Nieuws

LOKAAL: Een Terugblik op het Beleid in Tienen: Een Gesprek met Nele Daenen

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Friday 29

March 2024 18:29

In een diepgaand interview met Het Laatste Nieuws, reflecteert Nele Daenen, de oppositieleidster van Vooruit Tienen en aanvoerder van de grootste fractie in de gemeenteraad, op de beleidsvoering van de afgelopen negen jaar in de Stad Tienen. Daenen, die bekendstaat om haar kritische houding tegenover het huidige beleid, biedt een unieke blik op de uitdagingen en gemiste kansen.

Hoe beoordeelt u de vooruitgang in Tienen onder het huidige beleid?
"Ondanks negen jaar beleid van de huidige meerderheidspartijen is er weinig tot geen vooruitgang geboekt op verschillende domeinen," zucht Nele Daenen. "De grote projecten die men heeft gerealiseerd, zaten al meer dan tien jaar in de planning en zijn dus eigenlijk niet nieuw."

Wat zijn de financiële consequenties van deze projecten?
"Die projecten kosten ook veel meer dan initieel gepland en zetten onze financiën onder druk. De schuldgraad per inwoner is toegenomen, evenals de belastingdruk door het verhogen van de opcentiemen voor onroerende voorheffing."

Is er voldoende geluisterd naar de burgers van Tienen?
"In de voorbije beleidsperiode is er veel te weinig geluisterd naar de mensen. De netheid van onze stad is één van de grootste pijnpunten. Uit de recente Gemeentemonitor blijkt dat de Tienenaar zich veel te weinig geconsulteerd voelt. Het aantal actiegroepen is nog nooit zo hoog geweest. Ook het ondoordacht invoeren van het bereikbaarheidsplan zorgt nog steeds voor veel protest en ongenoegen."

Hoe staat het met de lokale handel en ondernemingen?
"Deze meerderheid is erin geslaagd de lokale handelaarsvereniging Kwixx te doen ophouden. De aanstelling van de CityManager heeft weinig of geen resultaat opgeleverd. De lokale handelaars en ondernemers verdienen veel meer aandacht en ondersteuning."

Wat zou er volgens u anders moeten in de aanpak van het stadsbestuur?
"Er moet meer in mensen geïnvesteerd worden," benadrukt Daenen. "De meerderheid heeft veel geld gestoken in dure studies en masterplannen door externe adviesbureaus, maar er zijn geen budgetten voor de uitvoering van die plannen. Er moet veel meer ingezet worden op basistaken zoals het proper houden van de stad. In plaats van te investeren in stenen en dure studies, zou men meer middelen moeten voorzien voor personeel en materieel om de stad schoon te houden. We mogen ook de deelgemeenten niet vergeten. Tienen is meer dan de Grote Markt en het centrum. De uitrol van het cameranetwerk heeft veel te lang op zich laten wachten. Maar we moeten ook het algemene onveiligheidsgevoel tegengaan door meer politie op straat en in de wijken te sturen. Kortom, er moet meer geïnvesteerd worden in mensen."

 

Dit interviewfragment biedt een kritische blik op de beleidsvoering in Tienen vanuit de oppositie, waarbij Nele Daenen niet alleen de pijnpunten benoemt, maar ook pleit voor een beleid dat meer gericht is op de menselijke maat en de leefbaarheid van de stad.


Ga naar Kjell Coel
Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant