Nieuws

LOKAAL: Bermborden informeren over ecologisch bermbeheer in Essen

Team Vooruit

Friday 28

May 2021 12:19

Sinds 28 mei staan er opmerkelijke ‘bermbeestjes’ langs enkele ecologisch onderhouden bermen in Essen. De gemeente wil wandelaars en fietsers informeren over het belang van duurzaam bermbeheer.

 

Uilen, libellen en vlinders

Langs autosnelwegen zie je soms grote groene doorkijkbrillen naar de bermen gericht. In Essen kozen we voor vlinders, libellen en uilen om de biodiversiteit in de bermen onder de aandacht te brengen. Op de borden leggen we uit waarom we het gras soms langer laten groeien. Een QR-code verwijst naar onze website waar je het bermbeheerplan van de gemeente kan raadplegen. De bermbeestjes staan in het Akkerstraatje, de fietsverbinding van de Schepen Veraartstraat, de Donkweg, het Klaverpad, de Heyweg, en het Patersbos. Het zijn locaties waar vooral of alleen voetgangers en fietsers komen.

 

Het belang van bermen

Alle wegbermen in Vlaanderen samen vertegenwoordigen een grotere oppervlakte dan alle erkende natuurgebieden. Gelet op de vele soorten planten, bloemen, grassen, kruiden en insecten die in de vele kilometers bermen leven, is het belangrijk dat we er verstandig mee omspringen.

 

Helmut Jaspers, schepen van Leefmilieu, Klimaat- en Groenbeleid (Vooruit):
“Als gemeente gaan we voor een duurzaam bermbeheer. Voor de meer dan 110 km bermen in het buitengebied stelden we een uitgekiend bermbeheerplan op. Zo werken we met verschillende maaidata en maaihoogten. We gebruiken vanaf nu ook een ecologische maaier. Die snijdt het gras in plaats van het te klepelen en zuigt het maaisel minder krachtig af.  We zien daar al positieve resultaten van en op termijn moet dat tot nog meer soortenrijke bermen leiden.  Door ze op plaatsen langer te laten groeien, overleven ook insecten makkelijker. Dat is een boost voor de biodiversiteit.”

 

Soortenrijker, beter voor biodiversiteit.

Maar, met voldoende oog voor verkeersveiligheid.

 

Door deze werkwijze zullen de bermen op termijn niet alleen soorten- en bloemenrijker worden, maar bieden ze zo ook meer kansen aan insecten, bijen, dagvlinders en vlinders. Bovendien zijn bermen ook een verbindingsgebied of toevluchtsoord voor allerhande dieren.

 

Om veel bloeiende planten in de bermen te krijgen is niet alleen de verarming van de bodem noodzakelijk. De planten moeten ook hun zaad kunnen verspreiden. Daarom is het van belang om sommige bermen iets vroeger te maaien of de berm maar 1 keer per jaar te maaien. Op bredere bermen kan er bovendien gefaseerd gemaaid worden.

 

Het bermbeheersplan houdt naast het ecologische ook rekening met de verkeersveiligheid.  Zo mag de begroeiing naast een fietspad de veiligheid van fietsers niet in het gedrang brengen. Op termijn zullen met dit nieuwe beheer hoog opgroeiende grassoorten en netels in de berm hopelijk ook afnemen. 

Iedereen kan helpen: geen zwerfvuil in de berm

Bermen bewust maaien en onderhouden of in sommige gevallen zelfs niet maaien is één ding.  Maar ze afvalvrij houden is ook een belangrijke factor tot een gezonde leefomgeving voor fauna en flora.

 

“Via de acties van Mooimakers om zwerfvuil te ruimen, kunnen Essenaren meehelpen om bermen afvalvrij te houden. Dat is goed voor de natuur én zorgt ervoor dat er geen afval in onze maaimachines belandt. Uiteraard ruimt de gemeente elke melding van zwerfvuil en sluikstort op, maar propere straten en bermen beginnen bij onszelf. Je afval mee naar huis nemen is een kleine moeite. Zo kunnen we allemaal genieten van een propere gemeente en de natuur kan er alleen maar wel bij varen”, aldus schepen Helmut Jaspers.

 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant