Nieuws

LOKAAL: Antwerpen organiseert aparte opvang voor thuis- en dakloze jongvolwassenen

Vooruit Antwerpen

Wednesday 08

June 2022 15:42

Meer dan 10% van de daklozen bekend in de Antwerpse nachtopvang zijn jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar. Het gaat om een 80-tal jonge mensen. Maar die voelen zich vaak - letterlijk - niet thuis in die klassieke nachtopvang, en kiezen dan maar weer voor sofaslapen of… de straat. Daarnaast zijn er ook jongeren die in een beperkende thuissituatie zitten, en die op zoek zijn naar ruimte om hun leven zélf vorm te geven. Voor deze jonge mensen organiseert Stad Antwerpen nu een aparte opvang – niet alleen ‘s nachts, maar ook overdag. Ze worden er ook geholpen in hun zoektocht naar een nieuw, zelfstandig (woon)bestaan. In augustus gaat het project van start.

Schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws is enthousiast: “Dit project beantwoordt aan een specifieke, reële nood, en het past in het grotere verhaal dat we in Antwerpen schrijven: we behouden en versterken de bestaande dag- en nachtopvang voor daklozen, maar voor de meest kwetsbare groepen - gezinnen, zieke daklozen en nu dus ook jongeren – kiezen we voor een preventievere aanpak, en richten we 24/24u opvang in. We bieden een bed aan jongeren die anders op straat moeten slapen, maar grijpen liefst nog vroeger in, om echte dakloosheid bij jongeren te voorkómen.  Een jongere die geen plaats heeft om te overnachten, bieden we dezelfde dag nog een bed. En dan spelen we kort op de bal. Bedoeling is om het verblijf in de jongerenopvang zo kort mogelijk te houden, en meteen, samen met het CAW en een hele waaier aan  partners (uit het Mind the Gap-collectief), te laten doorstromen naar een woontraject op maat.”

Heel concreet gaat het bij de opstart om een 12-tal kamers in Pension Van Schoonhoven. Bedoeling is dat aantal op te schalen naar 22. Pension van Schoonhoven is de centrale locatie voor het daklozenbeleid, waar ook stedelijke dispatch en de gezinsopvang gevestigd zijn. CAW zal de jongerenopvang organiseren.

Voor het project wordt jaarlijks zo’n 800.000 Euro uitgetrokken.

De aanpak in dit nieuwe opvanginitiatief verloopt in drie stappen: tijdens een eerste, korte periode van enkele weken kunnen de jongeren tot rust komen, en wordt bekeken hoe ze verder willen/kunnen. Vervolgens wordt er, samen met een breed netwerk aan partners (o.a. uit het Mind The Gap-collectief) gezocht naar een doorstroomtraject op maat van de jongere. Dat kan gaan van herstelgesprekken met de thuisomgeving, opvang voor studenten (Huis Sofia, Archimedes,…), tijdelijke woonprojecten (Wonen met Kansen, Youth At Risk, Curant,…), begeleide woonplaatsen bij partners (CBAW,…), tot begeleiding naar zelfstandig wonen op de private huurmarkt. Het derde luik, waaraan gewerkt wordt, zijn een 30-tal jongerenwoningen die voor een periode van maximum een jaar  ter beschikking zouden worden gesteld. Van daaruit wordt dan gezocht naar een duurzame woonst.


Ga naar Vooruit Antwerpen
Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant