Nieuws

LOKAAL: ANTWERPEN - Vooruit met verkeersveiligheid “Minder auto's voor een veilige stad!”

Team Vooruit

Monday 27

September 2021 09:53

‘De stad is pas veilig als ouders en grootouders weten dat hun kinderen en kleinkinderen zich veilig kunnen verplaatsen. Er moeten daarom minder auto’s rondrijden in Antwerpen.’ Dat zei fractieleider Hicham El Mzairh (Vooruit) in de gemeenteraad van september. Aanleiding voor het debat was de tragische dood van twee kinderen bij een verkeersongeval in de Lange Leemstraat. ‘Twee kinderen zijn gestorven in het verkeer; een gezin is voor het leven getekend, een chauffeur voor altijd getraumatiseerd. Dit verschrikkelijke verlies treft het hart van onze stad’, zei Hicham nog.

(foto: Geertje De Waegeneer)

Het raadslid benadrukte dat er veel positieve dingen in de stad gebeuren. ‘Nooit waren er zoveel woonerven en fietsstraten. Nooit waren er zoveel conflictvrije kruispunten. Maar dat betekent niet dat de verkeersconflicten van de baan zijn.’ Onze fractievoorzitter riep de Antwerpse schepen van Mobiliteit op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. ‘Beste schepen, u moet buurt per buurt radicaal kiezen voor de meest leefbare verkeerssituatie. U hebt alles in handen om daarvoor te zorgen. We rekenen op u.’

Diezelfde avond pleitte Vooruit ook in de districtsraad van Antwerpen voor meer verkeersleefbaarheid. Sascha Luyckx (Vooruit) slaagde erin om vanuit de oppositie de motie van meerderheidspartij Groen aan te passen. Het district vroeg om zoveel mogelijk conflictvrije kruispunten. Vooruit wilde alleen conflictvrije kruispunten als ook de wijkcirculatie en de leefbaarheid gegarandeerd waren. De meerderheidspartijen volgden Vooruit daarin. En zo zette het district extra druk op het stadsbestuur om echt werk te maken van veilige straten.

Veilige schoolomgeving: een prioriteit

Voor dit stadsbestuur is een veilige schoolomgeving een top-prioriteit, beklemtoonde Jinnih Beels in de gemeenteraad. “Als bevoegd schepen voor onderwijs zet ik volle bak mijn schouders onder dat veilig schoolverkeer. Een goed integraal verkeersveiligheid steunt op het principe van de vier E’s: Engineering, Education, Enforcement en Engagement of in het Nederlands: Infrastructuur, sensibilisering, handhaving en engagement.”

We zetten dus volop in op veilige infrastructuur, in samenwerking met de burgemeester en de schepenen van mobiliteit en openbaar domein. “Het resultaat is dat er nog nooit zoveel schoolstraten zijn geweest,” zegt Jinnih. Inderdaad, tijdens de coronacrisis steeg het aantal schoolstraten  van 17 naar 32, en scholen die een tijdelijke ‘schoolstraat’ hadden, kunnen een verkorte procedure volgen om die permanent te maken. “Maar er is meer: we rollen steeds meer straatmarkeringen uit - witte letters “SCHOOL” op groene ondergrond – om schoolomgevingen duidelijk te maken en letterlijk in de verf te zetten. Vorig jaar waren dat er een tiental in Ekeren, dit jaar wordt dat verder uitgebreid.”

“En vanuit het flankerend onderwijsbeleid blijven we natuurlijk ook inzetten op de E van Education,” zegt Jinnih, “sensibilisering, zeg maar”. Zo kunnen onze Antwerpse scholen via het project Klas-Op-Stap deelnemen aan een aanbod om de fiets- en verkeersvaardigheid van hun leerlingen te verbeteren. Dat aanbod is gratis dankzij financiering door het Onderwijsnetwerk van de stad Antwerpen, en met succes, want alles is elk jaar weer volgeboekt.  Door de geldende coronamaatregelen werden er wel minder fietsklassen en verkeersweken gerealiseerd dan de andere jaren. Voor het najaar is het nog afwachten hoe groot de afname zal zijn.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant