Nieuws

LOKAAL: Emilie Peeters over ‘Equaculture’: “Gelijke kansen bij sollicitaties via games”

Vooruit Lokaal

Thursday 23

June 2022 09:42

Nog veel te vaak worden werkzoekenden met een mogelijke discriminatiegrond (leeftijd, herkomst, genderidentiteit, gezondheidstoestand, arbeidsbeperking) minder vaak uitgenodigd voor een jobgesprek. Dat moét anders, zeker bij de Stad Gent. Ons gemeenteraadslid Emilie Peeters ontdekte in Nederland ‘Equaculture’, de ‘eerlijkste’ sollicitatieprocedure.

“In deze nieuwe procedure spelen leeftijd, geslacht en afkomst geen rol meer. Via games wordt gepeild naar cognitieve flexibiliteit en persoonlijkheid. Veel beter dan enkel afgaan op een CV, diploma en ervaring. Dat lijkt me zeer interessant voor de Stad. Ik heb daarom gevraagd aan de schepen van Onderwijs, tijdens de gemeenteraadscommissie van 21 juni 2022, hoe ze daar tegenover staat.”

In het ‘Strategisch Kader voor een Divers en Inclusief Personeelsbeleid 2021-2025’ staat dat de Stad de discriminatie van drie doelgroepen wil wegwerken: personen met een (arbeids)beperking of chronische ziekte, personen met een buitenlandse herkomst, en personen behorend tot de LGBTQIA+ gemeenschap. “Allemaal mensen die, zo blijkt uit praktijktesten, veel minder worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken, ook al beschikken ze over dezelfde capaciteiten. Zo kregen bijvoorbeeld dove kandidaten 42 procent minder uitnodigingen, mensen met een migratieachtergrond 16 procent minder en transgenders 29% minder. Tijd om de huidige sollicitatieprocedures in vraag te stellen dus.”

Stad onderzoekt, Emilie volgt op

De schepen erkende dat werkervaring en diploma niet de beste voorspellers zijn in een selectieprocedure. Maar: de zogenaamde Rechtspositieregeling (bepaald op Vlaams niveau) verplicht lokale besturen rekening te houden met diploma-vereisten. Ook de ‘niveaubepalende proef’ die in bepaalde gevallen nodig is, kan mogelijks bepaalde doelgroepen onterecht meer uitsluiten.

“De Stad is vragende partij om de verplichte deelnemingsvoorwaarden (zoals diploma en werkervaring) te schrappen uit de Rechtspositieregeling” zegt Emilie. “Ze zal ook samenwerken met ervaringsdeskundigen om onzichtbare drempels te identificeren en weg te werken.”

En de Equaculture-game? “De schepen kende die nog niet, maar heeft beloofd grondig te zullen laten onderzoeken of die bruikbaar is. De procedure moet uiteraard valide en betrouwbaar zijn. Er moet vooral onderzocht worden of de test ook werkelijk kan voorspellen of een kandidaat een goede medewerker zal zijn. Mij lijkt het in elk geval de moeite waard, dus ik ga niet ‘lossen’. Binnen afzienbare tijd zal ik de schepen opnieuw bevragen, over haar bevindingen. Wordt vervolgd.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant