Nieuws

LOKAAL: Sint-Niklaas | Een knip in mobiliteitsbeleid

Kris Van der Coelden

Kabinetsmedewerker

Wednesday 29

December 2021 13:51

Een online-petitie naar aanleiding van de knippen voor het autoverkeer in de Breedstraat en in de Gouden Regenlaan werd op een paar dagen tijd getekend door bijna 1500 mensen. 

De petitie en de commentaren van de ondertekenaars gaan over veel meer dan de twee knippen. Ze wijzen op de talrijke vragen, onduidelijkheden en twijfels over het mobiliteitsbeleid in Sint-Niklaas: de toekomstige knip op de markt, het moeizame verkeer op delen van de ring, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de handelszaken in de stadskern en in het algemeen hoe men in de toekomst van A naar B zal kunnen rijden in Sint-Niklaas. De petitie sluit perfect aan bij wat we vorige week in de gemeenteraad zeiden: dit stadsbestuur leeft in een bubbel. Geen coronabubbel, maar een bubbel waarin men enkel communiceert met gelijkgezinden: met politici, ambtenaren en mensen van studiebureaus die een zelfde mening over de mobiliteit delen. Waarbij de inspraak van de bevolking met de hulp van dure bureaus zo georganiseerd wordt dat het eigen gelijk van het stadsbestuur voortdurend bevestigd wordt. En waardoor men uiteindelijk de voeling verliest met wat er leeft bij grote delen van de bevolking. 

Dat blijkt uit de petitie. Dat blijkt uit de erg scherpe brief die onlangs verstuurd werd door de handelaars van het stadskerncomité. Dat bleek ook toen we deze zomer met Vooruit flyers uitdeelden op de Grote Markt en heel wat mensen zelfs geen weet hadden van de plannen om het doorgaand verkeer over de Grote Markt in 2024 onmogelijk te maken.

We verwachten dat:

 • Het stadsbestuur de keuze om de Grote Markt in 2024 langs beide zijden te knippen voor het autoverkeer fundamenteel in vraag stelt.  Is het verantwoord om in 2024 al het autoverkeer rond de stad te sturen in de wetenschap:
  • dat er nu reeds een aantal structurele knelpunten zijn op de stadsring: zwembad, Vijfstraten, Driekoningen, Plezantstraat?
  • dat de oostelijke tangent – de nieuwe verbinding tussen Unigro en de E17 om de N70 te ontlasten – niet gerealiseerd zal zijn?
  • dat er geen afdoende oplossing is voor het parkeerverkeer vanuit het noorden wanneer de parkings op de Grote Markt en op het Heymanplein niet meer te bereiken zijn vanuit de Plezantstraat en de Hofstraat?
  • dat de stadsbussen tegen dan niet meer zullen rijden?
 • Het stadsbestuur alternatieven onderzoekt voor de knip in 2024, zowel inhoudelijk als voor de fasering van de nieuwe circulatiemaatregelen.
 • Het stadsbestuur de dialoog aangaat met de bevolking.  Elke Sint-Niklazenaar is betrokken partij bij het circulatieplan. Elke Sint-Niklazenaar moet dus de kans krijgen om in dialoog te gaan met het stadsbestuur. In dialoog gaan wil zeggen dat er ruimte is voor discussie, dat er naar elkaars argumenten geluisterd wordt en dat er bij het stadsbestuur een bereidheid is om bij te sturen.

In afwachting willen we dat de besluitvorming on hold wordt gezet. Dat geldt in de eerste plaats voor het ontwerp van de nieuwe markt, dat onlosmakelijk verbonden is met de keuze voor een bepaalde verkeerscirculatie.

Deze trein moet gestopt worden. Heel wat mensen hebben hun wagonnetje reeds afgehaakt, maar de machinist heeft dat niet in het oog en dendert intussen rustig verder richting de afgrond.


Ga naar Kris Van der Coelden
Over de Auteur

Kris Van der Coelden

Kabinetsmedewerker

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant