Nieuws

LOKAAL: Een pluim voor de bib en haar medewerkers !

Helmut Jaspers

Bediende

Thursday 25

August 2022 15:03

In het voorjaar was er een ruime online bevraging over de werking van de gemeentelijke bibliotheek bij zowel gebruikers, ‘afhakers’ als niet-gebruikers van de bibliotheek.

Het uitgebreide rapport geeft de persoonlijke resultaten voor de bib weer en zet deze af tegen een cluster van vergelijkbare bibliotheken en tegen de Vlaamse resultaten van alle deelnemende bibliotheken (151 van de 313).

Helmut Jaspers, schepen van cultuur (Vooruit): “In Essen vulden 534 respondenten het onderzoek in. Een mooi resultaat dat ook ruim voldoende is om statistisch relevant te zijn.

De studie toont aan de Essense bib Essen goed scoort.  Ze zit minstens rond het gemiddelde of scoort zelfs beter dan vergelijkbare bibliotheken”.

Een greep uit de resultaten…

Tevreden bib-leden

De leden van de bib zijn meer dan tevreden over de werking. Zowel wat collectie, inrichting en toegankelijkheid als wat de inzet en expertise van het personeel betreft.

Een gebrek aan tevredenheid is niet de voornaamste oorzaak voor het afhaken van vroegere leden: die redenen zijn eerder persoonsgebonden (geen tijd meer, liever kopen, minder lezen).

Huidige openingsuren behouden

In mei 2020 werden de openingsuren aangepast, waarbij het zwaartepunt van de uitleen werd bevestigd op weeknamiddagen en weekavonden. Nu blijkt ook dat dit in lijn ligt met de verwachtingen van de meeste klanten.

Als inwoners voor een andere bib dan de Essense kiezen dan komt dat vooral door het verschil in collectie of uit praktische overwegingen.  Een bib-bezoek wordt vaak gecombineerd met school, werk of winkelen.  Belangrijk is dat gunstiger openingsuren, langere uitleentermijnen of lagere lidgelden/boetes zo goed als nooit een reden zijn om elders te gaan.

Activiteitenaanbod van de bibliotheek nog tè weinig gekend

Tè veel van de activiteiten die georganiseerd worden door de bibliotheek zijn nog tè weinig bekend en de deelname aan activiteiten is lager dan gemiddeld.  

Wat enigszins verrassend is: een meerderheid van de leerkrachten is niet bekend met het Gopress-aanbod voor scholen en verenigingen. Daarmee kan je gratis online kranten en tijdschriften (ook enkele buitenlandse) lezen en raadplegen.

Reserveren van boeken zit in de lift

De Essense bib-klant lijkt ook meer gebruik te maken van de mogelijkheid om materialen te reserveren dan elders.  Dat heeft uiteraard een impact op de personeelsinzet, maar ook daarover is men uitermate tevreden.

Tot slot werd ook gepeild naar de interesse voor een open bib-zonder-personeel (Open+). In enkele gemeenten werd dit intussen ingevoerd. Het is dus zinvol om hierover in de toekomst een ruimer segment van de Essense bevolking te bevragen en de resultaten van andere (proef)projecten op te volgen.

Kortom: de Essenaar is meer dan tevreden over de werking en het aanbod van onze bibliotheek.  Een opsteker dus!


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant