Nieuws

LOKAAL: Buddy’s helpen LGBTQI+-personen met een migratieachtergrond

Team Vooruit

Saturday 03

July 2021 11:51

Vandaag wordt een nieuw buddyinitiatief gelanceerd voor LGBTQI+-personen met een migratieachtergrond. Initiatiefnemers stad Antwerpen, Het Roze Huis, Atlas, integratie & inburgering Antwerpen en Shouf Shouf vzw roepen vrijwilligers op om buddy te worden en deelnemers om zich aan te melden.

(foto Joris Herregods voor Gazet van Antwerpen)

Stad Antwerpen neemt zelf heel wat initiatieven om inwoners te helpen zich 100% Antwerpenaar te voelen. Gelijkwaardigheid en toegankelijkheid, ongeacht iemands etnische achtergrond, seksualiteit en genderidentiteit staan daarbij centraal. Uit onderzoek blijkt dat LGBTQI+-personen met een migratieachtergrond vaak tegen bepaalde hindernissen aanlopen in hun zoektocht naar zichzelf in een (nieuwe) stad of gemeenschap. “Naast de taal en de andere problemen waar ze mee te maken krijgen, durven ze vaak niet voor hun seksuele voorkeur uit te komen. Uit schrik voor de reactie en represailles van hun herkomst-gemeenschap hier in België. Hierdoor wordt integreren en volledig jezelf kunnen zijn nog moeilijker”, aldus Chi Kong Man, voorzitter van Shouf Shouf vzw.

Men staat er niet alleen voor

Om LGBTQI+-personen met een migratieachtergrond de nodige ondersteuning te bieden, lanceert stad Antwerpen samen met Het Roze Huis, Atlas en Shouf Shouf vzw een nieuw buddyinitiatief. Ze roepen ook vrijwilligers op om buddy te worden en LGBTQI+-deelnemers om zich aan te melden.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers ondersteunt het initiatief: “Als we kijken naar wat vandaag in Hongarije gebeurt, dan zien we dat er zelfs binnen Europa nog werk op de plank ligt. Dankzij onze inspanningen om LGBTQI+-rechten wettelijk te verankeren, staat ons land op de tweede plaats van de Europese Rainbow Index. Op vlak van LGBTQI+-rechten is België een gidsland, maar wetten alleen zijn niet voldoende. We moeten elke dag blijven werken aan een samenleving waar iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn. Niet enkel op papier, maar ook in de realiteit. Concrete acties die op het terrein een verschil maken. Dit project in Antwerpen dat LGBTQI+-personen met migratieroots ondersteunt is daar een mooi voorbeeld van. Chapeau!”

Schepen voor gelijke kansen en integratie Karim Bachar (foto) is enthousiast over het buddyinitiatief: “Als stadsbestuur is het onze taak om er mee over te waken dat iedereen zich in Antwerpen goed voelt en veilig voelt. Wanneer thema’s zoals gender en geaardheid een taboe zijn thuis of in je gemeenschap, dan bieden onze partners ondersteuning aan zodat je altijd ergens terechtkan met je zorgen of vragen. Het buddy-project vormt daarop een mooie aanvulling.”

De buddywerking

De Antwerpse multiculturele holebi- en transgenderorganisatie Shouf Shouf vzw matcht deelnemers aan buddy-vrijwilligers. Ze kijken naar de wensen en behoeften van de deelnemers om de juiste buddy aan hen te koppelen. Zo kunnen deelnemers de behoefte hebben om mensen te ontmoeten bij wie ze zich begrepen voelen. Maar het kan ook zijn dat een deelnemer wil afspreken voor een wandeling of activiteit. Het traject loopt voor een periode van minimum 6 maanden. Ook organiseert Shouf Shouf vzw groepsactiviteiten waarbij deelnemers andere LGBTQI+-personen kunnen ontmoeten.

Meld je aan als deelnemer of vrijwilliger

Wie ondersteuning wil van een buddy-vrijwilliger, kan zich aanmelden als deelnemer. Ook vrijwilligers kunnen zich aanmelden als buddy. Deelnemer en vrijwilliger engageren zich voor minstens 6 maanden. Als buddy-vrijwilliger bied je een luisterend oor, mentale steun en onderneem je graag activiteiten met de persoon aan wie je gekoppeld bent. Op die manier draag je bij aan het welzijn én aan de versterking van het sociaal netwerk van de deelnemer. Iedere buddy-vrijwilliger volgt een training en wordt begeleid door een coördinator.

Over de werking

Stad Antwerpen, Het Roze Huis, Atlas en Shouf Shouf vzw zetten samen dit buddyinitiatief op. Het maakt onderdeel uit van het grotere project Vinden en (Ver)binden waarin gelijkwaardigheid en toegankelijkheid binnen de stad Antwerpen ongeacht etnische achtergrond, seksualiteit en genderidentiteit centraal staan. Zo loopt er ook een diversiteitstraject in het Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever, ontstaan er lerende netwerken en worden er tools ontwikkeld, gericht op betere doorverwijzing van LGBTQI+-personen met een migratieachtergrond.

Meer informatie over het buddyinitiatief of over het aanmelden als deelnemer of vrijwilliger lees je op www.shoufshouf.be/buddy.

Allemaal Antwerpenaar

Ook via de campagne ‘Allemaal Antwerpenaar’ bindt de stad de strijd aan tegen racisme en discriminatie en roept ze alle Antwerpenaren op mee te werken aan een inclusieve stad. Op www.allemaalantwerpenaar.be vind je verhalen van Antwerpenaren, informatie over verschillende thema's en inspiratie om mee te werken aan zo’n stad. Stad Antwerpen blijft hier de hele legislatuur op inzetten vanuit verschillende invalshoeken.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant