Nieuws

LOKAAL: De Tienenaar is het beu: een dringende oproep voor meer inspraak en participatie. Vooruit eist verandering

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Wednesday 24

January 2024 08:26

De Tienenaar is ontevreden over het beleid van de huidige meerderheid en wil meer inspraak en participatie.

Uit de recent gepubliceerde Stadsmonitor blijkt dat Tienen op vele beoordelingspunten merkelijk slechter scoort dan vergelijkbare steden. Ondanks 9 jaar beleid van de huidige meerderheidspartijen is er op heel weinig beleidsdomeinen echt vooruitgang geboekt. Meer zelfs, van de prioriteiten die de Tienenaar al meerdere keren heeft onderstreept is nog maar weinig uitgevoerd. De oppositie vindt het tijd om die stilstand te doorbreken. Het is Vooruit. Of het is achteruit. Aan de Tienenaar de keuze in 2024

“En de Tienenaar geeft duidelijk aan dat hij niet tevreden is over het beleid van onze burgemeester. Ze lijkt dan wel verrast dat de Tienenaar meer geconsulteerd wil worden, terwijl inspraak al lang een bekende vraag is. Als ze eerlijk is moet ze wel toegeven dat er na 9 jaar beleid onder deze meerderheid veel te weinig vooruitgang is geboekt. De inwoners van Tienen geven het huidig bestuur een dikke onvoldoende als het aankomt op inspraak en participatie of betrokkenheid van de burger. Ook over de communicatie en dienstverlening, die men nochtans grondig herzien heeft, is de Tienenaar niet te spreken,” zegt fractieleider Nele Daenen.

Het vertrouwen in het huidig gemeentebestuur blijft ondanks 9 jaar beleid dan ook zeer laag en scoort bij de aller slechtste leerlingen van alle Vlaamse gemeenten. De oppositie vindt dat het gemeentebestuur dit moet erkennen en aanpakken. Een van de grootste pijnpunten is de netheid van de stad. Propere voetpaden en straten, zorgen voor een nette omgeving, een basistaak van een gemeente, blijft voor wrevel zorgen. De Tienenaar heeft dit in 2019 nog bovenaan de prioriteitenlijst gezet, maar hier wordt veel te weinig aan gedaan. Zwerfvuil, hondenpoep, e.d. worden onvoldoende aangepakt. Ook op het vlak van verkeershinder scoren we zwak. De oppositie hekelt het ondoordacht invoeren van het Bereikbaarheidsplan, dat voor veel frustraties en protesten heeft gezorgd.

Ook de kansarmoede-index baart de oppositie zorgen. Deze ligt met 14,8% dan misschien lager dan in de voorbije jaren, maar deze lag enerzijds uitzonderlijk hoog in de voorbije jaren en bovendien scoren we hiermee nog significant slechter dan het gemiddelde voor Vlaanderen (12,6%). Dit blijkt ook uit de cijfers voor betalingsachterstanden, energie-armoede en aanvragen schooltoelagen. 26% van de woningen op ons grondgebied voldoen niet aan de basiscriteria voor energiezuinigheid. De oppositie vindt dat de stad hier veel meer op moet inzetten.

Er is een ruim aanbod aan cultuur en vrije tijd, Er zijn heel wat verenigingen actief maar toch stellen senioren dat er veel meer gerichte activiteiten mogen georganiseerd worden. Ook nu herhalen de jongeren dat er meer jeugdvoorzieningen mogen voorzien worden. De roep naar een jeugdhuis, voldoende lokalen en meer activiteiten is niet nieuw. Vooruit is deze stilstand grondig beu. Het is ook hier Vooruit, of het is achteruit. Onze alternatieven klaar. Want, de oppositie wil meer investeren in het sociaal weefsel, de betrokkenheid in de buurt, en de zorgzame buurten.

“De uitdagingen voor onze stad zijn er niet minder op geworden en blijven enorm. Nochtans heeft deze meerderheid serieus geïnvesteerd maar dan vooral in stenen en niet in mensen. De financiële schuldgraad per inwoner is toegenomen. De belastingdruk is toegenomen door het verhogen van de opcentiemen voor onroerende voorheffing. Maar we blijven positief voor onze stad. We willen allemaal het beste voor onze stad en voor onze inwoners. We blijven ons inzetten en zijn ambitieus om hier zelf ons steentje aan te kunnen bijdragen. Aan ons om de Tienenaar te overtuigen hoe het wel anders en beter kan en op welke manier we echt vooruit kunnen gaan,” besluit Nele Daenen.

 
Ga naar Kjell Coel
Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant