Nieuws

LOKAAL: 'Solidariteitsprijs Sooi Noldus 2022' voor gastgezinnen Oekraïnse vluchtelingen

Helmut Jaspers

Bediende

Sunday 08

January 2023 20:59

Zondag 8 januari reikte Vooruit-Essen tijdens haar druk bijgewoonde nieuwjaarsdrink voor de zevende maal op rij de ‘Solidariteitsprijs Sooi Noldus’ uit.

Deze wordt ieder jaar toegekend aan solidaire verenigingen of groepen mensen die door hun inzet of actie een betekenisvolle steun betekenden voor de medemens.  Voorgaande jaren waren de laureaten: Scouts en gidsen Essen-Heikant, de vrijwillige chauffeurs van de Handicar, de deelnemers aan ‘Niemandsland’, de sociale toer van carnavalsvereniging de Ossekoppen, het zorgpersoneel (covid-crisis) en vorig jaar aan de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum.

De 'Solidariteitsprijs Sooi Noldus 2022' werd toegekend aan Essense gastgezinnen die Oekraïnse ontheemden opgevangen hebben.  Een delegatie van deze gastgezinnen nam deze symbolische prijs in ontvangst uit handen van cultuurschepen Helmut Jaspers en Yoke Noldus, kleindochter van Sooi Noldus.

#plekvrij voor Oekraïnse vluchtelingen

Het voorbije jaar stelde ons allemaal zwaar op de proef en haalde ons leven danig overhoop.  Na de Covid-crisis hoopten we eindelijk op een terugkeer naar ons vroegere, normale leven. Maar toen barstte het conflict in Oekraïne los, een wrede en zinloze oorlog.

Dit conflict leidt tot een enorme vluchtelingenstroom.  Vandaag zijn er in België meer dan 60.000 mensen uit Oekraïne die hun land ontvlucht zijn. Voornamelijk vrouwen en kinderen.

In Essen vangen we momenteel zo’n 130 Oekraïnse medeburgers op.

Vanaf het eerste moment was de solidariteit onder onze inwoners bijzonder groot.  Velen wilden hun steentje bijdragen om zowel humanitaire acties op te zetten, als om de hier gestrande ontheemden te helpen en bij te staan. Hen een warme opvang en thuis geven.

Het inzamelen van kleding en meubilair, hen moreel bijstaan, wandelingen organiseren, ontspanningsactiviteiten, de basis van onze taal bijbrengen, animatie voor de kinderen,…  kortom hen zo goed als mogelijk ondersteunen en bijstaan in deze moeilijke periode.

Maar bovenal zijn er een heel aantal inwoners die zelfs zo ver gingen dat ze gevolg gaven aan de vraag om tijdelijk een aantal vluchtelingen in huis te nemen. Zij gingen in op de oproep #plekvrij en stelden hun deur én hun hart open.

Zij maakten een moedige keuze, misschien soms ook een beetje een stap in het onzekere, maar verkozen toch resoluut om solidariteit en menselijkheid in deze te laten primeren.

Sooi Noldus: zelf vluchteling en gaf vluchtelingen onderdak

Dit sluit volledig aan bij de visie van Sooi Noldus, naar wie deze prijs is vernoemd.

Tijdens de 1ste W.O. vluchtte hij met zijn familie naar Nederland, meer bepaald naar Gouda. Daarna is hij via Rotterdam ingescheept naar Engeland en moest hij als 18 jarige gaan vechten aan het front in de Ijzervlakte. Deze ervaring maakte van Sooi levenslang een overtuigd anti-militarist.

Tijdens de 2de WO  maakte hij deel uit van een verzetsgroep die zich bezighield met de opvang en het doorsturen van Joodse vluchtelingen.

Sooi is vooral bekend om zijn sociaal werk : hij zorgde dat mensen kregen waar ze recht op hadden, regelde pensioenaanvragen en kindergelden en allerlei administratieve rompslomp. Hij liep hiervoor stad en land plat en deed dat steeds gratis en voor iedereen. Zonder onderscheid van rang of stand…en zelfs voor mensen van de “overkant”, zoals hij zijn politieke tegenstrevers consequent noemde.

Zijn niet aflatende strijd tegen onrechtvaardigheid was en is een voorbeeld voor velen.

Oorkonde gemaakt door Vincent Lecoq

Dit jaar werd dan ook unaniem beslist om de Solidariteitsprijs Sooi Noldus 2022 toe te kennen aan de Essense gastgezinnen van Oekraïnse vluchtelingen.

De Solidariteitsprijs werd dit jaar ontworpen door Essenaar Vincent Lecoq.  Vincent is bewoner en zoon van de initiatiefnemers van Perron Geluk. Dat is een co-housingproject voor begeleid wonen van volwassenen met een beperking in Essen.

Gastgezinnen die dat wensen kunnen alsnog een afdruk ontvangen door een mailtje te zenden aan: [email protected].  Ze krijgen de oorkonde dan thuisbezorgd.


Ga naar Helmut Jaspers
Over de Auteur

Helmut Jaspers

Bediende

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant