Nieuws

LOKAAL: Burgemeester verontschuldigt zich voor brief vol ambtelijke taal.

Bertrand Demiddeleer

Voorzitter (gemeenteraad) Halle / Provincieraadslid Vlaams-Brabant

Tuesday 03

October 2023 20:25

Alle Hallenaren kregen een brief in de bus van de stad Halle. Maar de taal is zo ambtelijk, dat niemand lijkt te begrijpen waarover die nu eigenlijk gaat. Het regende dus klachten en vragen in het stadhuis. Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) heeft zich ondertussen openlijk verontschuldigd en duiding gegeven.

De Vlaamse Regering stemde in mei het nieuwe Instrumentendecreet. Dit decreet legt de 300 gemeenten in Vlaanderen op om tegen 1 januari een goedgekeurd Gemeentelijk Stedenbouwkundige Verordening te hebben met duidelijke regels wat mag en niet mag bij bouwen en verbouwen en welke financiële tegemoetkoming daar tegenover staat. Nieuw is dat er vanaf nu niet meer gesproken wordt van bouwtaks maar van bouwlast.

Aan zo’n Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening gaat een openbaar onderzoek vooraf omdat burgers eventueel bezwaren kunnen indienen. In Halle loopt dit openbaar onderzoek vanaf nu tot 28 oktober. De brief in kwestie was bedoeld om dit openbaar onderzoek aan te kondigen.

Aangepaste bewoordingen

“In Halle verandert er niets. Het gaat enkel om bewoordingen die aangepast moeten worden zodat we bouwlasten in de toekomst op een wettelijke manier kunnen innen”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). “Maar door de brief sloegen sommige mensen in paniek en dachten dat ze hun tuinhuis of veranda zouden moeten afbreken of dat de bouwtaks zou opslaan. Daar gaat het dus helemaal niet om. Andere mensen reageerden boos omdat de brief in een voor hen onbegrijpbare taal was opgesteld. Ze hebben gelijk, want de communicatie was allesbehalve duidelijk. We willen ons daarvoor oprecht verontschuldigen.”

Waarom deze moeilijke taal dan toch werd gebruikt? “We willen vermijden dat projectontwikkelaars ons op tekortkomingen zouden kunnen pakken”, zegt Snoeck. “Daarom is het van groot belang dat de bewoordingen juridisch correct zijn. Er wordt vakjargon gebruikt om rechtsgeldig te zijn. We hebben de brieven rondgestuurd omdat we het openbaar onderzoek verplicht kenbaar moeten maken bij het grote publiek. Dit is zo opgelegd aan alle steden en gemeenten.”

“Conclusie van het verhaal is dat er op het vlak van bouwen en verbouwen niets verandert in Halle. De bouwtaks heet voortaan wel bouwlast”, besluit Snoeck de storm in een glas water.


Ga naar Bertrand Demiddeleer
Over de Auteur

Bertrand Demiddeleer

Voorzitter (gemeenteraad) Halle / Provincieraadslid Vlaams-Brabant

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant