Nieuws

LOKAAL: Antwerpen spoort vervuilende vrachtwagens op met laser

Vooruit Antwerpen

Monday 16

May 2022 16:42

Tom Meeuws: ‘De automobilisten hebben hun inspanning al geleverd, nu is het vrachtvervoer aan de beurt.”

De stad Antwerpen gaat lasertechnologie of 'remote sensing' inzetten om vervuilende vrachtwagens op de Ring en op in- en uitvalswegen aan te pakken. Uit een onderzoek van de Vlaams Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat 5 tot 10% van de vrachtwagens in Vlaanderen hun katalysator uitschakelen. Een vrachtwagen zonder katalysator stoot evenveel stikstofoxide uit als vijftien reglementaire vrachtwagens.

Antwerpen heeft sinds 2017 een lage-emissiezone (LEZ). Vervuilende wagens worden geweerd in het gebied binnen de Antwerpse Ring en op Linkeroever. Volgens Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) bracht deze maatregel ook een verbetering teweeg van de luchtkwaliteit in de stad. Mensen hebben versneld gekozen voor een propere wagen. Alleen blijven de Antwerpse Ring en enkele grote in- en uitvalswegen een bron van luchtverontreiniging. “We moeten niet alleen meer inspanningen leveren naar minder wagens in de stad, maar ook gerichter ingrijpen in bronnen van vervuiling”, zegt Meeuws. “De automobilisten hebben hun inspanningen al geleverd. Hen moeten we dus niet bijkomend lastigvallen.”

Besparen op onderhoud

Het probleem zijn de vrachtwagenchauffeurs die hun katalysator uitschakelen om te besparen op onderhoudskosten. Alleen zorgt dit ervoor dat een Euro VI vrachtwagen evenveel stikstof­oxide uitstoot als vijftien reglementaire vrachtwagens. VMM schat op basis van metingen bij ongeveer 200.000 voertuigen in 2019 dat 5 tot 10% van de vrachtwagens in Vlaanderen rondrijdt met een uitgeschakelde katalysator. Het Vlaams Verkeerscentrum berekende in 2019 dat er op de Antwerpse Ring 24.000 tot 26.000 vrachtwagens per werkdag per rijrichting rijden. Als je spreekt over 10% zijn dat zijn dus dagelijks 2.400 tot 2.600 niet-reglementaire vrachtwagens.

Fraude

Door 'remote sensing' is het mogelijke om deze fraude zichtbaar te maken. Door middel van een laserlicht dat naast of boven de weg wordt bevestigd, kan de concentratie van schadelijke stoffen in de uitstoot van een wagen worden vastgesteld, zoals stikstof en fijn stof. VMM toonde de efficiëntie van deze aanpak al aan met de metingen in 2019.

“We hebben nu een budget van 600.000 euro opzijgezet om volgend jaar de technologie aan te kopen”, zegt Meeuws. “Ik hoop volgend jaar 'remote sensing' te kunnen inzetten. Er zijn nog afspraken nodig met de hogere overheden over wie nu juist de vaststellingen mag doen op de Ring. Ideaal zou zijn dat als er een vervuilende vrachtwagen wordt gedetecteerd, dat die dan onmiddellijk aan de kant wordt gezet en beboet. Deze technologie laat ook een combinatie met een camera mogelijk om het kenteken te ­registreren.”

(Bron: Sacha van Wiele GVA)


Ga naar Vooruit Antwerpen
Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant