Nieuws

Diestse oppositie roept extra gemeenteraad samen voor debat zwembad Halve Maan.

Vooruit Lokaal

Sunday 13

March 2022 22:00

Sinds de aankondiging van gedeputeerde A. Schevenels (Open Vld) om de openluchtbaden van de provinciedomeinen van Huizingen, Kessel-Lo en Diest stelselmatig te sluiten, rommelt het in de stad aan de Demer. Niet alleen op sociale media en in de straten, maar ook binnen de Diestse oppositiepartijen Vooruit, Groen en N-VA zijn de provincieplannen het onderwerp van een extra overleg.

We moeten het opnemen voor de Diestenaar!

‘Binnen onze fractie was het meteen duidelijk dat we dit niet zomaar mochten laten passeren. De aankondiging van de gedeputeerde sloeg dan ook in als een bom. Zelfs de provincieraadsleden moesten alles vernemen via de pers. Onze gemeentelijke en provinciale Vooruit-raadsleden zijn hier  niet over te spreken. Na een dringend digitaal overleg, hebben we het besluit genomen om een extra gemeenteraad samen te roepen. Hierin willen we het debat openen om deze voor ons asociale plannen te bespreken en als gemeenteraad een standpunt in te nemen’, vertelt Vooruit fractievoorzitter Murat Celik.

‘Ondanks het feit dat dit een provinciale materie is, zijn we ervan overtuigd dat we het als Diestse gemeenteraad moeten opnemen voor onze inwoners. Daarvoor hebben ze ons immers verkozen. Zeker onder Open Vld-collega’s in ons schepencollege en provincieraadsleden - en bevoegd Open Vld gedeputeerde - moet het toch wel mogelijk zijn om in overleg te gaan en de belangen van de Diestenaar zo goed mogelijk te verdedigen’, vertelt Celik.

‘Ook zullen we alle argumenten die de gedeputeerde aanhaalt om de openluchtbaden te sluiten op tafel leggen. Dit vraagt om een open en transparant debat, dat we de Diestenaar verschuldigd zijn’, aldus de Vooruit fractievoorzitter.

1/3 van de raadsleden kan een extra gemeenteraad samenroepen.

Een extra gemeenteraad kan op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden - 27 in Diest - worden samengeroepen. Doordat de raadsleden van Vooruit (5), N-VA (3) en Groen (2) dit quotum net overschrijden is dit technisch gezien mogelijk. ‘Onze collega-raadsleden van Groen en N_VA deelden onze bezorgdheden en oproep tot debat meteen en stemden in om de aanvraag voor een extra gemeenteraad in te dienen. De enige reden waarom onze aanvraag nog kán worden verworpen is dat de uitnodiging uiteindelijk op minder dan 8 dagen verstuurd zal worden, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Maar hiervoor beroepen we ons op artikel 3 waarin staat dat er 'in spoedeisende gevallen kan afgeweken worden van de oproepingsperiode van 8 dagen voor de vergadering’.

Volgens onze fractie mogen we toch wel stellen dat de beslissing van de Provincieraad een spoedige bespreking vraagt, gezien de zeer recente berichtgeving door de gedeputeerde. Ook het feit dat de beslissing reeds door het provinciebestuur genomen wordt op hun raad van 22 maart 2022 en de grote algemene maatschappelijke impact die deze beslissing op onze stad zal hebben. Anderszijds hopen we op het begrip van het stadsbestuur’, sluit Murat Celik af.

De Diestse oppositie vraagt om de extra gemeenteraad te laten doorgaan op zaterdag 19 maart om 14u in het stadhuis. De raad is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant