Nieuws

LOKAAL: Emilie Peeters: ‘Ook kinderen van asielzoekers moeten plaats vinden in kinderopvang’

Vooruit Lokaal

Tuesday 25

April 2023 17:31

De gemeenteraad heeft op maandag 24 april 2023 het nieuwe subsidiereglement voor flexibele kinderopvang voor cliënteel van vzw Amal (het lokale inburgeringsagentschap voor nieuwkomers in Gent) goedgekeurd. Dat doet vooral ons gemeenteraadslid Emilie Peeters veel plezier.

“In november 2022 heb ik al mijn bezorgdheid geuit over het nieuwe Vlaamse inburgeringsdecreet. Dat zorgt ervoor dat Amal geen begeleiding meer kan doen voor asielzoekers. Bovendien besliste de Vlaamse regering dat de Agentschappen Inburgering niet meer mogen tussenkomen in de kosten van kinderopvang. We vingen toen signalen op van asielzoekers die met kinderen in het Stedelijk Opvanginitiatief verbleven, dat die geen plek vonden in de kinderopvang – waardoor ze geen traject NT2 konden starten, en dus geen Nederlands leren, ook al willen ze dat graag. Nu zal dat wel kunnen. Ik ben blij dat ik met mijn vraag één en ander heb kunnen versnellen.”

Door private actoren in te schakelen om de hoogste noden binnen de kinderopvang mee te helpen opvangen, krijgen zowel de ouders als de kinderen de kans om Nederlands te leren, om in te burgeren… om Gentenaar te worden dus.

De schepen van Onderwijs en Kinderopvang wees in november al op initiatieven die de Stad neemt om de kinderopvang toegankelijker te maken voor iedereen: dienstverlening dicht bij de mensen, betaalbare stedelijke kinderopvang, prefinanciering van niet-stedelijke kinderopvang, voorbehouden plekken voor ouders in opleiding en noodplekken, en extra ondersteuning als ze toch niet tijdig een plek vinden.

“De Stad schiet dus te hulp, goed zo”, zegt Emilie. “Want de Vlaamse regering ziét het probleem precies niet. In tijden waarin zóveel vacatures niet ingevuld geraken, worden inburgeringscursussen (inclusief de lessen Nederlands) betalend gemaakt. Op een moment waarop de werkzaamheidsgraad vooral stijgt (zó belangrijk voor onze economie en de overheidsfinanciën) dankzij vrouwen van buitenlandse herkomst, wordt de begeleiding naar, en de tussenkomsten voor kinderopvang afgeschaft. Onbegrijpelijk.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant