Nieuws

LOKAAL: Volgende stappen naar een bereikbaarder en aangenamer stadscentrum

Vooruit Hasselt

Thursday 25

August 2022 13:57

Met het ‘bereikbaarheidsplan’ wil Marc Schepers, Hasselts schepen van mobiliteit en stadsontwikkeling, het vele verkeer dat dagelijks afzakt naar onze binnenstad in goede banen leiden. “We doen dit onder meer door meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers, door het zoekverkeer te verminderen en het doorgaand verkeer te vermijden en door het parkeeraanbod te optimaliseren.”, aldus Schepers. “Met al deze acties verhogen we niet enkel de verkeersveiligheid, het geeft ons ook de mogelijkheid onze straten aangenamer in te richten. We creëren namelijk extra ruimte die we kunnen invullen met groen en met leuke pleintjes vol terrasjes. Kortom, we een veilig, bruisend en gezellig stadscentrum.”

1.Herinrichting Havermarkt

Een volgend locatie die alvast aantrekkelijker wordt ingericht, is de Havermarkt. “Onze Havermarkt is een druk bezochte plek maar die een kwalitatievere en aangenamere inrichting verdient. Het drukke verkeer geeft helaas ook al te vaak aanleiding tot conflictsituaties met auto’s, fietsers en voetgangers. Dat moet anders.” Een herinrichting van de Havermarkt -met meer ruimte voor fietsers en voetgangers, maar ook meer ruimte voor terrasjes en groen- staat daarom ook op de agenda. “Voor het einde van deze bestuursperiode moet de definitieve herinrichting van de Havermarkt op plan beklonken zijn. De herinrichting zelf zal voor daarna zijn. Voor de opmaak van deze plannen gaan we natuurlijk eerst ten rade bij de buurt.”

  1. Verbeterde verkeerssituatie

Op korte termijn worden er alvast enkele verkeerskundige aanpassingen doorgevoerd die helpen de buurt te verbeteren. “Om alvast meer ruimte en veiligheid te creëren voor fietsers en voetgangers, maken we de Havermarkt enkelrichting én we draaien er de rijrichting om.” Vanaf eind augustus kan je dus via de Schiervellaan, het Leopoldplein en de Cellebroederstraat de Havermarkt bereiken. “Op deze manier wordt het er verkeersveiliger én tevens ontlasten we Ridderstraat, die eigenlijk te smal is voor het vele verkeer dat er dagelijks doorkomt”, verduidelijkt Schepers.

Daarnaast worden ook de parkeerplaatsen aangepast. “Door het beperkte zicht bij het in en uit rijden, zijn insteekparkeerplaatsen minder veilig. Op de Havermarkt voorzien we daarom enkel nog parallelle parkeerplaatsen. Daarenboven vormen we de meeste parkeerplaatsen – met uitzonder van laad-en losplaatsen en mindervalide plekken- om tot shop-en-run parkeerplaatsen.” Dit zijn gratis kortparkeerplaatsen die je kan gebruiken om snel een boodschap te doen in de binnenstad. “Onze Havermarkt, met tal van detailhandelszaken leent zicht perfect voor zulke korte boodschappen. Dankzij de centrale ligging van deze gratis kortparkeerplaatsen, ben je bovendien dadelijk en snel in de rest van het centrum voor die kleine boodschap.” Doordat de tijd van de parkeerbeurt beperkt wordt tot 30 minuten, kunnen er meerdere mensen per dag gebruik maken van deze kortparkeerplaatsen. Elke Shop-en- Run plaats kan in de beste omstandigheden tot 24 mensen per dag bedienen, voor 25 plaatsen zijn dat maar liefst 600 shoppers per dag.

De Hasseltse Havermarkt blijft dus toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. “Net zoals de rest van de binnenstad. Er zijn een heel aantal doelgroepen die dagelijks in de stad moeten zijn, denk aan bewoners, zorgverleners, leveranciers, mindervaliden en shoppers. Voor hen blijft het stadscentrum met de wagen bereikbaar binnen het model van het woonerf.. We optimaliseren ons parkeeraanbod om de beoogde doelgroepen een optimaal parkeercomfort te geven. Momenteel stelt het centrum 465 parkeerplaatsen en voor Schepers is het van belang dat deze evenwichtig verdeeld worden. “Het aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden, zorgverleners en bewoners wordt eerst en vooral drastisch opgekrikt. “Dat was een verzuchting die naar voor kwam uit onze bevraging. Om deze doelgroepen meer parkeermogelijkheden te geven, verhogen we – naast het aanbod van 1/3de shop-en-Run parkeerplaatsen, dat aanbod naar één derde van alle bovengrondse parkeerplaatsen.”   Tot slot zullen ook enkele parkeerplaatsen omgevormd worden tot terras, speelruimte of fietsenstalling!

 

  1. Tijdelijke inrichting

De aangepaste verkeers- en parkeersituatie geeft de mogelijkheid om op de Havermarkt de vrijgemaakte ruimte nu reeds een andere bestemming te geven.  We moeten daarvoor niet wachten op de definitieve herinrichting. Via mobiele en tijdelijke elementen kunnen makkelijk, snel en met kwaliteit terrasjes, bankjes, groen en fietsstallingen toegevoegd worden aan de Havermarkt.  Op dit ogenblik wordt de markt verkend op zoek naar kwaliteitsvolle oplossingen op dit vlak.  De doelstelling is om op zo kort mogelijke termijn ter hoogte van  de Havermarkt, de Diesterstraat en eventueel andere straten in de binnenstad. Via dergelijke units de straat niet enkel te pimpen, maar ze tegelijkertijd in afwachting van definitieve herinrichting het straatbeeld in lijn te brengen met de geldende verkeersregels.

 

 

Praktische informatie:

De aangepaste circulatie van de Havermarkt staat gepland vanaf 29/8, op het terrein zal voldoende duidelijke signalisatie staan.

Het parkeeraanbod zal in fases worden geoptimaliseerd. “Vanaf 24/8 starten we op de Havermarkt. De werken duren ongeveer 3 dagen en parkeren is er dan tijdelijk niet mogelijk. Vervolgens passen we de parkeerplaatsen in de straten in de buurt aan:  Dokter Willemstraat, Kapelstraat, Aldestraat, Leopoldplein, Lombaardstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat en Cellebroederstraat En nadien volgt de rest van de stad. Helemaal klaar zijn we dit najaar. ” Volgens de schepen zal die fasering niet voor onduidelijkheid zorgen. “Het is simpel, de wettelijke verkeersborden zijn van tel. Op termijn (voorjaar 2023) willen het parkeeraanbod nog overzichtelijker maken met opvallende parkeertegels die je in een oogopslag vertellen wie er nu in dat vak kan staan. Later worden de parkeervakken ook uitgerust met sensoren. Deze sensoren kunnen real time informatie geven over welke parkeerplek vrij is en welke niet. Gemakkelijk voor de gebruikers en een goede manier om het vele zoekverkeer weer te verminderen.” De verschillende doelgroepen die een specifieke parkeerplaats krijgen, worden op voorhand goed geïnformeerd met een duidelijke folder.

 

 


Ga naar Vooruit Hasselt
Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant