Nieuws

LOKAAL: ANTWERPEN - Eerste tien concrete acties in strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom

Team Vooruit

Monday 27

September 2021 10:19

Bij het begin van het nieuwe schooljaar ging ook A’REA UP, het urgentieplan gekwalificeerde uitstroom, van start. De afgelopen maanden werkte Jinnih, samen met verschillende stadsdiensten, onderwijsnetten en -partners aan het bijhorende actieplan. Concrete acties – die gaan van pedagogische pakketten voor peuters tot lokale netoverschrijdende scholenbeurzen voor kinderen uit het zesde leerjaar – om meer leerlingen met een kwalificatie te doen uitstromen.

Elk schooljaar verlaten in Antwerpen ongeveer 1200 leerlingen de school zonder diploma. Vooruit plaatst die leerlingen deze legislatuur opnieuw bovenaan de agenda. Daarom werkte de stad samen met de verschillende onderwijspartners het A’REA UP-plan uit. Het doel van het plan is dat meer jongeren de schoolbanken verlaten met een kwalificatie voor hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In februari 2021 bekrachtigden de verschillende partners deze samenwerking onder de vorm van een engagementsverklaring. “Nu ligt ook het actieplan met concreet programma voor het komende schooljaar klaar”, zegt Jinnih, “Bovenop de uitdagingen waar we al voor stonden, komt de impact van de coronacrisis. Binnen A’REA UP staat het kind/de jongere centraal en wordt verbinding gemaakt met alle betrokkenen, denk maar aan hun gezin, opvang, school, vrijetijdsbesteding en begeleiders.”

Pedagogische pakketten, een scholenbeurs en kwalitatief vrijetijdsaanbod

Kinderen leren ook voor ze naar school gaan. Om hen alle kansen te geven die leerloopbaan goed te starten, worden pedagogische pakketten ontwikkeld die de voorschoolse ontwikkeling stimuleren en de betrokkenheid van de ouders daarbij bevorderen. De pakketten komen via de kinderopvanginitiatieven tot bij de ouders en zullen ook aangeboden worden aan gezinnen die geen gebruik maken van kinderopvang. Daarnaast wordt ook ingezet op een positieve en geïnformeerde school- en studiekeuze door in drie districten een netoverschrijdende scholenbeurs te organiseren. Daarop krijgen leerlingen en hun ouders de kans om op één plek te ontdekken welke mogelijkheden er in de buurt zijn die op hun interesses aansluiten.

In A’REA UP worden onderwijs en vrijetijdsbesteding niet gezien als los van elkaar bestaande elementen in het leven van kinderen of jongeren. Met een kwalitatief, divers en professioneel vrijetijdsaanbod krijgen ze ook buiten hun schooltijd de mogelijkheid om hun interesses te ontdekken en hierin te groeien. De stad mikt niet alleen op preventie, maar ook op interventie. Via een innovatief ondersteuningsaanbod zet ze de expertise van verschillende partners uit het onderwijs- en welzijnsveld in om gericht een antwoord te bieden op actuele noden rond uitvalpreventie. Zoals de opvang- en coachingsprogramma’s die al bestaan in het secundair onderwijs, worden gelijkaardige trajecten uitgewerkt voor het basisonderwijs.

Inspraak kinderen en jongeren

Jinnih is ook zeer duidelijk over de rol van kinderen en jongeren bij de uitvoering van de verschillende acties: “Het doel is duidelijk: ons onderwijs afstemmen op diegenen waar het om draait: onze kinderen en jongeren. Cruciaal binnen het programma is dan ook de stem van de jongeren zelf. Via inspraaktrajecten worden zij - samen met het onderwijsveld, jeugdpartners, kinderopvang en welzijnswerkers - betrokken en gehoord. Zij weten immers beter dan wie ook welke struikelblokken ze ervaren, maar ook wat wel en niet voor hen werkt. Op basis van hun input en feedback worden doelstellingen en acties regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.”

De eerste acties die gestart zijn sinds 1 september zijn de eerste stappen richting een hogere gekwalificeerde uitstroom. Die worden nog gevolgd door andere en bijkomende acties. Alle acties worden grondig gemeten en geëvalueerd, via een impactmeting wordt opgevolgd welke resultaten de actie heeft op de leerloopbaan van de leerling. Op basis van de gemeten effecten worden ze systematisch bijgestuurd.

Meer informatie over de verschillende domeinen en acties waarmee A’REA UP van start gaat staat op www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/areaup.   


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant