Nieuws

LOKAAL: Blaarmeersen/Watersport-baan: extra verkeersveiligheids-maatregelen & integrale aanpak

Vooruit Lokaal

Thursday 17

March 2022 14:11

Sven Taeldeman, onze fractieleider in de gemeenteraad, vroeg tijdens de commissie Mobiliteit, Economie en Openbaar Domein van 15 maart 2022 aan de schepen van Openbare Werken of er een integrale mobiliteitsstudie kan gebeuren van de omgeving van de Watersportbaan en de Blaarmeersen.

“Daar zitten steeds meer sport- en recreatiefuncties én er vinden vaak (inter)nationale (roei- en andere) wedstrijden plaats. Dat zorgt voor een mooie uitstraling voor onze stad, maar tegelijk voor een hoge verkeers- en parkeerdruk. Daardoor komt de verkeersveiligheid vaak in het gedrang. Bovendien is zijn de wegen 50 jaar en stilaan versleten, ook de fiets- en voetpaden. Tussentijdse maatregelen en een gehele of gedeeltelijke heraanleg zouden kunnen helpen. De Gentse roeiclubs, de Kanoclub en de Gantoise deden al enkele goeie voorstellen, om de rijbaan aan de Noorderlaan tegen de Watersportbaan te leggen bijvoorbeeld. Ik steun die voorstellen.”

Integrale aanpak: ambitieuze totaalvisie in 2023-‘24

De schepen antwoordde dat het stadsbestuur een project heeft ingediend voor de Vlaamse oproep voor ‘Stadsvernieuwing 2021’. Er komt een conceptstudie ‘Werk aan de Watersportbaan’ die moet zorgen voor een geïntegreerde sociaal ruimtelijke visie-ontwikkeling. “We verwachten die – ambitieuze – visie op de omvorming van de hele omgeving in de periode 2023-2024” legt Sven uit. “Die kan de basis zijn van een nieuw stadsvernieuwingsproject, met een vernieuwd openbaar domein en uiteraard veel aandacht voor veilige mobiliteit.”

Tussentijdse maatregelen maken omgeving Watersportbaan al veiliger

Die aandacht is ook nódig. De snelheid en oversteekbaarheid rond (onder andere) de Watersportbaan zijn problematisch. “De schepen verwees naar de bouw van de fiets- en wandelbrug, die dit jaar start. Die zal sterk snelheidsremmend werken. Er komen ook een verkeersplateau en rijbaankussens. Aan de Constant Dosscheweg (naast AZ Jan Palfijn) wordt de voorrangsregeling aangepast en het fietspad doorgetrokken; en er komen zebrapaden. Aan Halfweg onderzoeken de stadsdiensten verder welke oversteekmogelijkheid en snelheidsremmers daar kunnen.”

Verenigde Natieslaan krijgt nieuw ontwerp

Sven was ook bezorgd over de snelheid en oversteekbaarheid van de Verenigde Natieslaan, een ouderwetse ‘4-vaksbaan’. “De rotonde aan het kruispunt Verenigde Natieslaan/Watersportlaan (aan het universitair sportcentrum GUSB) wordt aangepakt. In afwachting van de heraanleg komt er nieuwe belijning. Maar vooral: nog voor de zomer wordt een nieuw ontwerp aan het college voorgelegd. De Verenigde Natieslaan zal tot voorbij de Jubileumlaan worden aangepakt. De oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers wordt grondig verbeterd (aan de rotonde aan de Europabrug is al een aanpassing gebeurd maar de oversteekbaarheid blijft er problematisch), én er komt een busbaan richting. Goed nieuws dus” glundert Sven.

Wissel rijstrook/parkeerstrook langs Noorderlaan?

Sven stelde (op voorzet van de roei- en sportclubs) ook voor om langs de Noorderlaan de rijstrook en de parkeerstrook van plaats te wisselen. Elkeen die parkeert langs de Noorderlaan (de kinderen die naar de Gantoise gaan bijvoorbeeld) zou dan niet meer moeten oversteken. Tijdens roeiregatta’s (meer dan 300 starts op een weekend en dus meer dan 300 verplaatsingen door de arbitragewagen) zou er geen parkeerverbod meer nodig zijn.

De schepen gaf echter aan dat dit niet evident is omwille van de ‘bufferfunctie’ van de parkeerstrook tussen de rijbaan en de recreatieruimte aan het water en de zichtbaarheid op inritten, en omdat er dan te weinig ‘schrikafstand’ zou zijn voor uitstappende passagiers ten aanzien van het fietspad. “Ik heb echter grondig tegen geargumenteerd, want aan alle drie valt (deels) te remediëren. Maar vooral: alles welbeschouwd blijft een scenario met wissel van parkeerstrook en rijbaan het beste. De schepen laat dit voorstel verder (her)bekijken.”

Roeiwedstrijden: jurywagen wordt fiets?

Voor de roeiwedstrijden loopt momenteel overleg tussen de stadsdiensten en partners om parkeerverboden te vermijden. Die komen er enkel nog voor internationale regatta’s. De schepen geeft ook aan dat de Fietsambassade ondertussen meezoekt naar een mogelijkheid om de jurywagen te vervangen door een fietsalternatief. Daardoor zou de jury kunnen volgen vanop het fietspad aan de waterkant, met een uitstekende zichtbaarheid op de roeiers. “Het fietspad dan wel gegarandeerd vrij zijn om aanrijdingen te vermijden. Bovendien gaat het vaak, zoals al gezegd, over zo’n 300 verplaatsingen tijdens een weekend. Volgens mij is dit voorstel weinig realistisch. Maar goed: het overleg loopt. Een gedragen oplossing is altijd de beste.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant