Nieuws

LOKAAL: Astrid De Bruycker maakt Gent nog toegankelijker met 32 acties

Vooruit Lokaal

Saturday 04

March 2023 11:33

Astrid De Bruycker, onze schepen van Gelijke Kansen, heeft op vrijdag 3 maart 2023 haar tweede ‘Actieplan Integrale Toegankelijkheid’ voorgesteld. Dat plan (voor de periode 2023-2025) bevat 32 nieuwe acties. Daar is Astrid best trots op. “We willen nú het verschil maken in het dagelijks leven van mensen én tegelijk op lange termijn werken. Daarom investeren we in hulpmiddelen op het terrein, zoals hellende vlakken en een mobiele rolstoellift. Tezelfdertijd gebruiken we hefbomen om toegankelijkheid hoger op de agenda te zetten bij álle Gentenaars en Gentse organisaties, bijvoorbeeld door voorwaarden op te nemen bij subsidies, vergunningen en erkenningen door de Stad.”

Hellende vlakken en toegankelijke haltes als snelle ingrepen

De Stad Gent zal een 300-tal hellende vlakken aankopen. “Zo helpen we stadsgebouwen, culturele instellingen, handelspanden, schoolgebouwen, … betreedbaar maken voor rolstoelgebruikers. Daar komt nog bovenop dat we ook een toegankelijke tijdelijke halte gaan kopen om bus- of tramhaltes toegankelijk te maken bij omleidingen; én een mobiele rolstoellift om de toegankelijkheid van tijdelijke invullingen te verbeteren.”

Ook duurzame acties

Daarnaast werkt de Stad ook aan oplossingen om elke Gentenaar op middellange en lange termijn maximaal gelijkwaardige en zelfstandige toegang te geven tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. “We gaan een toegankelijkheidsscreening laten doen van stadsgebouwen, door Inter (het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid) om vervolgens verbeteringen uit te voeren. Stadsdiensten zullen voortaan ook taaliconen gebruiken in communicatie over de activiteiten die ze organiseren. Een taalicoon toont hoe goed de kennis van het Nederlands moet zijn om de activiteit te kunnen volgen, waardoor anderstaligen comfortabeler kunnen deelnemen en Nederlands kunnen oefenen terwijl ze participeren. Baliepersoneel krijgt een opleiding zodat ze taalhulpmiddelen zoals mobiele ringleiding, tolken of interculturele bemiddelaars, … kunnen inschakelen aan het loket.”

Toegankelijkheid als voorwaarde voor attesten, vergunningen of subsidies

Stad Gent gaat onderzoeken hoe toegankelijkheid als dwingende voorwaarde kan opgenomen worden in het horeca-attest, de omgevingsvergunning en het reglement voor verfraaiing van handelspanden. “Zo bereiken we startende horeca-uitbaters die plannen hebben tot (ver)bouwen, met of zonder omgevingsvergunning. Ook handelaars die al een zaak hebben, zetten we via communicatie- en sensibiliseringsacties aan om toegankelijkheidsingrepen te doen.”

Ambitieuze bovenlokale overheden en regelgeving

Louter stedelijke regelgeving kan echter niet alles (laten) aanpakken. Ook de bovenlokale regelgeving moet ambitieuzer. “Kijk naar Frankrijk: dat heeft al een tijd geleden wetgeving aangenomen dat er voor zorgt dat alle publiek toegankelijke gebouwen binnen 10 jaar tijd toegankelijk zijn. Dat moet Vlaanderen ook kunnen!”

 

Het actieplan 2020-2022 zorgde eerder onder andere voor toegankelijke speelinfrastuctuur en de eerste rolstoelspeeltuigen in groenzones, toegankelijk en genderinclusief publiek sanitair en bijhorende kwaliteitsvoorwaarden, extra toegankelijkheid tijdens de Gentse Feesten en het Lichtfestival, een toegankelijke toeristische wandeling, … Deze actieplannen worden telkens uitgewerkt met advies van ervaringsdeskundigen van de klankbordgroep en diverse adviesraden.

 

Het volledige ‘Actieplan Integrale Toegankelijkheid 2023-2025 vind je op de website van de Stad Gent


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant