klimaatrobuust & biodivers Essen

Bij de nieuwe duurzaamheidspremies is er bewust meer aandacht voor klimaatrobuustheid. Zo worden er nieuwe premies uitgereikt voor Essenaren die investeren in een groendak of -gevel, infiltratievoorziening, hemelwaterputten en regenwatertonnen. Ook als je je voortuin onthardt of vergroent, kan je een tussenkomst aanvragen bij de gemeente. Die kan oplopen tot 200 euro.

Om te streven naar meer biodiversiteit in Essen kan je met de nieuwe premies rekenen op een tussenkomst voor het plaatsen van een natuurlijke tuinafsluiting, zwaluwnesten en het inzaaien van een bloemenweide. Het gebruik van herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal blijft in aanmerking komen voor een premie tot maximum 100 euro.

 

Alle premies op één plek

Gemeente Essen voorziet elk jaar 50.000 euro voor het uitreiken van deze duurzaamheidspremies. De premies kunnen oplopen tot 300 euro per maatregel die inzet op energiebesparing, klimaatrobuustheid, duurzaamheid of biodiversiteit. Je kan een premie aanvragen tot 1 jaar na de factuurdatum of de datum op het aankoopbewijs.

“Al de energie- en isolatiegerelateerde premies zijn bovendien handig terug te vinden op energiesparen.be, waar je zowel Essense als bovenlokale premies kan bekijken,” sluit Helmut Jaspers, schepen voor Milieu en Klimaatbeleid, af.

Het nieuwe reglement voor de premies gaat in op 1 januari 2022. Als overgangsmaatregel kunnen Essenaren nog tot eind maart 2022 premies uit het vorige reglement aanvragen, die vanaf 1 januari niet meer zullen gelden. Dit gaat bijvoorbeeld om een tussenkomst bij de aankoop van mulchmaaiers, duurzaam hout, pelletkachels …


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant