Nieuws

LOKAAL: De 1 Mei-speech van Joris Vandenbroucke: ‘Hard werken moet hard lonen’

Vooruit Lokaal

Tuesday 02

May 2023 10:32

Joris Vandenbroucke, federaal parlementslid, gemeenteraadslid en voorzitter van Vooruit Gent, hield tijdens het 1 Mei-feest op de Vrijdagmarkt en korte maar strijdbare toespraak.

“Vooruit staat aan de kant van de werkende mensen. Daarom strijden wij voor hogere lonen, voor een eerlijke verdeling van de welvaart en van de winsten. Als Delhaize haar toekomst wil verzekeren, dan moet zij ook de toekomst verzekeren van die duizenden werknemers die al jaren hun nikkel hebben afgedraaid.”

“Onze boodschap op deze eerste mei is helder: hard werken moet hard lonen. Daarvoor is een fiscale hervorming hervorming nodig die ons belastingsysteem rechtvaardiger maakt. Als ook de grote vermogens fair bijdragen, dan kunnen de belastingen voor iedereen die werkt omlaag. Elk zijn deel is niets te veel! Nooit zullen socialisten aanvaarden dat de bescherming van werknemers wordt afgebroken om aandeelhouders rijker te maken.”

“Gent heeft altijd voorop gelopen in de sociale strijd, dat gaan wij blijven doen. Blijven investeren in publieke zorg. Blijven strijden tegen racisme en discriminatie Kwetsbare mensen blijven steunen. Geen woorden maar daden. Elke dag het verschil maken voor de mensen. Dat is waarom Vooruit terug de leidende partij is, op links én in het centrum!”

Onder de foto kan je de volledige toespraak lezen.

Beste kameraden, beste Gentenaars

Op de Dag van de Arbeid vieren wij de sociale strijd. De strijd, ónze strijd, die ervoor zorgt dat iedereen erop vooruit gaat, die de fundamenten heeft gelegd van de welvaartsstaat waarin wij leven. En daar zijn wij als socialisten fier op.

Onze boodschap op deze eerste mei is helder: hard werken moet hard lonen. Dat is waarvoor wij verder strijden, voor alle werknemers.

Wie werkt, verdient een deftig loon. Daarom heeft de federale regering, met socialisten aan tafel, voor het eerst sinds 2008 de minimumlonen verhoogd. Wie heel zijn leven heeft gewerkt, verdient een deftig pensioen. Daarom heeft de federale regering, met socialisten aan tafel, de minimumpensioenen verhoogd. Hogere minimumlonen, hogere minimumpensioenen, dat is wat wij 4 jaar geleden - hier op hetzelfde podium - beloofd hebben, dat is ook wat wij waarmaken. Net zoals de 6% BTW op energie, het behoud van de automatische index, het goedkoper maken van de dokter en de tandarts. Het resultaat is dat de koopkracht nergens in Europa beter wordt beschermd dan in België. Dat zeg ik niet, dat zegt de Nationale Bank.

Geen woorden maar daden, kameraden, elke dag het verschil maken voor de mensen. Dat is wat Conner en onze ministers Frank en Caroline doen, dat is waarom Vooruit terug de leidende partij is, op links én in het centrum!

Maar het werk is niet af. We hebben uw koopkracht beschermd in tijden van crisis. Nu moet uw loon omhoog. Werken moet meer lonen. Daarvoor is een fiscale hervorming hervorming nodig, een hervorming die ons belastingsysteem rechtvaardiger maakt.

Iedereen hier op het plein ziet het op zijn loonbrief: wie werkt in dit land betaalt verschrikkelijk veel belastingen op zijn inkomen. Meer zelfs, heel veel mensen betalen te veel belastingen omdat sommigen te weinig bijdragen. Ja, de belastingsdruk is zeer hoog. Daar is iedereen het over eens. Maar wat rechts er vergeet bij te vertellen, is dat het er wel van afhangt hoé ge uw boterham verdient. Wie elke dag moet gaan werken, als arbeider bij Volvo bijvoorbeeld, betaalt de volle pot belastingen. Maar als je rijk genoeg bent om je geld voor jou te laten werken, door te investeren in aandelen of door vastgoed te verhuren, betaal je veel minder belastingen.

Beste kameraden, dit is zo onrechtvaardig. Onze opdracht is dus helder: wij moeten ervoor zorgen dat ieder zijn deel doet. Als ook de grote vermogens fair bijdragen, dan kunnen de belastingen voor iedereen die werkt omlaag. Elk zijn deel is niets te veel!

En het spreekt vanzelf dat Vooruit zich ook volop achter de eis van de vakbonden schaart om de loonnormwet te hervormen. Wij willen dat vakbonden meer vrijheid krijgen om te onderhandelen over de lonen. Als de winstmarges van de bedrijven stijgen, als de aandeelhouders hogere dividenden opstrijken, dan  is het maar logisch dat het loon van degenen die daar elke dag voor hebben gewerkt, ook stijgt. Zodat iedereen zijn eerlijk deel van de koek krijgt.

Vooruit staat aan de kant van de werkende mensen. Daarom strijden wij voor hogere lonen, voor een eerlijke verdeling van de welvaart en van de winsten.

Waar wij ons àltijd tegen zullen verzetten, is winst maken ten koste van de mensen die werken. Als Delhaize haar toekomst wil verzekeren, dan moet zij ook de toekomst verzekeren van die duizenden werknemers die al jaren hun nikkel hebben afgedraaid. Zij mogen niet de speelbal zijn van het grote geld! Of het nu over kassamedewerkers van de supermarkten gaat, over pakjesbezorgers, maaltijdkoeriers, poetshulpen, freelancers of eender wèlke medewerker in eender welke sector: nooit zullen socialisten aanvaarden dat de bescherming van werknemers wordt afgebroken om aandeelhouders rijker te maken.

Kameraden, de welvaartsstaat versterken, de ongelijkheid verminderen. Dat is de kern van onze strijd. En er is geen plaats in Vlaanderen waar men die boodschap beter begrijpt dan in Gent. Onze mooie stad, de bakermat van het socialisme in Vlaanderen. Een erfenis waar wij zeer trots op zijn en waarop wij verder bouwen.

Gent heeft altijd voorop gelopen in de sociale strijd en dat gaan wij ook blijven doen. Vandaag doen Astrid en Rudy dat in het stadsbestuur. En wij hebben de ambitie om in de toekomst, met meer socialisten, nog meer te wegen. Want zoals dat in een regering gaat, zo gaat dat ook in het stadhuis: met socialisten aan tafel worden sociale keuzes gemaakt. In Gent zullen wij blijven investeren in publieke zorg. Geen privatiseringen! In Gent zullen kwetsbare mensen kunnen blijven rekenen op extra financiële steun, wij laten niemand achter. In Gent zullen wij blijven strijden tegen racisme en discriminatie, iedereen is hier welkom.

Schrijf maar op, beste kameraden, ook dit zijn woorden die we in daden zullen omzetten.

En als wij de handen in elkaar slaan, beste kameraden van de vakbond en mutualiteit, beste Katrien en Paul, als wij samen aan hetzelfde zeel blijven trekken,  zal niemand nog rond de socialisten heen kunnen volgend jaar.

Vrienden, nog een hele mooie eerste mei, allemaal! Leve de socialisten, rood is troef!


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant