Nieuws

LOKAAL: Budget 2023 Stad Gent: ‘Blijven Gentenaars beschermen en steunen!’

Vooruit Lokaal

Wednesday 30

November 2022 16:46

De Stad Gent heeft op woensdag 30 november 2022 haar ‘Budget 2023’ voorgesteld. Door de slechte economische omstandigheden (de coronacrisis, de Oekraïnecrisis, gestegen energie- en grondstofprijzen en enorme inflatie die o.a. de lonen van het stadspersoneel snel doet stijgen) moest de Stad op zoek naar 21 miljoen euro om Gent klaar te maken voor morgen.

Dat is gelukt en daar zijn onze schepenen Rudy Coddens (bevoegd voor o.a. Financiën) en Astrid De Bruycker blij mee. “Aan ons sociaal beleid wordt niet geraakt, daar hebben wij als socialisten onze voet tussen de deur gestoken. We zijn er best trots op dat dit gelukt is. Er heerst geen hoerastemming, het blijven moeilijke tijden. Maar we laten niemand in steek, we blijven Gentenaars in kwetsbare situaties beschermen en helpen. Het is meer dan ooit onze opdracht om verantwoord om te gaan met alle stadsmiddelen. We sturen daarom opnieuw weloverwogen én rechtvaardig bij. We kijken eerst naar de eigen werking én leggen een buffer aan voor de toekomst.”

Vlaamse regering bespaart op kap van de Gentenaars

Die hele budgetoefening was nochtans niet eens nodig geweest. “Dat klopt”, zegt Rudy. “Als de Vlaamse regering het Gemeentefonds (de subsidies voor steden en gemeenten) correct geïndexeerd had, dan hadden Gent en de Gentenaars dubbel zo veel gekregen. Dan was er inderdaad niet zo’n besparingsoefening nodig geweest. Wat Vlaanderen bespaart, daar draaien wij voor op. Wraakroepend.”

Twee derde besparingen op eigen werking, een derde uit ontvangsten

Hoe dan ook: het sociaal beleid, de steun aan Gentenaars in financiële moeilijkheden, de prioritaire aanpak van de woon- en energiecrisis, het veiligheidsbeleid, de kernwerkingen van kinderopvang en onderwijs, jeugdbeleid, de nabije dienstverlening, werden bewust buiten de oefening gehouden. Ook aan cultuur en middenveld wordt niet geraakt.

Het stadsbestuur maakte opnieuw de keuze om eerst en vooral naar de eigen werking te kijken en pas daarna naar nieuwe inkomsten: twee derde, of 14 miljoen euro, wordt gehaald uit besparingen op uitgaven en een derde, of 7 miljoen, via ontvangsten.

Het stadsbestuur blijft zorg dragen voor zijn personeel en houdt zich aan het engagement om niet over te gaan tot naakte ontslagen.

Om de Gentenaars te vrijwaren van inflatieschokken en bijhorende plotse en brute indexeringen kiest het stadsbestuur ervoor om de retributies en lokale belastingen geleidelijk aan waardevast te maken. “We willen Gentenaars behoeden voor plotse prijsschokken,” zegt Rudy. “Veel steden en gemeenten indexeren voor de volle pot van meer dan 12%. Maar zo’n verhoging, dat doen we in Gent bewust niet. We stellen geleidelijk en rechtvaardig bij.” Er wordt slechts een gedeeltelijke indexering van 6,9% doorgevoerd in juli 2023. Dit is dus aanzienlijk lager dan de inflatie van het afgelopen jaar. Alle sociale tarieven voor Gentenaars die het financieel moeilijk hebben, blijven gehandhaafd. Vanaf 2024 is een standaard groeivoet van 2% voorzien. Het gaat om onder andere de indexering van de tarieven voor gebruik van de stadszalen, toegang tot musea, concessies en administratieve kosten.

Voor de dagprijzen in de stedelijke woonzorgcentra en de stedelijke opvang voor schoolkinderen wordt een alternatief kortingssysteem uitgewerkt zodat bewoners en ouders niet worden geconfronteerd met de toegelaten hoge indexering in 2023. De bedrijfsbelasting wordt nu niet geïndexeerd aangezien deze recentelijk werd hervormd en nog op kruissnelheid moet komen. Ook voor huisvuil geldt een apart tarief: dit wordt in 2023 geïndexeerd met 2% in plaats van 6.9%. Een huisvuilzak wordt dus in ’23 maar 3 eurocent duurder.

Tot slot is een financiële buffer van 10 miljoen euro voorzien. Gent wapent zich budgettair.

 

De volledige perstekst kan je nalezen op https://persruimte.stad.gent/220790-gent-wapent-zich-budgettair-en-legt-financiele-buffer-aan


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant