Nieuws

LOKAAL: Emilie Peeters over kinderopvang: “Geen camera’s nodig maar meer ‘acteurs’”

Vooruit Lokaal

Tuesday 29

March 2022 09:41

Emilie Peeters hield op maandag 28 maart 2022 haar eerste tussenkomst als gemeenteraadslid. Ze verwoordde de visie van de Vooruit-fractie tegen het voorstel van N-VA om in kinderopvangplekken camera’s te installeren, nadat recent een peuter overleed tijdens de opvang in Mariakerke.

“De Stad Gent moet maximaal inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang en zo preventief situaties waarin het fout loopt voorkomen. Camera’s zorgen alleen voor wantrouwen. De echte verantwoordelijkheid zit bij de Vlaamse regering. Die moet durven investeren in kwalitatieve kinderopvang. Met goede controlemechanismen die meteen in gang schieten als er verontrustende signalen binnen komen. Maar vooral: met een lager aantal kinderen per begeleider. De kinderopvang heeft geen camera’s nodig, maar meer ‘acteurs’. We moeten geen beelden hebben om daar achteráf naar te kijken – we moeten er samen voor zorgen dat het niet gebéurt.”

Verantwoordelijkheid doorschuiven naar medewerkers: ‘Beneden alle peil’

De Stad speelt als lokale overheid geen rol in de controle. Het voorstel van N-VA is dus sowieso ‘zonder voorwerp’. Bovendien schuift het de hete aardappel – een slecht uitgevoerd Vlaams controlebeleid - door naar het lokale niveau. “Meer nog: die verantwoordelijkheid komt dan terecht bij medewerkers die elke dag in zeer moeilijke omstandigheden volop voor hun job gaan. Dat is beneden alle peil. Gelukkig heeft het Vlaams parlement ondertussen het voorstel van Vooruit gevolgd om een onderzoekscommissie op te richten. Laten we de resultaten van die onderzoekscommissie ook afwachten alvorens ad hoc voorstellen te doen.”

Het Europees kwaliteitskader in kinderopvang/kleuteronderwijs en internationale onderzoeken tonen aan dat kinderopvang het verschil kan maken voor jonge kinderen als de pedagogische kwaliteit voor kinderen en families hoogstaand is. Dat betekent onder andere: warme en taalrijke interacties tussen begeleider en kind, goede arbeidsomstandigheden garanderen, meer bachelors (hoger opgeleide begeleiders) op de werkvloer brengen en het aantal kinderen per begeleider zoveel als mogelijk verlagen.

“De Stad Gent zet vandaag al sterk in op die kwaliteit, en moet dat vooral blijven doen. Want erkenning en het vertrouwen in het personeel, opleidingsmogelijkheden en vooruitzichten op jobmobiliteit, goede lonen, supervisie en teamwerk, zorgen er voor dat je preventief de situaties waarin het fout loopt gaat beperken. Het zal vooral belangrijk zijn om te bekijken hoe we deze ondersteuning en erkenning ook kunnen meegeven aan de vele private crèches in onze stad, zodat ook dáár de kwaliteit stijgt.”

Van 9 naar 5 kinderen per begeleider aub

Afgelopen vrijdag (25 maart) voerden de kinderbegeleiders actie. Tijdens de COVID-crisis waren de crèches en buitenschoolse opvanginitiatieven voor veel ouders een rots in de branding. Maar die mensen zijn op. Er zijn veel langdurig zieken, de vacatures raken niet ingevuld. Het aantal kinderen per begeleider is te hoog. Internationaal gaat het om 4 à 5 kinderen per begeleider om kwaliteit te kunnen leveren... in Vlaanderen zijn er 9 kinderen per begeleider. Da’s onhoudbaar, dat moét veranderen.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant