Nieuws

LOKAAL: Astrid De Bruycker opent ‘inspiratiemoment’ aanpak haatmisdrijven door Politie

Vooruit Gent

Thursday 21

March 2024 15:26

Astrid De Bruycker, onze schepen van Gelijke Kansen, heeft op donderdagochtend 21 maart 2024 een bijzonder ‘inspiratie- en netwerkmoment’ geopend over de aanpak van haatmisdrijven, voor politiemensen uit heel Vlaanderen, een initiatief van de Gentse Politie in samenwerking met Casa Rosa.

“De strijd tegen racisme en discriminatie voeren we in Gent samen met vele partners, om haatmisdrijven zo veel mogelijk trachten te voorkomen. Zodat zoveel mogelijk plekken, hier en elders, fysiek of online, echte safe spaces worden, voor iedereen. De kennis die we daarover hebben en de resultaten van ons pionierswerk delen we graag met anderen – van wie we uiteraard ook zélf graag (bij)leren. Als we de wereld willen veranderen, laat elk van ons dan alvast beginnen in zijn eigen stad of gemeente. Zo werkt het vaak: van onderuit, en dan uitdijend, als een olievlek…”

Gender en afkomst

Dat die bijeenkomst plaatsvond in Casa Rosa, op 21 maart, is geen toeval. “We zitten in ‘het huis van de regenbooggemeenschap’ in Gent en omstreken; op de ‘Dag tegen racisme’. Verschillen in gender en afkomst, dat zijn en blijven helaas belangrijke gronden op basis waarvan mensen het slachtoffer worden van discriminatie, haat of geweld.”

De uitspraak in het proces van Schild & Vrienden, begin vorige week, heeft het debat nog eens op scherp gezet. “De rechter heeft geoordeeld dat er wel degelijk sprake was van haatzaaierij en dus van strafbare feiten. De verweerders gaan in beroep. ‘Het was maar om te lachen’ hoor je dan onder andere. Maar woorden doén er toe. Het was Angela Merkel die zei: ‘Let op je taalgebruik, want woorden zijn de voorloper van het handelen’. De vrijheid van meningsuiting is niét absoluut. Er is wel degelijke een grens, met name: waar de mentale en/of fysieke vrijheid en veiligheid van de ander in het gedrang komt.”

Gentse Flikken als actieve partner

De Stad Gent voert al een uitgebreid en actief beleid tegen discriminatie en racisme. “Ik denk aan de Taskforce Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, gekend van onder andere het meldpunt op de Gentse Feesten en de ‘Nee is nee’-campagne. Aan onze gratis omstaandertrainingen, zeer succesvol pionierswerk, al meer dan 4.200 Gentenaars hebben die gevolgd! Aan onze praktijktesten, waarmee we discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt blootleggen. Maar een beleid tegen racisme en discriminatie kan je maar ten volle voeren dankzij het bondgenootschap met vele partners. Bijvoorbeeld: met onze Gentse Flikken. Al jaren zijn zij een actieve partner in deze strijd!”

In het ‘Vijfhoeksoverleg’ werken de Stad, de politie, het Parket Oost-Vlaanderen, Unia en Casa Rosa samen aan een goede aanpak van haatmisdrijven. Referentieambtenaren bij de Politie Davy Van Slycken, Marianne De Vuyst en Yens Yackers hebben een goed draaiend ‘lokaat haatmisdrijven’ uitgebouwd om het dark number te laten afnemen. Die werking is uniek in Vlaanderen.”

Maar: de Vlaamse regering heeft het er niet makkelijker op gemaakt, met haar beslissing om uit UNIA te stappen en een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut op te richten. “Die versnippering maakt het alleen maar ingewikkelder – voor slachtoffers én voor de Politie…”

Kubat’s Gym

De Stad en de Politie Gent werken ook samen rond het ‘handelingskader professioneel profileren’ om politiecontroles zo professioneel mogelijk te laten verlopen. “Hoe professioneler het handelen van de politie, hoe groter het vertrouwen van de burger en hoe beter de politie bijgevolg haar belangrijke werk kan doen.”

Aan dat vertrouwen bouwen Stad en Politie actief verder, bijvoorbeeld door een nieuwe samenwerking met Kubat’s Gym. “Zij organiseerden eerder al bokslessen met onze Flikken en jongeren uit Gentse wijken. Ze gaan de komende twee jaar ook allerlei activiteiten uitwerken, in drie pilootwijken, om de wederzijdse dialoog tussen politie en burgers verder te versterken. Ze gaan sportactiviteiten en culturele activiteiten organiseren, waar Flikken en jongeren uit wijken waar het soms moeilijk loopt, samen aan meedoen.”


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant