Nieuws

LOKAAL: Sven Taeldeman vraagt snel maatregelen om Antwerpsesteenweg veiliger te maken

Vooruit Gent

Thursday 14

April 2022 11:03

Sven Taeldeman, onze fractieleider, mobiliteitsexpert én Sint-Amandsbergenaar, maakt zich (zoals veel mensen) zorgen over de verkeersverkeersveiligheid op de Antwerpsesteenweg. Op een jaar tijd steeg het aantal ongevallen er met meer dan 60%, het aantal gewonden verdubbelde. Sven vroeg daarom aan de schepen van Mobiliteit, tijdens de commissievergadering van 12 april 2022, hoe dat komt – en vooral: wat er aan zal worden gedaan…

“De 5 kilometer van de N70 van de Dampoort tot de R4 is echt een aaneenrijging van verschillende ongevalslocaties. Het zou goed zijn als er een analyse zou komen: waar gebeuren die ongevallen allemaal, en waarom? De Antwerpsesteenweg loopt centraal door Sint-Amandsberg. De zone 30 werd er al uitgebreid – een goede zaak alvast, net zoals de aanpak van de N70 ter hoogte van de R4 en de betere oversteekbaarheid ter hoogte van de Oude Bareel. Er komt ook nog een Wijkmobiliteitsplan. De Vooruit-fractie pleit resoluut voor een doorgedreven maatregelenpakket om de verkeersveiligheid drastisch te verhogen, liefst mét meteen al enkele snelle maatregelen om de steenweg veiliger te maken, inclusief handhaving. Maar hoe denkt de schepen daarover, vroeg ik mij af…”

Geen objectieve analyse

De schepen liet eerst weten – helaas – dat er weinig tot geen details zijn over ongevallen. Die info zit bij de politie, en die meldde dat de oorzaken aangeduid in een pv subjectieve verklaringen van betrokken partijen en getuigen zijn - en dus geen objectieve analyse door een verkeersdeskundige. Specifiek wat de Antwerpsesteenweg betreft, blijkt wel dat de ongevallen heel verspreid zijn over de hele as van de steenweg. Het merendeel vond zelfs plaats op niet-kruispunten.

Oplossingen in de maak

“De schepen liet wél ook weten dat de steenweg de nodige aandacht zal krijgen binnen de wijkmobiliteitsplannen. Het eerste deel van het participatietraject is achter de rug. Bewoners, scholen, handelaars, … werden bevraagd naar knelpunten, ideeën en verwachtingen. De Antwerpsesteenweg kwam daarbij al duidelijk aan bod. Het Mobiliteitsbedrijf brengt alle signalen en de beschikbare verkeersdata samen om zo tot de hoofdknelpunten voor de wijk te komen. In een volgende stap zullen mogelijke oplossingen worden voorgesteld. Voor de Antwerpsesteenweg is ook een samenwerken met wegbeheerdere AWV (Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer) en De Lijn aangewezen.”

In het algemeen geldt dat om de verkeersveiligheid te verhogen er meer ruimte en tijd moet worden voorzien voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. “Dat betekent dat die ruimte en tijd (doorstroming dus) meestal moeten worden gehaald bij het andere gemotoriseerd verkeer. We zullen zien wat het Mobiliteitsbedrijf voorstelt. In elk geval: ikzelf en de leden van de Vooruit-fractie blijven dit van zeer nabij volgen. Verkeersveiligheid moet altijd en overal gegarandeerd zijn!”


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant