Nieuws

LOKAAL: ‘Nationaal park’ in Gent nog een stapje dichterbij

Vooruit Gent

Wednesday 31

May 2023 14:32

De Gentse gemeenteraad heeft op 30 mei 2023 de overeenkomst goedgekeurd die de samenwerking tussen de partijen in aanloop naar de erkenning van het ‘Nationaal Park Scheldevallei’ regelt. Daar is Astrid De Bruycker, onze schepen van Openbaar Groen, blij om.

“Die erkenning (door Vlaanderen) is dus opnieuw een stapje dichterbij gekomen. De Stad Gent zal ook toetreden tot de nog op te richten vzw ‘Nationaal Park Scheldevallei’. Het getijdenriviergebied van de Scheldevallei is goed voor een potentieel nationaal park van meer dan 80 kilometer lang. Het ligt 170 kilometer landinwaarts van de Noordzee, dat is uniek in Europa. De Gentbrugse Meersen zouden de ‘toegangspoort’ worden tot het toekomstig nationaal park. Ons Gravensteen zou zelfs ‘onthaalpunt’ worden, binnen het project ‘Kastelen van de Schelde’.”

Een ‘gebiedscoalitie’ van lokale besturen tussen Gent en Antwerpen werkte de afgelopen twee jaren aan een masterplan en operationeel plan voor het Nationaal Park Scheldevallei. Dat zal in het najaar van 2023 worden voorgelegd aan de aangestelde jury, waarna een definitieve goedkeuring kan volgen. De Stad zal in 2024 en 2025 jaarlijks 20.000 euro bijdragen aan de vzw Nationaal Park Scheldevallei (dat wil zeggen: zodra de definitieve erkenning een feit is en de vzw is opgericht).

Aan de erkenning zal in de toekomst wellicht ook Vlaamse steun gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld voor de realisatie van een recreatieve brug tussen de Genbrugse Meersen en de Damvallei, recreatieve infrastructuur en maatregelen in functie van natuurdoelstellingen.

Het Yellowstone National Park in de Verenigde Staten, The Lake District in Engeland, het Parc National des Pyrénées en, dichter bij huis, de Hoge Kempen zijn grote gebieden met een uitzonderlijke natuur- en natuurhistorische waarde, en (inter)nationale uitstraling. Ze zijn erkend als nationaal park met het oog op een duurzame bescherming van de aanwezige natuurwaarden en op de verdere ontwikkeling van de ecosystemen. Het unieke landschap en erfgoed bieden bovendien mogelijkheden tot toeristisch-recreatieve ontwikkeling en promotie, binnen de draagkracht van de natuur en haar omgeving.

Vlakbij én goedkoop

Al in april 2022 sprak Sven Taeldeman, onze fractieleider in de gemeenteraad, de hoop uit dat die erkenning ook de Scheldevallei te beurt zou vallen. “Dan kunnen enkele miljoenen Vlamingen binnenkort gewoon met de fiets naar een nationaal park - vlakbij en dus goedkoop. Dat zou mooi zijn voor de mensen. Zo ongeveer iederéén kan er van genieten… Die erkenning zou de ‘next step’ zijn, als aanvulling op ons buurtgroen, wijkparken en onze grote gekende groenpolen.”

 

Alles over de Scheldevallei op https://www.scheldesterkmerk.be/


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant