Nieuws

LOKAAL: Stad Hasselt verfijnt parkeerbeleid

Vooruit Hasselt

Thursday 23

March 2023 16:57

Gratis parkeren op zondag, meer inzetten op bewonersparkeren en honderd gratis uur op de bovengrondse parkeerterreinen voor alle Hasselaren. Het zijn maar enkele van de verfijningen aan het parkeerbeleid die het stadsbestuur vanaf 1 mei doorvoert. “Na een grondige evaluatie blijkt dat het nieuwe parkeerregime doet wat het moet doen. Maar met deze aanpassingen willen we nog meer comfort bieden aan de verschillende doelgroepen,” aldus schepen van Mobiliteit Marc Schepers en burgemeester Steven Vandeput.

Op 1 april 2021 werd een nieuw parkeerbeleid ingevoerd. “Hasselt is een stad in volle beweging dus daar moest ons mobiliteitsbeleid op aansluiten. Daarom was dat nieuwe parkeerbeleid hoognodig. Parallel zijn we echter gestart met een continue evaluatie. Ook de opmerkingen van bewoners en bezoekers werden nauwkeurig geregistreerd,” aldus schepen van Mobiliteit Schepers. Dat leidt nu dus tot een bijsturing. “Het uitgangspunt is en blijft dat iedereen vlot en comfortabel de weg moet vinden naar een vrije parkeerplaats die bij zijn profiel past.”

 

Bewoners

 

Burgemeester Vandeput: “Parkeren moet makkelijk en voordelig zijn voor Hasselaren. Wie in de stad woont en niet over de luxe van een garage of een oprit beschikt, moet gegarandeerd zijn van een parkeerplek op straat. Daarvoor namen we specifieke maatregelen.”

 

Zo smelten de parkeerzones ‘Station’ en ‘Kuringersteenweg’ samen. “Inwoners die op de grens van deze parkeerzones wonen, meldden ons dat ze, als gevolg van deze begrenzing, moeilijker een parkeerplek vonden. Dit nadelige grenseffect verdwijnt nu en deze inwoners krijgen een ruimer parkeergebied en dus meer comfort,” legt Schepers uit.

 

“Uit onze evaluatie bleek ook dat het nieuwe beleid en een duidelijke stijging van het fietsgebruik extra ruimte creëert op de bovengrondse parkeerterreinen. Die ruimte willen we zo goed mogelijk benutten,” stelt de schepen. In de eerste fase van het nieuwe parkeerregime werden deze terreinen al ingezet voor inwoners van de omliggende betaalzones, nu wil Schepers die mogelijkheid geven aan alle Hasselaren. “Dit najaar krijgt elk Hasselts gezin honderd gratis parkeeruren die ze kunnen inzetten op deze terreinen. Het is een manier om ervoor te zorgen dat inwoners die verder van het centrum wonen, voor wie de fiets geen evidentie is, het openbaar vervoer te weinig oplossingen biedt of die minder mobiel zijn, makkelijk en comfortabel kunnen parkeren nabij ons stadscentrum.” Ook het gratis halfuurtje zal vanaf 1 mei beschikbaar zijn op de parkeerterreinen.

 

Mobiliteitsbudget

 

Die gratis 100-uren regel is een voorloper van het mobiliteitsbudget dat Schepers wil aanbieden. “Natuurlijk heeft niet iedereen nood aan parkeeruren voor de wagen. Sommige Hasselaren willen misschien liever een plekje in een gesloten fietsenstalling, gebruik maken van onze deelmobiliteit of goedkoper met het openbaar vervoer reizen. Via dat mobiliteitsbudget zal elk Hasselts gezin mobiliteitskeuzes kunnen maken op maat.” Dit najaar start een eerste, beperkt proefproject met het mobiliteitsbudget.

 

Bezoekers

 

In de blauwe zone binnen de Grote Ring verandert er ook wat. “Bezoekers die in zone Alverberg, Runkst, Hollandsveld of Casterhoven moeten zijn, mogen vanaf nu maximaal drie uur gratis parkeren in plaats van de huidige twee uur,” aldus Schepers. “Stel dat het echter zo gezellig is en je bezoek nog langer wil blijven? Dat kan via de activering van de elektronische bezoekersbadge waarop 300 bezoekersuren staan. Die vervangt vanaf dit najaar de fysieke bezoekerskaarten. Op die manier kan je meerdere bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Zo maken we het in de blauwe zones makkelijker voor bewoners die bezoek willen ontvangen. Gezinnen kunnen maximum zes badges aanvragen. Na de volgende update van de stadsapp zullen onze bewoners hun bezoek zelfs gewoon van thuis kunnen registeren,” duidt Schepers.

De digitalisering moet bovendien het misbruik uitsluiten en meer comfort geven voor zowel bewoners als hun persoonlijk bezoek.

 

Gratis op zondag

 

“Onze kwalitatieve en goedkope ondergrondse parkeermogelijkheden zijn meer en meer ingeburgerd bij mensen die langer en vaker in onze stad vertoeven. De druk op het bovengronds parkeren is dermate afgenomen dat we op zondag terug gratis parkeren kunnen invoeren. Het bewijs dat ons parkeerbeleid werkt,” licht Vandeput één van de opvallendste verfijningen toe.

Schepers beseft dat zondag dé dag bij uitstek is om bezoek te ontvangen en families te verenigen en dat wil hij makkelijker maken. “De voorbehouden plaatsen, zoals onder meer Shop & Run, mindervaliden, ... blijven natuurlijk wel actief op zondagen.”

 

Doelgroepen

 

Tot slot faciliteert het stadsbestuur verder specifieke doelgroepen. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar mensen die minder goed ter been zijn en de sector van de zorgverstrekkers. Schepers kijkt ook naar leerkrachten die werken binnen de Grote Ring. “Met hen is onze mobiliteitsdienst in dialoog om via ons project ‘veilige schoolomgevingen’ de nodige mobiliteitsoplossingen uit te werken."

 

Burgemeester Vandeput vult aan: “Hasselt is een stad in beweging. Vandaag telt de binnenstad heel wat bouwwerven waar openbaar domein ingenomen wordt door werfverkeer. Een dure operatie voor aannemers maar ook een onoverzichtelijke en soms gevaarlijke situatie voor omstaanders en passanten. We maken het voor aannemers nu mogelijk om tegen een voordelig tarief gebruik te maken van de parkeerpleinen nadat ze hun materiaal, werkmannen en – vrouwen afgezet hebben aan hun werf in de binnenstad.”

 

“Al deze verfijningen zullen trouwens onderwerp blijven van continue evaluatie waarbij we zowel maatschappelijke tendensen als opmerkingen van onze inwoners en bezoekers zullen blijven aangrijpen om bij te sturen waar nodig,” besluiten Schepers en Vandeput.

 

 


Ga naar Vooruit Hasselt
Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant