Nieuws

LOKAAL: ‘Blaarmeersen blijven gratis én veilig voor alle Gentenaars’

Vooruit Lokaal

Thursday 22

December 2022 13:29

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist hoe de toegankelijkheid en de veiligheid in de strand- en zwemzone van de Blaarmeersen tijdens het zomerseizoen zal worden gewaarborgd voor iedereen.

“Het belangrijkste is: voor Gentenaars zullen de Blaarmeersen steeds gratis, zonder reservatie en zonder identiteitscontrole toegankelijk zijn”, zeggen onze schepen Astrid De Bruycker en Joris Vandenbroucke, gemeenteraadslid en politiek voorzitter van Vooruit Gent. “Dat was voor ons als socialisten cruciaal en zo is het ook afgesproken. Daar zijn we blij om. Van bezoekers die niet in Gent wonen, verwachten we een minimale inspanning met een reservatie aan 1 euro die gecheckt wordt via een QR-code, niet via identiteitscontrole. Er komt een groene, vaste constructie die enkel zal worden afgesloten als er redders aanwezig zijn. En vooral ook: er komen meer plezante activiteiten, wat voor extra sfeer zal zorgen.”

De aanpak houdt maximaal rekening met de adviezen van de klankbordgroep, uitbater Farys, de gebruikers en de Politie. Hij komt tegemoet aan de doelstelling om veiligheid en toegankelijkheid maximaal te waarborgen. “Over de Blaarmeersen zijn de meningen zeer uiteenlopend en ook vaak uitgesproken. Daarom nam het voltallige stadsbestuur uitgebreid de tijd om in alle sereniteit naar iedereen te luisteren en samen een oplossing te zoeken.”

 

Alle maatregelen kort op een rijtje:

Duidelijke set van maatregelen

Het volledige seizoen geldend, vanaf de eerste dag – bestaande uit drie ‘lagen’:

  • imagocampagne + extra activiteitenaanbod
  • preventieve maatregelen en handhaving door sfeerbeheer en medewerkers
  • repressieve aanpak met handhaving door security en politie enkel wanneer het niet anders kan

Duurtijd seizoen

In 2023 kan er redderswerking zijn vanaf 1 mei. Vanaf 2024 kan het wellicht nog flexibeler en eventueel al vanaf de Paasvakantie. Duidelijkheid staat voorop: een vaste start- en einddatum, met elke dag van de week een volledig recreatieaanbod.

Faciliteiten

Er waren al extra faciliteiten (parasols, pannaveldje, …), die blijven uiteraard en worden indien mogelijk nog uitgebreid, net als de activiteiten ter plaatse (zoals aquagym en waterpolo). Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de toegankelijkheid van de voorzieningen.

Gelaagde samenwerking en veiligheidscoördinatiecel

De gelaagde samenwerking op het terrein (eerst personeel en sfeerbeheer, dan pas security en enkel in nood politieinzet) heeft het voorbije seizoen goed gewerkt. Die wordt verdergezet. Farys zal (in samenwerking met de politie en de veiligheidspartners) een vaste veiligheidscoördinatiecel met een dagelijkse rapportage opzetten.

Opleiding medewerkers voor elk seizoen

Zowel de medewerkers van Farys als de sfeerbeheerders krijgen opleidingen (over verbindende communicatie, de-escalerende omgangstechnieken, enzovoort), jaarlijks herhaald voor de start van het seizoen.

Imagocampagne

Door een vast pakket aan maatregelen kunnen bezoekers tijdig geïnformeerd worden via alle communicatiekanalen van Farys. Er komt een positieve imagocampagne (naast de uitbreiding van het activiteitenaanbod) en gerichte communicatie naar jongerenorganisaties.

Groene omheining

Een omheining rond de strandzone is een noodzaak. Wel zal die zoveel mogelijk door of langs groene zones lopen, met ook een natuurlijke aansluiting op het water (planten en drijvende groeneilanden). Heel belangrijk: die omheining gaat enkel dicht als de redders werken. Op alle andere momenten (’s morgens vroeg, ’s avonds laat, in de maanden dat er geen werking is) staat de omheining van het strand open. Het gaat om grote poorten die wegschuiven in het groen om de doorwaadbaarheid te maximaliseren. Die omheining hoeft er niet voor altijd te staan: tijdens het vierde seizoen (2026) volgt een evaluatie. Als blijkt dat de problematiek tegen dan veranderd is, kan die maatregel herbekeken worden.

Capaciteitssysteem en druktebarometer

De maximumcapaciteit blijft behouden (4.500 personen), maar er komt ook een druktebarometer. Daardoor kan de bezoeker vooraf beter inschatten hoe druk het wordt en kan Farys duidelijker communiceren (en indien nodig tijdig bezoek ontraden).

Inzet van camera’s

De camera’s zijn een meerwaarde gebleken voor Farys en de politie, voor crowd control en voor de opvolging van incidenten, uiteraard volgens de geldende regelgeving.

Geen verplichte ID-controle of reservatie

Wie een ticket koopt, online of ter plaatse, krijgt een QR code en hoeft niet langer zijn identiteitskaart te tonen. Alleen Gentenaars die willen genieten van gratis toegang, moeten hun woonplaats kunnen aantonen (automatisch aan de scanzuilen, of via het loket). Ook vooraf reserveren is niet langer verplicht maar wel aanbevolen. Wie vooraf reserveert betaalt een symbolische euro. Aan de kassa betaal je meer (zie verder).

Tarief met vrijstelling voor Gentenaren en laag reservatietarief

Gentenaars, kinderen onder de 12 jaar en leerlingen of studenten aan een Gentse onderwijsinstelling krijgen gratis toegang. Ook het gratis kansentarief blijft. Niet-Gentenaars kunnen laagdrempelig op voorhand reserveren (tot 9 uur op de dag zelf) voor 1 euro. Wie niet reserveert, betaalt aan de kassa 5 euro voor een dagticket.

Toegangsverbod/plaatsverbod

Wie voor overlast zorgt, kan op dat moment en enkel op die dag de toegang tot de strandzone ontzegd worden op basis van het ‘Intern Reglement van Inwendige Orde’. In uitzonderlijke gevallen kan een plaatsverbod worden uitgesproken door de burgemeester, maar ook dat is enkel tijdelijk toepasbaar. Of een toegangsverbod kan voor wie herhaaldelijk voor zware overlast zorgt wordt juridisch onderzocht.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant