Nieuws

LOKAAL: Brugge 200 organisaties bundelen krachten voor een solidair, rechtvaardig en zorgzaam Brugge

Team Vooruit

Monday 03

May 2021 10:35

Vandaag, ruim 1,5 jaar na de uitbraak van COVID-19, is het zeer duidelijk dat we geen gas terug mogen nemen. Deze crisis slaat hard toe en de gevolgen zullen nog lang voelbaar zijn. Onder het motto “Brugge draait om mensen” schreven we samen met zo’n 200 Brugse sociale organisaties, verenigingen, raden en inwoners aan een lokaal sociaal beleidsplan. We willen een beleid voeren met sterke acties die mensen weerbaarder maken en onze stad socialer, zowel nu in crisistijd als erna. Het plan gaat uit van zeven verschillende thema’s waarrond we acties gaan lanceren.

7 sociale thema’s

 • Kansen voor kinderen en jongeren
  We willen een stad die kansen biedt aan kinderen en jongeren. Een stad waar kinderen de ruimte krijgen om kind te zijn en waar jongeren ondersteund worden in hun eerste stappen richting volwassenheid. Een stad die oog heeft voor ongelijkheid en de strijd ertegen volop aangaat. Kinderopvang, onderwijs en jeugdwerk moeten ten volle ondersteund worden om hun belangrijke rol te kunnen uitoefenen. Voor de ouders bouwen we een ondersteuningsnetwerk uit dat helpt om hun kinderen een optimale start in het leven te geven.
 • Werk op maat
  We willen een stad waar werk op maat mogelijk is. Een stad waarin de toegang tot duurzaam en zinvol werk voor iedereen te bereiken is. Hiervoor moeten we samenwerken op diverse terreinen: met de sociale economie bijvoorbeeld en met bedrijven om meer diversiteit op de werkvloer te brengen. Ook de randvoorwaarden zijn van groot belang: kan men zich verplaatsen naar zijn of haar werk? Kunnen de kinderen opgevangen worden tijdens de werkuren?
 • Een dak boven je hoofd
  We willen het voor meer Bruggelingen mogelijk maken een eigen woning te hebben. De woning moet veilig zijn, gezond en voorzien van basiscomfort. De woning moet ook aangepast zijn aan individuele noden, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking of senioren. We willen ook meer woonzekerheid voor onze inwoners. Er zijn nog te veel mensen in Brugge die dak- of thuisloos dreigen te worden. Deze groep is zeer divers: het gaat onder meer om gezinnen of alleenstaanden die in de schulden geraken door torenhoge energierekeningen, jongeren die hun ouders verlaten na ruzie, slachtoffers van partnergeweld, enzovoort. We slaan de handen in elkaar over beleidsdomeinen heen om meer voor deze groep mensen te kunnen doen.
 • Een goede gezondheid
  We willen een evenwichtig en gezond leven voor iedereen. We leggen de prioriteit bij een sterkere mentale weerbaarheid van (jonge) Bruggelingen, preventieve tandzorg, ziektepreventie en een hogere deelname aan bevolkingsonderzoeken om kanker op te sporen. We willen Bruggelingen goed informeren en een gezonde levensstijl aanmoedigen, toegankelijke gezondheidszorg en een gezonde leefomgeving aanbieden.
 • Zorg voor elkaar 
  We willen een zorgzaam Brugge. Er wonen in Brugge heel wat mensen die nood hebben aan zorg en ondersteuning. Bij voorkeur vinden ze die in hun eigen netwerk en buurt. Dit ondersteunen we door in te zetten op zorgzame buurten en een brede zorginnovatie. We creëren een maximaal ondersteunende woonomgeving. Technologie helpt ons daarbij onder de vorm van online dienstverlening en technologie om langer thuis wonen mogelijk te maken. Professionele zorg blijft onmisbaar voor mensen met een grote zorg- of ondersteuningsnood. We zetten maximaal in op het ondersteunen van senioren die zelfstandig thuis wonen. Wanneer dat niet meer lukt bieden we zorg op locatie in de vorm van nieuwe woonzorgvormen en zorgvoorzieningen. We hebben verder ook aandacht voor niet-medische zorg. We gaan ook door met Vierkant tegen Eenzaamheid en met Compassionate Brugge werken we rond verlies en rouw.
 • Iedereen mee
  We willen ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Brugge is zo divers als zij die er wonen: jongeren en ouderen, nieuwe inwoners en geboren Bruggelingen, mensen met een comfortabel leven en mensen die meer tegenslag ervaren. Elk heeft zijn eigen ervaringen, dromen en ambities. Vrijetijdsactiviteiten en evenementen moeten er zijn voor iedereen. Digitalisering mag niemand uitsluiten. Een mindere mobiliteit mag inwoners geen kansen ontnemen. Om iedereen mee aan boord te krijgen, zetten we in op brede structurele acties (seniorenbehoeftenonderzoek, doelgroepentoetsen, Brugs Menswaardig inkomen) en op gerichte initiatieven (bv. het aanleren van digitale vaardigheden bij een bepaalde doelgroep).
 • Toegang tot hulp en diensten
  Ook de meest kwetsbare inwoners van onze stad moeten vlot toegang krijgen tot elke vorm van hulp en dienstverlening. Samen willen we werken aan een verbeterde toegankelijkheid, gebruikscomfort en kwaliteit in onze diensten. We werken aan zowel fysieke als digitale bereikbaarheid. Op die manier geven we elke Bruggeling maximaal toegang tot een menswaardig leven.

Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant