Nieuws

LOKAAL: Bouwteam en gemeentebestuur werken aan toekomst van Chiro’s op Horendonk

Helmut Jaspers

Bediende

Monday 24

October 2022 17:34

De meisjes van Chiro Klavertje 4 en de jongens van Chiro JoHo hebben elk aparte lokalen in wijk Horendonk (‘Den Uil’). Zowel de lokalen van JoHo als Klavertje 4 zijn intussen sterk verouderd. Een team van enthousiaste vrijwilligers (het ‘bouwcomité’) nam het initiatief om een fondsenwerving te starten voor de bouw van nieuwe lokalen.

 

Eén gemeenschappelijk lokaal

“De jongens- én meisjeschiro hebben een lange traditie en geschiedenis op Horendonk,” vertelt Bastiaan Kools van het bouwcomité, “Op dit ogenblik is er (nog) geen behoefte om de twee chiro’s samen te voegen tot één gemengde werking. Wél is er nood aan een nieuw gemeenschappelijk lokaal.”

Chiro JoHo en Chiro Klavertje 4 willen zeker samenwerken om dit doel te bereiken. Een gemeenschappelijk lokaal biedt heel wat voordelen t.o.v. de huidige situatie, o.a. naar energieverbruik, onderhoud, verzekeringen, gebruiksmogelijkheden, ...  Bovendien zijn er ideeën om het lokaal open te stellen voor andere verenigingen en activiteiten.

Locatie

De lokalen van zowel de jongens- als de meisjeschiro staan op gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Een gemeenschappelijk lokaal bouwen op één van deze locaties is niet evident. Vooral het terrein van JoHo is hiervoor te klein, maar ook Klavertje 4 heeft niet veel ruimte op overschot.

Daarom ging men op zoek naar een ‘ideale locatie’. Die werd gevonden op de gronden langs het Speenkruidpad: tussen het pad en de terreinen van KFC Horendonk. Deze locatie werd in 2010 via een ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan’ bestemd als ‘recreatieve zone’. Een Chirolokaal mag daar dus gebouwd worden, en dan blijft er nog ruimte om andere zaken te realiseren. Denk bijvoorbeeld een buurtspeelpleintje, zitbanken, een speelbos, sportveldjes, … Het terrein is dus niet alleen interessant voor de jeugdverenigingen, maar kan óók ten dienste staan van de lokale samenleving. Er wordt immers breder gekeken dan JoHo en Klavertje 4 alleen.

De gronden zijn echter nog in privéhanden. “Een stuk grond aankopen én daarop nog eens lokalen bouwen, dat bleek financieel onhaalbaar, daarom klopten we aan bij de gemeente,” vertelt Bastiaan Kools.

De rol van de gemeente

Schepen voor jeugd en ruimtelijke ordening Arno Aerden luisterde naar de plannen van het bouwcomité en erkent de nood naar nieuwe lokalen voor JoHo en Klavertje 4. Jeugdschepen Aerden: “We zoeken momenteel naar een goed evenwicht in de rol die ‘de gemeente’ kan opnemen en de rol die beide chiro’s én het bouwcomité kunnen opnemen.” Het gemeentebestuur zou de grond graag aankopen voor de brede Horendonkse samenleving. Daarom werd er intussen een officiële schatter aangesteld om een schattingsverslag op te maken. “Een gemeentebestuur moet zich bij de aankoop van een stuk grond altijd baseren op een schatting van een erkend schatter. Dit maakt dat de onderhandelingsmarge voor de gemeente beperkt is. Hopelijk krijgen we de eigenaars van de grond mee in het mooie verhaal dat hier geschreven wordt,” zegt de jeugdschepen. “Dat hoopt ons bouwcomité uiteraard ook. Wij gaan alvast verder met de fondsenwerving. Hopelijk kunnen we onze droom verwezenlijken!” besluit Bastiaan Kools.

Enthousiasme

Een eerste activiteit, alle oudleiding bijeen brengen om hen te informeren in een gezellige reünie, werd alvast heel enthousiast onthaald: voor de BBQ begin september waren er meer dan 180 inschrijvingen. Het startschot is gegeven!


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant