Nieuws

LOKAAL: Astrid De Bruycker reikt ‘Inclu-Scriptieprijs’ uit aan Davo Maras

Vooruit Lokaal

Wednesday 04

May 2022 15:38

Astrid De Bruycker, onze schepen van Gelijke Kansen, heeft op woensdag 4 mei 2022 de ‘Inclu-Scriptieprijs’ uitgereikt aan UGent-student Davo Maras van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor zijn werk ‘Transgender personen achter gender-binaire tralies: Een exploratief onderzoek naar de ervaringen van (ex-)gedetineerde transgender personen in Belgische gevangenissen’. De laureaat kreeg 500 euro.

“De winnende scriptie maakt vooral ook kans op publicatie zowel in het tijdschrift ‘Samenleving en Politiek’ als in de wetenschappelijke ‘Journal of Diversity and Gender Studies’” verduidelijkt Astrid. “Dat lijkt mij belangrijk voor een beginnend wetenschapper. Ik blijf het fantastisch vinden dat jonge mensen ons frisse nieuwe inzichten voorschotelen op basis van hun eigen denkwerk. Want het zijn zijn die het verschil zullen maken tussen een gesloten, geborneerde samenleving, of een open, ruimdenkende samenleving die diversiteit als een rijkdom beschouwt. Dat is in elk geval het soort stad dat Gent wil zijn, onder het (intussen gekende) motto ‘Iedereen anders, allemaal Gent’.”

Nieuwe naam

De Scriptieprijs was alweer aan de zevende editie toe, de eerste onder een nieuwe naam evenwel. “Die is gekozen samen met de studentenvertegenwoordigers in het Netwerk Diversiteit van de Universiteit, zoals het hoort. Zij wilden graag een naam die meer gericht op inclusie wijst, in plaats van de ‘DiverGent Scriptieprijs’. Er is bovendien een organisatie die ‘DiverGent’ heet, dus dat zorgde sowieso hier en daar voor verwarring.”

Uit 31 scripties werden er 6 geselecteerd op basis van de korte inhoud en de beleidsrelevantie op gender- en diversiteitsthema’s. Daarvan werden er drie weerhouden. Die werden in de laatste ronde (anoniem) gelezen door een onafhankelijke jury, bestaande uit professoren en onderzoekers uit verschillende disciplines, een beleidsmedewerker van de universiteit en één van de Stad Gent.

Milan Vogelaers van de faculteit Recht en Criminologie (‘Predictive policing vanuit een anti-discriminatieoogpunt’) en David Vrambout van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (‘Diversiteit in Sociale Huisvesting: verbrede leefomgevingen door diversiteits-sensitief ontwerp van overgangsruimten’) kregen allebei een eervolle vermelding.

Onderzoek en beleid hand in hand

Een van de voornaamste criteria om genomineerd te worden is de mate waarin het werk kan bijdragen aan de maatschappelijke verankering van diversiteit en relevant kan zijn voor innovatieve beleidsvorming. “Dit soort onderzoek voedt het maatschappelijke debat in heel verschillende beleidsdomeinen. Het draagt bij aan goed geïnformeerde beleidskeuzes. Dat nemen we ook als Stad Gent ter harte: voor ons gaan onderzoek en beleid hand in hand. De scripties worden gelezen en besproken binnen onze diensten. Zo beïnvloeden ze ons denken en liggen ze altijd minstens impliciet mee aan de basis van belangrijke beleidskeuzes.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant