Nieuws

LOKAAL: “Vlaamse ministers, slapen jullie ‘s nachts? 20.000 Vlamingen alvast niet”

Vooruit Gent

Wednesday 27

March 2024 09:30

De resultaten van de daklozentelling (georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en de KULeuven) in enkele grote steden in België zijn er. In Gent werd voor de tweede keer geteld.

Gent telt 2.490 dak- en thuislozen. Dat is een stijging ten opzichte van de telling in 2022 (1.873). Meer partnerorganisaties telden mee: 47 ten opzichte van 37 in 2020. Toen gebeurde de telling tijdens de coronapandemie, wat het tellen bemoeilijkte.

Het rapport telt 1.857 volwassenen en 633 direct betrokken kinderen. Dat zijn kinderen in dezelfde precaire woonsituatie als hun dak- of thuisloze ouder(s). Geen enkel kind verblijft evenwel in de openbare ruimte. Het onderzoek focust op dak- en thuisloosheid in de ruime zin. Daklozen op straat vormen maar een klein deel van alle dak- en thuislozen, hun aandeel is ook gedaald ten opzichte van 2020. Dak- en thuislozen zijn een diverse groep van mensen die geen permanente, kwalitatieve woonst hebben. Sommigen slapen op straat, in een garage of auto, anderen verblijven bij vrienden en familie, in instellingen of opvangsystemen.

De stijging is een tendens in heel Europa.

“De Stad heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op oplossingen voor dak- en thuislozen, maar het moet méér zijn”, zegt Rudy Coddens, onze schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding. “We moeten sterker preventief werken met een groter aanbod betaalbare woningen. We moeten ook nog meer inzetten op 'Housing First' zodat deze mensen eerst en vooral een dak boven het hoofd krijgen en begeleid kunnen worden. We verwachten ook meer steun van de hogere overheden, want dit is een uitdaging die stadsbesturen in ons land nooit alléén kunnen aanpakken. Zo wil de Stad tegen 2050 over 25.000 (of 20%) sociale woningen beschikken.”

Rudy schreef samen met Vooruit-collega’s Bieke Verlinden (schepen van Zorg en Welzijn, Wijkwerking en Begraafplaatsen; en voorzitter van Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten en Zorg in Leuven) en Tatjana Scheck (schepen van Sociale Zaken, Armoedebestrijding, Sociale Economie, Leefmilieu en Erediensten; en voorzitter van Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten in Antwerpen) een pittig opiniestuk met een duidelijke oproep om meer steun van Vlaanderen.

Onder de foto vind je de volledige opinie.

Vlaamse ministers, slapen jullie ‘s nachts? 20.000 Vlamingen alvast niet

In Gent, regio Leuven en Antwerpen gaan 6.724 volwassenen en kinderen onzeker de nacht in. In heel Vlaanderen zijn dat er zelfs meer dan 20.000. En daar liggen wij als bevoegd schepen wakker van. Steden zoals Antwerpen, Gent en Leuven doen al méér dan hun deel, ze voeren een dak- en thuislozenbeleid op maat. Maar zonder bijkomende steun van Vlaanderen krijgen ze de gaten niet gedicht.

Gent, Antwerpen en Leuven zetten alles op alles om de gaten te dichten in het Vlaamse woon- en welzijnsbeleid. Elke dag zitten we samen met verschillende sociale diensten en organisaties op zoek naar oplossingen op maat voor deze mensen. Onze steden springen steeds in de bres: ze richten een 24/24u-opvang op voor dakloze jongeren, bouwen robuuste woningen of baten een Zorghostel uit voor personen met complexe problematieken. Ze zorgen voor een centraal aanspreekpunt dat mensen kan toewijzen aan deze voorzieningen.

Via opvang, crisiswoningen en Housing First proberen we zo veel mogelijk gezinnen en alleenstaanden van de straat te houden. Helaas slagen we daar niet in voor een vijfde van de dak- en thuislozen in onze steden door een gebrek aan middelen en ondersteunend beleid van bovenaf. Ze slapen in garages, kraakpanden of op straat. Mensonterend gewoon.

Want zijn er nog betaalbare woningen in de steden? Voor jonge koppels, alleenstaanden en zelfs tweeverdieners is het antwoord steeds vaker onzeker. Voor 6.724 mensen in Gent, regio Leuven en Antwerpen is het antwoord gewoon botweg: Neen. 60.000 mensen staan in deze steden op de wachtlijst voor een sociale woning, deze woning kan voor hen wel het verschil maken. De Vlaams minister van Wonen heeft jaarlijks meer dan 2 miljard euro ter beschikking om voor de 180.000 gezinnen die in Vlaanderen op een wachtlijst staan een betaalbare woning te voorzien. Maar deze legislatuur zijn er amper gebouwd. Hij kijkt liever naar het geld dat hij bespaart als minister van Begroting dan naar de betaalbare woningen die hij bouwt als minister van Wonen Eén op de vijf dak- en thuisloze personen is bovendien chronisch dakloos en heeft daarnaast psychische problemen, een mentale beperking of een verslaving. Ze vinden geen geschikte plaats in de bestaande instellingen en vallen tussen de mazen van het net. Maar voor het Vlaamse welzijnsbeleid lijken ze gewoonweg niet te bestaan.

Er gaat geen week voorbij of de Vlaamse regering slaat zich op de borst dat ze een begroting op orde heeft. Maar wat hebben mensen aan een begroting op orde als ze geen dak boven hun hoofd hebben? Als ze niet de zorg op maat krijgen waar ze recht op hebben? Terwijl onze Vlaamse ministers goed slapen, gaan 20.000 Vlamingen met angst de nacht in. En daar liggen wij als bevoegd schepen wakker van.

De Vlaamse regering heeft 4,5 miljard euro voorzien voor het bouwen van sociale woningen. Maar je moet niet alleen geld voorzien, je moet ook een plan hebben waarbij dat geld wordt omgezet in gebouwde sociale woningen. De miljarden zijn er, ze vragen enkel een minister die zijn handen vuil maakt en zijn werk wél doet. Een minister van Wonen moet de bakstenen voorzien. Een minister van Welzijn, gespecialiseerde zorg en begeleiding op maat van de bewoners. En wij schepenen, kunnen vervolgens met onze lokale know-how ook echt de gaten dichten. Waar wachten jullie op?

Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid, Armoedebeleid, Gezondheidsbeleid, Seniorenbeleid, Ouderenzorg en Financiën. Voorzitter van Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten (Vooruit Gent)

Bieke Verlinden, schepen van Zorg en Welzijn, Wijkwerking en Begraafplaatsen. Voorzitter van Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten en Zorg Leuven (Vooruit Leuven)

Tatjana Scheck, schepen van Sociale Zaken, Armoedebestrijding, Sociale Economie, Leefmilieu en Erediensten. Voorzitter van Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten (Vooruit Antwerpen)


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant