Nieuws

LOKAAL: Antwerpen lanceert splinternieuwe Klimaatraad

Team Vooruit

Monday 25

October 2021 17:16

17 vrouwen en mannen maken sinds 18 oktober deel uit van een nieuwe, Antwerpse Klimaatraad. Die adviseert de volgende jaren het stadsbestuur over het stedelijke klimaatbeleid. De Klimaatraad telt erg uiteenlopende profielen uit de academische wereld, de bedrijfswereld, het middenveld en Antwerpse bewonersgroepen. Klimaatregisseur Manon Janssen zit de raad voor.

Tegen 2030 wil de stad de uitstoot van CO2 op haar grondgebied minstens halveren en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Tegelijk wil Antwerpen zich aanpassen aan de klimaatverandering. Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws wil dat de stad met haar Klimaatplan 2030 een voortrekkersrol speelt. “De tweede grootste Europese haven ligt in onze achtertuin en de stad is het knooppunt van een internationaal wegennetwerk. De uitdagingen zijn dus groot, maar we weten dat het kan. Ons plan is ambitieus maar helemaal doorgerekend. We hebben ons huiswerk goed gemaakt en zijn ondertussen volop aan de slag.”

Uitdagen en aanjagen

Onder het voorzitterschap van klimaatregisseur Manon Janssen helpt de Klimaatraad deze ambities vormgeven en behalen. Naast de klimaatregisseur en 3 vertegenwoordigers uit de stedelijke administratie, versterken 17 vrouwen en mannen uit verschillende disciplines de raad. De leden komen uit het bedrijfsleven, de kennis- en innovatiewereld, het middenveld en burgerverenigingen. Samen hebben ze veel ervaring en expertise in verschillende domeinen van het Antwerpse Klimaatplan 2030: wonen, mobiliteit, economie, energie, water, groen, circulariteit, inclusie, innovatie.

Tom Meeuws is erg enthousiast: ”De Klimaatraad is bijzonder divers en telt heel wat sterke persoonlijkheden die bewezen hebben grote veranderingen te kunnen managen. Hij heeft alles in huis om ons klimaatbeleid te blijven uitdagen en aanjagen. Hun input en expertise bepaalt mee het succes van het Antwerpse Klimaatplan. Ik verwacht een bijzonder boeiende uitwisseling van ideeën en ervaringen onder de vakkundige begeleiding van onze klimaatregisseur. ”

Ook klimaatregisseur Manon Janssen is verheugd om met de Klimaatraad aan de slag te gaan: “De verschillende leden hebben allen hun sporen verdiend, maar zetelen volledig onafhankelijk, niet namens hun instelling of organisatie. De Klimaatraad kan en moet een belangrijke rol spelen in het activeren van alle betrokkenen, maar ook in het denken buiten de traditionele kaders. Want om de ambitieuze doelstellingen te behalen, moeten we anders gaan denken en samenwerken. Ik heb vertrouwen in deze sterke groep en kijk uit naar de samenwerking.”

Adviseren en stimuleren

De Klimaatraad adviseert het stadsbestuur over het klimaat en stimuleert het publieke debat. De leden denken samen na over hoe we allemaal van Antwerpen een klimaatneutrale en -robuuste stad kunnen maken.

Tom Meeuws: “Het engagement voor de Klimaatraad is geenszins vrijblijvend. De leden brengen hun visie, adviezen en inzichten naar buiten en bepalen mee het succes van het Klimaatplan 2030.”

Opvallend zijn de hoge profielen en de diversiteit aan invalshoeken die in de Klimaatraad vertegenwoordigd zijn. Ben je benieuwd wie allemaal in de Klimaatraad zetelt? Ontdek het hier.

Bron: STAD ANTWERPEN


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant