Nieuws

LOKAAL: Denderleeuw - Overlast en geweld, we zijn tegen!

Vooruit Denderleeuw

Monday 25

September 2023 22:44

In onze gemeente worden we geregeld geconfronteerd met storend gedrag van mensen, groepen - vaak van buiten onze gemeente Denderleeuw - die het leven hier op zijn kop komen zetten, die een robbertje komen vechten aan het station, die voor overlast zorgen in de tuin van het kasteeltje, die iemand een pak slaag geven, die dealen...

Zo vaak als deze situaties zich voordoen, zo vaak worden we terecht aangesproken door mensen die hun ongenoegen over de overlast uiten. Wij luisteren ALTIJD naar de boodschap die mensen ons brengen. We denken na over hoe we overlast kunnen aanpakken. Iedereen die hier woont, wil immers hetzelfde: leven in een aangename gemeente en een toekomst opbouwen voor jezelf, je kinderen, je kleinkinderen...

We doen enkel wat mogelijk is...

Onze VOORUIT mandatarissen zijn zeer sterk bezig met deze problematiek. We zoeken actief naar oplossingen en ondernemen acties om, binnen onze mogelijkheden als gemeente en binnen de geldende wetgeving oplossingen te bieden. Wie anders beweert, liegt.

Foute vijand/goede vriend!

Door sommigen wordt gewezen naar onze mensen van andere origine. Ze worden vaak als daders, als schuldigen weggezet en worden op die manier geviseerd. Deze mensen vinden dit zelf enorm jammer, niet in het minst voor hun eigen kinderen. Ze worden in hetzelfde bad gegooid, terwijl ze ook tegen overlast en geweld zijn! Wist je dat er enkele van deze ouders mee uitkijken aan het station om de rust en veiligheid te helpen garanderen? Niemand vroeg hen dat, ze doen het gewoon...

De geldende wetgeving!

We krijgen nogal vaak zogenaamde ‘oplossingen’ naar ons hoofd geslingerd die niet wettelijk zijn... Wie dergelijke acties belooft, liegt!
Dit deden we wel: minister Verlinden aanschrijven over de overlast aan het station en over onze onderbezette politiedienst - het politiekader uitbreiden met 10 inspecteurs - Vaste en mobiele camera’s inzetten - vier gemeenschapswachten inzetten - identiteitscontroles uitvoeren waaruit blijkt dat de overlastjongeren vooral van buiten Denderleeuw komen - een samenscholingsverbod instellen - domiciliefraude aanpakken - hoorzittingen met ouders, overleg met diverse gemeenschappen - overleg met alle veiligheidsdiensten zoals SECURAIL, spoorwegpolitie, lokale politie en gemeenschapswachten - aanwerving van een veiligheidscoördinator- BIN-werking over het hele grondgebied van de gemeente - oprichting dienst Integrale Veiligheid  - huisjesmelkerij aanpakken - extra patrouilles...

Is hiermee alles opgelost?

In een ideale wereld is alles ok, kunnen we alles oplossen, in een tel. Maar we leven niet in een ideale wereld, we streven er wel naar. Met de ‘beperkte’ middelen waarover onze gemeente beschikt, doen we al het mogelijk. En daarom luisteren we alle dagen naar de mensen, naar hun beslommeringen. We nodigen iedereen ook graag uit om met ons mee na te denken, om voorstellen te formuleren om het samenleven te bevorderen en de overlast of het onzinnige geweld te voorkomen of aan te pakken. Je mag ons dus gerust mailen met jouw voorstel! [email protected]


Ga naar Vooruit Denderleeuw
Over de Auteur

Vooruit Denderleeuw

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant