Nieuws

LOKAAL: ESSEN.- Aandacht voor dreigend huisartsentekort

Helmut Jaspers

Bediende

Thursday 16

December 2021 16:14

Nadat een jonge huisarts ervoor koos om elders een praktijk te starten en een andere geneesheer aankondigde naar Antwerpen te verhuizen, vrezen vele Essenaren dat ze geen huisarts meer zullen vinden. De meeste andere huisartsen of groepspraktijken hanteren immers nu al een patientenstop.

Jokke Hennekam, fractieleider Vooruit: “Dat is niet enkel zo voor onze gemeente, maar dit probleem doet zich voor in 3 op de 4 Vlaamse gemeenten.  Er wordt van een huisartsentekort gesproken als er minder dan 9 op 10.000 inwoners zijn.  In Essen zijn het er momenteel 16.  Probleem is ook dat heel wat artsen binnen afzienbare tijd met pensioen zullen gaan en dat jonge dokters doorgaans niet wensen om 80 uur per week te werken”.

De laatste jaren zijn al heel wat dokters gaan samenwerken in groepspraktijken om zo de administratieve rompslomp te verminderen en meer patiënten te kunnen helpen.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gaf bij monde van Professor Devroey reeds aan dat ze in 2022 een financiële tegemoetkoming willen geven aan artsen die samenwerken in een multidisciplinaire praktijk.

“Daarom vraag ik aan het schepencollege om dringend in overleg te gaan met de huisartsenkring, de eerstelijnszone, az Klina om de noden in kaart te brengen en het mogelijk ook te escaleren naar het niveau van de gouverneur.  Want hetzelfde probleem doet zich eveneens voor in andere gemeenten uit onze regio”.

Een overweging zou kunnen zijn om een vestigingspremie te voorzien voor pas afgestudeerde artsen om het aantrekkelijker te maken om naar essen te komen.  Doch op dat vlak is opletten dat dit geen opbod wordt tussen de verschillende gemeenten.

“Dinsdag legde ik het alleszins ter bespreking voor op de gemeenteraad en kaartten ook andere gemeenteraadsleden de problematiek aan.”, besluit nog Jokke Hennekam.

Vraag is wat de gemeente zelf kan doen om hieraan te verhelpen. Alleszins reikt het probleem verder dan de gemeentegrenzen. 

Uit het antwoord van de burgemeester bleek alvast dat uit overleg met de huisartsenkring blijkt dat ook zij actief zoeken naar oplossingen.  Ook zouden er binnenkort een aantal jonge huisartsen zich zullen vestigen in Essen. Ook wordt er in functie van de uitbouw van het Zorgpunt aan het Kerkeneind bekeken of daar oplossingen liggen.

Wordt ongetwijfeld dus vervolgd...  en hopelijk vinden we allen samen een goeie oplossing.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant