Nieuws

LOKAAL: Eindelijk positief nieuws voor de Diestse sporters!

Ronny Wolfcarius

Wednesday 26

October 2022 11:03

Maandag 24 oktober werd tijdens de Diestse gemeenteraad de projectdefinitie en de selectieleidraad voor de vernieuwing van het sportpark Warande goedgekeurd. Vooruit Diest haalt opgelucht adem. Eindelijk!

De aanhouder wint.

'Reeds maanden uitten we vanop de oppositiebanken onze bezorgdheid bij de toenmalige plannen voor de ontwikkeling van de Warande. Meermaals moedigden we als Vooruit fractie de bevoegde schepen aan om zijn huiswerk opnieuw te maken. Het plan hield tot  nu toe onvoldoende rekening met de cruciale noden van de sportverenigingen,' vertelt Murat Celik, fractievoorzitter van Vooruit Diest. 'Het was duidelijk dat er veel te weinig overleg was gepleegd met de gebruikers van de Warande. Daarom drongen we aan om opnieuw in dialoog te gaan, zeker met de rechtstreeks betrokken sportverenigingen. Dit project zou immers enkel slagen als er een draagvlak was over de sporttakken en politieke partijen heen. Na stevig verzet en een petitie van de atletiekvereninging en kritisch constructief oppositie voeren, zien we dat er eindelijk een degelijk voorstel op tafel ligt. De aanhouder heeft dus gewonnen, net zoals in de sportwereld,' aldus Celik.

Eindelijk aanpassingen waar de sporters om vroegen.

Vooruit Diest is tevreden om te lezen dat er eindelijk aanpassingen gebeurd zijn in de projectdefinitie. Onder andere het minimaal programma voor de atletiek is nu uitgebreid. 

'Er komt nu wel een 400 meter piste met 6 banen met geïntegreerde 100 meter sprintbaan.
Ook zal er ruimte voorzien zijn voor hun werp- en springnummers. Wel hebben we onze bezorgdheid geuit over het idee om de piste rond een kunstgrasveld te leggen. Voor de werp- en springnummers van de atletiek is dit niet wenselijk. Bij een natuurgrasveld stellen deze problemen zich niet,' zegt Murat. 'De bedoeling van een kunstgrasveld is trouwens om intensief te bespelen. Voor trainingen, o.a. voor de jeugdvoetbal is dit ideaal. Dit kunstgrasveld binnen de atletiekpiste leggen zorgt daarnaast voor hinder bij gelijktijdige trainingen. Maar we hopen dat de logica zal zegevieren en dat de inplanting weloverwogen zal gebeuren,' aldus Celik.

Ook voor de tennis is er een minimaal programma van eisen voorzien. Maar ook daar stelt de Vooruit fractie vast dat er nog heel wat onduidelijkheden zijn over de concrete inplanting en de twijfelachtige garantie van een clublokaal op de site. Het uitbaten van een eigen kantine is ook voor de voetbal een belangrijke bron van inkomsten.

Welke invloed kan de huidige economische crisis spelen?

'Gezien de huidige economische context bestaat helaas ook de mogelijkheid dat er geen investeerder interesse zal tonen om dit project te realiseren. Ook daar moeten we realistisch in zijn. En welk gevolg kan dit hebben op de huidig voorziene budgetten? Op mijn vraag of er een plan B is, kregen we helaas geen antwoord,' zegt Celik.

De projectdefinitie en de selectieleidraad werd door de Vooruit fractie goedgekeurd met een duidelijk signaal. 

Vooruit Diest wil constructief ondersteunen.

'Er is nog veel werk aan de winkel. En er zijn nog heel veel onduidelijkheden en zaken die uitgeklaard moeten worden. Blijven in overleg gaan met de gebruikers is onze boodschap. Wij hopen dat het stadsbestuur onze opmerkingen ter harte neemt om het allerbeste te kunnen bieden aan onze sporters. We zullen ons steeds constructief opstellen en een positieve bijdrage leveren om dit project te doen slagen voor de sportende Diestenaar. Dat is onze plicht als verkozen politici,' sluit de Vooruit fractievoorzitter af. 

 

Meer info: Murat Celik 0484/53 32 25


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Ronny Wolfcarius

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant