Nieuws

LOKAAL: Jessica, Oriana en Miriam slaan duidelijke brug tussen ouders en de school

Vooruit Hasselt

Wednesday 24

January 2024 10:58

Jaarlijks verlaten heel wat jongeren in Vlaanderen de middelbare school zonder diploma of getuigschrift. “Een tendens die we helaas ook in Hasselt merken”, stelt schepen van Onderwijs Habib El Ouakili. “We spreken dan van schoolmoeheid of -demotivatie en dat heeft natuurlijk vele oorzaken.” Een belangrijke factor blijkt ouderbetrokkenheid te zijn. “Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat hoe meer ouders betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kind, hoe beter het kind zal presteren op school én in een verdere carrière. Helaas merken we ook in Hasselt dat dit helemaal geen evidentie is.”

 

Om de kloof tussen de ouders en de school te verkleinen en zo het vroegtijdig schoolverlaten zoveel mogelijk tegen te gaan, steunt stad Hasselt, i.s.m. het Agentschap Integratie en Inburgering, dit schooljaar op Jessica Benedetto, Oriana Bielen en Miriam Manti. “Deze drie dames zijn sinds september 2023 halftijds aan de slag als ‘brugfiguur’ in drie scholengemeenschappen, namelijk Provinciale Middenschool Hasselt, Go!Next en scholengemeenschap Sint-Quintinus.”

 

Zoals hun titel doet vermoeden slaan zij letterlijk de brug tussen de ouders en school. El Ouakili: “Maar hun takenpakket is veel ruimer natuurlijk. Doordat zij onafhankelijk werken, zijn zij de geknipte vertrouwenspersoon van de leerlingen en de ouders. In geval van problemen zullen zij steeds een gepaste oplossing zoeken die op maat van de school, de leerling én dienst thuissituatie is.”

 

Maatwerk

 

Om zulk maatwerk te kunnen bieden, moesten Benedetto, Bielen en Manti eerst alle noden van ‘hun’ scholengemeenschap in kaart brengen. “Via een grootschalige enquête voor zowel ouders als schoolpersoneel werd het voor ons duidelijke waar ze hulp konden gebruiken. Op basis hiervan stelden we een actieplan op.”

 

  • Optimaliseren van de communicatie

Een van hun eerste acties was het verbeteren van de informatiestromen. “Ouders bleken namelijk onvoldoende geïnformeerd te zijn”, aldus de drie brugfiguren.  “Ze gaven aan niet altijd te weten wanneer oudercontacten plaatsvonden of wie ze moesten contacteren in geval van afwezigheid of problemen. Een hele groep bleek bovendien niet met Smartschool – de plek waar alle informatie gebundeld staat- te kunnen werken.”

 

Smartschoolworkshops en extra infomomenten voor ouders werden in het leven geroepen. “Daarnaast ontwikkelden we een praktische frigo-fiches die belangrijke informatie simpel en visueel meegeeft en werden verschillende communicatie-uitingen berichten vereenvoudigd om ze voor iedereen verstaanbaar te maken.” 

 

  • Laagdrempelige contacten creëren en stimuleren

 

Om het contact tussen de ouders en de school te bevorderen, werd er zeer laagdrempelig gestart. “Door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op de infoavond of een andere activiteit die de school organiseerde”. Zelf riepen de brugfiguren de koffiemomenten in het leven. “Informele momenten waarbij ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan of met leerkrachten. Op deze manier willen ze vooral zorgen dat ouders zich welkom voelen.” Die koffiemomenten gaan soms ook gepaard met de oudercontacten, zo krijgen ouders steeds de mogelijkheid om voor of na het oudercontact een moment te nemen om het gesprek te laten landen.

 

 

Positieve effecten

 

Benedetto, Bielen en Manti Jessica, Oriana en Miriam merken op dat ouders al na enkele maanden vlot de weg naar de brugfiguur vinden. “Ouders nemen ons bovendien in vertrouwen: informatie die eerder omwille van schaamte of onzekerheid niet gedeeld werd, komt nu wel boven. Denk bijvoorbeeld aan een moeilijke financiële thuissituatie.”  Ook de huisbezoeken - in opdracht van het CLB – zorgen voor een duidelijker beeld van het gezin waarin de leerling leeft, met soms moeilijke en complexe problemen. en diens thuissituatie.

 

“Al deze informatie stelt ons in staat beter, sneller en gerichter te helpen.” De brugfiguren zagen reeds honderden leerlingen en deden tal van huisbezoeken. “Dit leidde al tot doorverwijzingen naar onder meer

het CLB, Arktos, OCMW, JAC, OverkopHuis, Digipunten en zelfs huisartsen.”

 

Via hun inspanningen wisten de dames in een bepaalde school de problematisch afwezigheden al tot een minimum terug te draaien en de aankoop van schoolboeken voor kwetsbare en kansarme kinderen toegankelijker te maken.

 

Het spreekt voor zich dat schepen El Ouakili bijzonder tevreden is. “Dit is natuurlijk nog maar de begin fase. Om dit probleem, dat al jaren aansleept, op te lossen, heb je meerdere schooljaren nodig. Maar wat een veelbelovende start.”

 

Heide Melotte, directeur 1ste graad Provinciale Handelsschool Hasselt, is het hier volmondig mee eens. Voor haar heeft het project een grote meerwaarde, op verschillende gebieden. “In de eerste plaats merken wij nu al een grotere ouderbetrokkenheid en dat door slechts enkele initiatieven. Daarnaast krijgen wij door onze brugfiguur Jessica een veel duidelijker beeld van onze leerlingen en hun thuissituaties, waardoor we niet enkel bepaalde situaties beter begrijpen maar eveneens naar oplossingen kunnen zoeken.” Melotte heeft het onder meer over informatie zoals een moeilijke thuissituatie of financiële problemen die vaak omwille van schaamte niet werden medegedeeld aan de school. 

“Als ik zie welke grote stappen we in deze drie maanden reeds gezet hebben, kan ik het project enkel maar toejuichen. Wij hebben dan ook al met het hele schoolteam en Jessica samen gezeten om het actieplan verder uit te werken voor de komende maanden en jaren. Ik kijk er naar uit het project in de toekomst verder te laten lopen in de 2de en 3de graad van onze school.”

 

Cindy Erkens, leerlingbegeleider van de Hotelschool is even enthousiast over het project. “Voor een heel aantal leerlingen en/of ouders heeft onze brugfiguur al een positief verschil kunnen maken. Waar de school vaak stuit op een tekort aan middelen/mankracht, sluit de brugfiguur aan om samen naar oplossingen te zoeken. Het feit dat de brugfiguur een laagdrempelige contactpersoon is voor ouders maakt dat ook moeilijk bereikbare ouders hun weg vinden naar de school.”

 

Coördinerend directeur van scholengemeenschap Sint-Quintinus Tom Cox is eveneens grote voorstander van het project. “In Hasselt hebben we namelijk veel gezinnen met de nodige uitdagingen en complexiteiten. Dit project zorgt ervoor dat we hier eindelijk tijd voor kunnen maken.” Cox geeft ook aan dat hij blij is dat de organisatie van het project in de handen ligt van de desbetreffende een intensieve samenwerking is van de dienst FOB en de drie scholengemeenschappen secundair onderwijs in Hasselt. “Hierdoor gaat het niet alleen snel – sneller dan verwacht zelfs – de resultaten zijn nog groter. Zo’n effect op zo’n korte tijd, dat had ik niet durven dromen.”

 

 

 

 

 

Extra Informatie over het project

 

Het nieuwe project ‘Brugfiguren’ maakt deel uit van het subsidieproject Plan Samenleven waarvoor de stad Hasselt gedurende drie kalenderjaren zo’n 57.000 euro subsidie ontvangt. De stad Hasselt legt zelf nog eens hetzelfde bedrag erbovenop. “Die middelen investeren wij integraal in de drie scholengroepen, zij ontvangen elk dus jaarlijks zo’n 41.000 euro voor loonkost, vorming en infrastructuur.” Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het project door de organisatie van vorming zowel voor leerkrachten als voor de brugfiguren en zit mee aan tafel tijdens de intervisies met de brugfiguren.  Het project wordt geregisseerd door de dienst Flankerend Onderwijsbeleid. 

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant