Nieuws

LOKAAL: Betaalbaar wonen in Hasselt wordt prioriteit

Vooruit Hasselt

Tuesday 25

October 2022 14:42

Elk nieuw Hasselts bouwproject van enige omvang moet minimaal 30 procent betaalbare woningen bevatten, waarvan de helft sociale woningen. Dat is een van de opvallendste krijtlijnen van het nieuwe vergunningenbeleid van de schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen Marc Schepers (RoodGroen+).  Schepers wil op deze manier de komende jaren werk maken van concrete antwoorden op de woonbehoefte van ‘iedere’ Hasselaar. “Ook jonge starters, herstarters en Hasselaren met een beperkt woonbudget moeten in onze stad een aangename plek vinden om te wonen.” 

 

Hasselt groeit, maar mag niet scheef groeien. Nieuwbouwprojecten in de provinciehoofdstad richten zich door hun hoge prijszetting voornamelijk tot investeerders-verhuurders en tweeverdienersgezinnen. Voor starters, alleenstaanden en eenoudergezinnen blijven weinig betaalbare woningen over, niet op de koopmarkt maar ook niet op de huurmarkt. Schepers wil daarom samen met privé-ontwikkelaars een woonaanbod creëren dat bereikbaar is voor deze groep en een woonzekerheidsgarantie voor de bewoners biedt. 

 

“Het aantal alleenstaanden blijft toenemen. Van het bestaande aanbod op de private huurmarkt in Hasselt is slecht 23 procent op maat van deze groep, terwijl deze groep 51 procent van de totale huurders uitmaakt. Ook jonge startende gezinnen vinden nog nauwelijks een woning in onze stad. Dankzij onze universiteit en het hoger onderwijs trekken we veel jongeren aan, maar na hun studies hebben ze nog niet het nodige budget voor een dure woning. Ook studentenkoten zijn eerder duur. Een confronterende vaststelling: de wachtlijsten van onze sociale huisvestingsmaatschappijen in Hasselt zijn nog steeds lang, te lang. Ik wil niet dat deze mensen onze stad moeten verlaten omdat het wonen er te duur wordt of het te lang wachten is op een betaalbare woning.” 

 

Het zit Schepers hoog dat Hasselt deze bevolkingsgroepen geen comfortabel en betaalbaar woonaanbod kan doen. “Neem nu starters, die uit geldgebrek noodgedwongen wegtrekken na hun studies. Starters brengen een nieuwe dynamiek in de stad, ze stichten een gezin, ze ondernemen en creëren werkgelegenheid, ze zijn de motor voor een bloeiende toekomst. Ons woningaanbod moet een afspiegeling van de samenleving en stad vormen die we willen zijn. We moeten niet bouwen op maat van de investeerder, maar op maat van de Hasselaar, elke Hasselaar. Hasselt is vandaag een van de vier duurste steden in België om te wonen. Als we niet bijsturen, groeien we scheef.” 

 

De oplossing? Schepers: “We maken afspraken met projectontwikkelaars over woningprijzen en woontypes. Zo moet een wezenlijk aandeel van het bijkomende aanbod op de nieuwbouwmarkt (zowel huur als koop) bereikbaar zijn voor kandidaat-bewoners met een bescheiden inkomen waarbij niet meer dan 1/3de van het inkomen woonbudget kan zijn.  We nemen dus de regie terug in handen en gaan met projectontwikkelaars aan de slag om niet langer louter vanuit een economische logica te redeneren. We ontwikkelden daarom een nieuw kader binnen ons vergunningenbeleid waarmee bouwpromotoren kunnen werken aan hun project en waarin ze uitdrukkelijk rekening moeten houden met minimumnormen op het vlak van mobiliteit, groen, … en de betaalbaarheid van de woningen in hun projecten. “  

 

Onderdeel van het nieuwe vergunningenbeleid is ook de sturing op type appartementen en woningen.  Schepers: “Het is eveneens belangrijk dat niet enkel naar betaalbaarheid maar ook naar type de juiste woningen op de markt komen voor de juiste doelgroepen.  Zo werken we, in lijn met de demografische evoluties, meer op kleinere wooneenheden, maar dit op zo een manier om binnen een woonontwikkeling steeds de juiste sociale mix te bekomen.” 


Ga naar Vooruit Hasselt
Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant