Nieuws

LOKAAL: Essen.- Doortocht Wildert wordt heringericht.

Helmut Jaspers

Bediende

Tuesday 21

December 2021 22:30

De Kalmthoutsesteenweg die Wildert doorkruist, is tot op heden nog een echte ‘ouderwetse’ steenweg: een brede straat en voetpaden die in (heel) slechte staat zijn. De rioolbeheerder (Fluvius) zal binnen enkele jaren een gescheiden rioleringssysteem aanleggen in die Kalmthoutsesteenweg. Omdat dat het uitgelezen moment is om de steenweg volledig opnieuw in te richten, besloot de gemeenteraad om alvast een ontwerper aan te stellen die, samen met de inwoners van Wildert, zal bepalen hoe de herinrichting vorm zal krijgen. Concreet gaat het om het deel vanaf de Achterstraat (inclusief kruispunt) tot aan de grens met Kalmthout. Het spreekt voor zich dat Fluvius én de wegbeheerder (Agentschap Wegen en Verkeer) hierin partners zijn van de gemeente.

Meer aandacht voor fietsers en voetgangers

Jokke Hennekam (Vooruit-fractieleider) stipte eerder in de raadscommissie Infrastructuur al het belang van de herinrichting aan : “Vandaag is dat een steenweg waar de auto koning is, waar fietsers naar de kant worden gedrukt, en waar voetgangers struikelen over scheve stoeptegels!”  Volgens ons is het belangrijk dat de doortocht een meer dorps karakter krijgt, waar ook fietsers en voetgangers welkom en veilig  zijn. Een degelijke heraanleg van de bestaande voetpaden staat voor ons bovenaan.”

Dorps karakter en behoud groene structuur

Ook Tuur Goormachtig (Vooruit-gemeenteraadslid) vraagt naast het belang van het dorps karakter ook nog aandacht voor de noodzaak van een groene inrichting aan. “Vandaag staan er erg grote bomen in de Kalmthoutsesteenweg. Wij vragen dat deze maximaal behouden blijven, al beseffen we dat dat niet evident is bij de aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel én een kwalitatief voetpad. Maar dat er alles aan gedaan wordt om, waar het enigszins kan, de majestueuze bomen te behouden. Als er bomen moeten sneuvelen, dan vragen wij met aandrang dat de steenweg opnieuw een groen karakter krijgt. Ook met de Dreef in Essen-Centrum is dat heel mooi gelukt,” besluit Tuur.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant