Nieuws

LOKAAL: Op 11 juli met vertrouwen naar de toekomst kijken

Bertrand Demiddeleer

Voorzitter (gemeenteraad) Halle / Provincieraadslid Vlaams-Brabant

Tuesday 12

July 2022 15:30

Deze 11 juli-viering geeft mij de mogelijkheid om eens diepgaander te bezinnen over de toekomst van onze stad.  Wat voor stad wensen we en waar willen we met onze stad naar toe, rekening houdend met de bijzondere situatie van de regio Halle-Vilvoorde en met het feit dat we de meest Zuidelijke stad van Vlaanderen zijn. Met andere woorden, wat is de identiteit van onze stad en hoe wensen we dat deze evolueert.

Reeds enkele jaren vieren we de Vlaamse feestdag op 11 juli zelf en niet meer op de zaterdag die net valt voor de 11ste juli.  Wij zijn immers van oordeel dat de Vlaamse feestdag  een echte wettelijke feestdag zou moet worden, net zoals de Nationale feestdag.  Hier moet politiek werk van gemaakt worden op hoger niveau.
Als 11 juli op een maandag valt dan houden wij ons Feest van de Vlaamse Gemeenschap hier op de Stroppenweide.  Met de 11 juli-viering zijn we hier trouwens reeds voor de tweede maal te gast.  Hartelijk dank Halle Events om gebruik te mogen maken van jullie infrastructuur en faciliteiten en voor jullie sympathieke medewerking.

In 2020 hielden we een virtuele Vlaamse feestdag en vorige jaar hielden we een Vlaamse feestdag die volledig voldeed aan de strikte coronaproof-voorwaarden op het Oudstrijdersplein.  Vandaag kunnen we dit echter vieren, zoals we het gewoon zijn en zoals we het eigenlijk graag hebben.

  Halle is een centrumstad met een onmiskenbare centrumfunctie, door onze vele scholen, met de hoofdzetel van Colruyt op ons grondgebied, met ons regionaal ziekenhuis en interregionaal station en met tal van andere bedrijven en winkels.  Halle is tevens uitstekend gelegen door de snelle verbinding met Brussel hoofdstad, waar vele Hallenaars werken en school lopen. Dit alles zorgt voor veel activiteit en ontwikkeling op het vlak van bouwen en verbouwen.  Dit trekt uiteraard mensen aan van overal.  We zijn ondertussen met 41.000 mensen op een oppervlakte van 44,5 km².  Naast woningdruk, zorgt dit voor druk op het onderwijs en zijn er vele uitdagingen op het vlak van taal en integratie.  Maar ook op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid komen er heel wat uitdagingen op ons af.  Hebben we voldoende voorzieningen op het vlak welzijn, sport- en culturele infrastructuur, zijn vragen die hier onmiddellijk mee verbonden zijn.

Ik zie een 6-tal pistes waarvan we nu reeds de basis hebben gelegd maar die de komende jaren verder zullen moeten uitgerold worden :

1) Een verdere toename van de bevolking is absoluut niet wenselijk en ook niet onze bedoeling.  We hadden hiervoor een totale bouwpauze voorzien die spijtig genoeg door de hogere overheid werd vernietigd.  We zijn nu werk aan het maken van drie instrumenten die er voor moet zorgen dat nieuwe bouwontwikkelingen sterk afgeremd worden.  In het najaar zal er in die zin een verordening op tafel liggen; we zijn met de gemeente Beersel  en Sint-Pieters-Leeuw werk aan het maken van een intergemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan met dezelfde doelstelling voor ogen en tot slot wensen we de bouwtaks aanzienlijk te verhogen voor grote bouwprojecten.  Op sociale huisvesting blijven we echter verder inzetten.

2) Onze stad heeft de voorbije periode capaciteitsmiddelen gekregen om schoolinfrastructuur uit te bouwen zodat men de toename van het aantal leerlingen in het basisonderwijs en scholieren in het secundair onderwijs voldoende kan opvolgen.  Ook naar de toekomst toe zal dit een belangrijk aandachtspunt blijven.  Maar ook in de naburige gemeenten zal er moeten gekeken worden of er geen middelbaar onderwijs kan voorzien worden.
Wij zijn alleszins zeer tevreden over het initiatief dat de Vlaamse regering en de Minister van Onderwijs zeer recent heeft genomen om Halle mee op te nemen op de lijst van gemeenten die vanaf volgend schooljaar voorrang mogen en kunnen geven aan kinderen uit de eigen gemeenten.  Er werd tevens ook een voorrangsregeling uitgewerkt voor leerlingen uit onze eigen stad voor het secundair onderwijs. 

3) Met de aanwerving van een onafhankelijke centrummanager, met de actie “Win je winkel” waarbij er zeer binnenkort vier nieuwe winkels in ons centrum hun deuren zullen openen en met de leegstandstaks bewijzen we dat we op een doorgedreven wijze verder werk willen maken van een bruisend winkelkerngebied in het centrum van onze stad.  We leggen ons dus niet neer bij de druk van de e-commerce, maar wensen de beleving en de troeven van onze stad ten volle uit te spelen ten voordele van onze winkels en handelszaken.

4) Voorbije zaterdag werd de nieuwe Misiabrug opengesteld voor alle verkeer.  Dit is een historische moment omdat er voor het eerst op een duurzame manier een permanente verbinding wordt gemaakt voor alle vervoer tussen de wijk Sint-Rochus en het centrum van onze stad.  Deze brug wijzigt niet alleen het beeld van onze stad, maar ook en vooral de verkeersstromen.  Verder werk maken van de bouw van een bovengronds parkeergebouw, een vernieuwd circulatieplan dat in fases zal worden uitgevoerd en het autoluwer maken van het centrum zal onze stad in de toekomst verder versterken.

5) Deze legislatuur nog starten we met de bouw van een volledig nieuw sportcentrum op de site van de Leide, het skatepark en de looppiste.  De bestaande parking op de Leide en rond het sportcomplex zal verdwijnen en wordt opgevangen door het huidig sportcomplex De Bres om te bouwen tot een bovengronds parkeergebouw.  Hierdoor verdwijnt ook de slingerweg en kan heel dit gebied grondig vergroend worden.  Maar ook de Zenne zal op deze plek worden opengelegd, zodat ook de waterbuffering verbeterd kan worden.  Dit is een plan voor de komende 15 jaar; maar de gunning hiervoor werd vorig week wel gegeven.  Naast de realisatie van heel de Nederhemwijk en de bouw van het zwembad is dit één van de belangrijkste en grootste projecten voor de komende 10 jaar. 

6) Een sterk gestegen en diverse bevolking betekent dat er ook vele uitdagingen zijn op het vlak van taalbeleid en integratie.  Ik heb een oplijsting laten maken van alle mogelijke initiatieven die we de voorbij  periode op dat vlak reeds hebben genomen.  Ik denk dan aan : “Hallo Nederlands”, fietsvrienden met verschillende taalachtergond, de taaliconen, leerbuddyproject, taalstages, taalbuddy’s in de klas, enzomeer…  Ik kom in het totaal aan 14 verschillende initiatieven die er voor moet zorgen dat mensen met een andere taalachtergrond Nederlands leren en het ook durven gebruiken.  Echt “samen-leven” zal immers maar lukken als er een gemeenschappelijk taal is en dat is voor Halle het Nederlands.  We zijn ons bewust dat dit een werk van lange adem is en dit betekent dat er ook in de toekomst hier blijvend zal moeten op ingezet worden.


Ga naar Bertrand Demiddeleer
Over de Auteur

Bertrand Demiddeleer

Voorzitter (gemeenteraad) Halle / Provincieraadslid Vlaams-Brabant

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant